Przybory i artykuły szkolne po angielsku

      School supplies
Przybory szkolne, artykuły szkolne

Przybory szkolne po angielsku

Zapraszamy do poznania słownictwa związanego z przyborami szkolnymi i przedmiotami w klasie. Lista zawiera najczęściej używane słowa z ich wymową i tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowo znajdziecie tutaj praktyczne przykłady zdań oraz ćwiczenia i fiszki, które pomogą Wam utrwalić nowo poznane słowa.

przybory szkolne po angielsku

      ballpen
długopis

      ballpoint pen
długopis

      backpack
 plecak
      calculator
 kalkulator
      compass
 cyrkiel
      correction fluid
 korektor w płynie

      crayon
kredka

      coloured pencil
kredka

      diary
kalendarz, pamiętnik

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

      calendar
kalendarz, terminarz

      dictionary
 słownik
      drawing pins
 pinezki
      felt-tip pen
 mazak, pisak, flamaster

przybory szkolne po angielsku

      fountain pen
wieczne pióro
      glue
  klej
      highlighter
 zakreślacