angielski w pracy i w biurzeAngielski w biurze, zwroty i słownictwo

Praca w biurze, na recepcji, zwroty i wyrażenia po angielsku

answer the phone  odebrać telefon

make a phone call – telefonować, dzwonić

copy documents  kopiować dokumenty

scan files skanować dokumenty

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

send an email  wysłać e-mail

send a text message – wysłać wiadomość sms

type a letter – napisać list (na komputerze)

check the phone number  sprawdzić numer telefonu

arrange a meeting – organizować spotkanie

serve a customer  obsługiwać klienta

print a document  wydrukować dokument

prepare documents for management przygotowywać dokumenty dla zarządu

sign a document 
podpisać dokument

write a report  napisać sprawozdanie

enclose a document załączyć dokument

get a discount  dostać rabat

place an order  złożyć zamówienie

cancel an order  odwołać zamówienie

make out an invoice  wystawić fakturę

negotiate prices negocjować ceny

run a business  prowadzić firmę

do business  robić interesy

Zobacz również: Korespondencja biznesowa i handlowa po angielsku

Przykłady zdań:

Can you answer the phone, please?  Czy możesz odebrać telefon?

You should copy documents to a USB flash drive.  Powinieneś skopiować dokumenty do napędu USB.

I would like to get a 10 percent discount.  Chciałbym dostać 10% rabatu.

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Artykuły biurowe i dokumenty po angielsku

stationery artykuły biurowe, materiały piśmienne

ballpen, ballpoint pen długopis

pencil ołówek

sharpener – temperówka

envelope  koperta

stamp  znaczek

calculator  kalkulator

scissors  nożyczki

ruler  linijka

stapler  zszywacz

staples – zszywki

paper clip – spinacz do papieru

glue – klej

punch – dziurkacz

diary, calendar kalendarz, terminarz

paper papier

notebook notes, notatnik, zeszyt

binder segregator

clipboard podkładka do pisania (z uchwytem na kartki papieru)

file  plik na komputerze, teczka na dokumenty, dokument

stamp, rubber stamp pieczątka

invoice  faktura

contract  umowa

price list  cennik

order form  zamówienie, formularz zamówienia

sales report raport sprzedaży

user manual  podręcznik użytkownika

minutes  protokół

Zobacz również: Przybory szkolne i biurowe, nazwy przyborów po angielsku

Przykłady zdań:

I need a large envelope. Potrzebuję dużej koperty.

Have you seen my scissors? Czy widziałeś moje nożyczki?

Can you send me an invoice? Czy możesz wysłać mi fakturę?

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Komputer i sprzęt komputerowy w biurze

computer  komputer

keyboard  klawiatura

screen  ekran

printer  drukarka

mouse   mysz

loudspeakers głośniki

scanner   skaner

web camera   kamera internetowa

cable kabel

hard disc, hard drive dysk twardy

memory pamięć

software  oprogramowanie

hardware  sprzęt

Przykłady zdań:

Do you spend a lot of time looking at a computer screen?

Czy spędzasz dużo czasu patrząc w ekran komputera?

What is wrong with the keyboard?

Co się dzieje (co jest nie tak) z klawiaturą?

We should download free software. 

Powinniśmy pobrać darmowe oprogramowanie.

Zobacz także: