Angielski w biurze, zwroty i słownictwo

Praca w biurze, na recepcji, zwroty i wyrażenia po angielsku

Komunikacja w środowisku pracy biurowej wymaga umiejętności płynnego posługiwania się profesjonalnymi oraz codziennymi zwrotami, które ułatwiają współpracę i budują zawodowy wizerunek. W biurze, szczególnie na recepcji, pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne, a efektywna rozmowa może znacząco wpłynąć na relacje z klientami i współpracownikami. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zwrotów, które mogą okazać się nieocenione w codziennej pracy biurowej:

zwroty w pracy biurowej po angielskuGood morning, how may I assist you?  Dzień dobry, jak mogę pomóc?

Can I have your name, please?  Czy mogę prosić o Pana/Pani imię?

Could you please sign here?  Czy mógłby Pan/Pani tutaj podpisać?

Can you confirm your email address?  Czy może Pan/Pani potwierdzić swój adres e-mail?

We need to update your contact information.  Musimy zaktualizować Pana/Pani dane kontaktowe.

Please, take a seat and someone will be with you shortly.  Proszę zająć miejsce, zaraz ktoś się Panem/Panią zajmie.

Would you like a coffee or water while you wait? Czy chciałby Pan/Pani kawę lub wodę w trakcie oczekiwania?

Your appointment is confirmed for…  Pana/Pani spotkanie jest potwierdzone na…

Please hold, I’ll check for you.  Proszę poczekać, sprawdzę to dla Pana/Pani.

Would you like to schedule an appointment?  Czy chciałby Pan/Pani umówić się na spotkanie?

He/She is currently unavailable. May I take a message? On/Ona jest obecnie niedostępny/a. Czy mogę przyjąć wiadomość?

The meeting has been rescheduled to…  Spotkanie zostało przełożone na…

Your meeting is in conference room B.  Pana/Pani spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej B.

Let me print that out for you.  Pozwól, że wydrukuję to dla Ciebie.

I’ll send the documents right away. Wyślę dokumenty od razu.

The printer is out of paper. W drukarce skończył się papier.

Your password has been reset.  Pana/Pani hasło zostało zresetowane.

We are experiencing technical difficulties.  Napotkaliśmy trudności techniczne.

Please ensure all fields are filled out correctly.  Proszę upewnić się, że wszystkie pola są poprawnie wypełnione.

Your appointment is confirmed for…  Pana/Pani spotkanie jest potwierdzone na…

Thank you for your patience.  Dziękuję za cierpliwość.

Przydatne słownictwo w biurze

W pracy biurowej sprawna komunikacja i zarządzanie dokumentacją są kluczowe. Oto zestaw niezbędnych zwrotów i terminów, które ułatwią codzienne obowiązki:

zwroty w biurze po angielskuanswer the phone  odebrać telefon

make a phone call – telefonować, dzwonić

copy documents  kopiować dokumenty

scan files skanować dokumenty

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

send an email  wysłać e-mail

send a text message – wysłać wiadomość sms

type a letter – napisać list (na komputerze)

check the phone number  sprawdzić numer telefonu

arrange a meeting – organizować spotkanie

serve a customer  obsługiwać klienta

print a document  wydrukować dokument

prepare documents for management przygotowywać dokumenty dla zarządu

sign a document 
podpisać dokument

write a report  napisać sprawozdanie

enclose a document załączyć dokument

get a discount  dostać rabat

place an order  złożyć zamówienie

cancel an order  odwołać zamówienie

make out an invoice  wystawić fakturę

negotiate prices negocjować ceny

run a business  prowadzić firmę

do business  robić interesy

update records aktualizować dane

forward a message przekazać wiadomość

confirm attendance potwierdzić obecność

postpone a meeting przełożyć spotkanie

send a meeting invite wysłać zaproszenie na spotkanie

report an issue zgłosić problem

book a conference room zarezerwować salę konferencyjną

prepare a presentation przygotować prezentację

conduct a training session przeprowadzić szkolenie

update software zaktualizować oprogramowanie

check the inbox przeglądać skrzynkę odbiorczą

archive documents zarchiwizować dokumenty

draft a contract przygotować projekt umowy

conduct data analysis przeprowadzić analizę danych

collaborate with the team współpracować z zespołem

monitor project progress monitorować postępy projektu

organize data organizować dane

prepare a financial report przygotować raport finansowy

handle correspondence zajmować się korespondencją

receive guests przyjmować gości

respond to customer inquiries odpowiadać na zapytania klientów

manage the calendar zarządzać kalendarzem

plan business trips planować podróże służbowe

order office supplies zamawiać materiały biurowe

organize corporate events organizować wydarzenia firmowe

Zobacz również: Korespondencja biznesowa i handlowa po angielsku

Przykłady zastosowania:

Can you answer the phone, please?  Czy możesz odebrać telefon?

You should copy documents to a USB flash drive.  Powinieneś skopiować dokumenty do napędu USB.

Can you update the records in the system? Czy możesz zaktualizować dane w systemie?

Please forward this message to the HR department. Proszę, przekaż tę wiadomość do działu kadr.

I’ve booked a conference room for our meeting tomorrow. Zarezerwowałem salę konferencyjną na nasze jutrzejsze spotkanie.

We need your presentation by the end of the week. Potrzebujemy twojej prezentacji do końca tygodnia.

All documents have been archived according to the procedure. Wszystkie dokumenty zostały zarchiwizowane zgodnie z procedurą.

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy
Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Artykuły biurowe i dokumenty po angielsku

W środowisku pracy biurowej znajomość nazw artykułów biurowych i dokumentów jest niezbędna. Oto przegląd najczęściej używanych przedmiotów:

stationery artykuły biurowe, materiały piśmienne

ballpen, ballpoint pen długopis

pencil ołówek

sharpener temperówka

envelope  koperta

stamp  znaczek

calculator  kalkulator

scissors  nożyczki

ruler  linijka

stapler  zszywacz

staples – zszywki

paper clip – spinacz do papieru

glue – klej

punch – dziurkacz

diary, calendar kalendarz, terminarz

paper papier

notebook notes, notatnik, zeszyt

binder segregator

clipboard podkładka do pisania (z uchwytem na kartki papieru)

file  plik na komputerze, teczka na dokumenty, dokument

stamp, rubber stamp pieczątka

invoice  faktura

contract  umowa

price list  cennik

order form  zamówienie, formularz zamówienia

sales report raport sprzedaży

user manual  podręcznik użytkownika

minutes  protokół

Zobacz również: Przybory szkolne i biurowe, nazwy przyborów po angielsku

Przykłady zastosowania:

I need a large envelope. Potrzebuję dużej koperty.

Have you seen my scissors? Czy widziałeś moje nożyczki?

Can you send me an invoice? Czy możesz wysłać mi fakturę?

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Komputer i sprzęt komputerowy w biurze

Znajomość podstawowych terminów związanych z komputerem i sprzętem komputerowym jest kluczowa w dzisiejszych biurach:

computer  komputer

keyboard  klawiatura

screen  ekran

printer  drukarka

mouse   mysz

loudspeakers głośniki

scanner   skaner

web camera   kamera internetowa

cable kabel

hard disc, hard drive dysk twardy

memory pamięć

software  oprogramowanie

hardware  sprzęt

Przykłady zastosowania:

Do you spend a lot of time looking at a computer screen?

Czy spędzasz dużo czasu, patrząc w ekran komputera?

What is wrong with the keyboard?

Co się dzieje (co jest nie tak) z klawiaturą?

We should download free software. 

Powinniśmy pobrać darmowe oprogramowanie.

Dobiegliśmy końca naszego przeglądu zwrotów i słówek, które przydadzą się w biurze i przy komputerze. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Ciebie użyteczne i pomogą w codziennej pracy. Niech ta wiedza pomoże Ci rozwijać karierę i otworzy nowe możliwości w życiu zawodowym. Powodzenia!

Zobacz także: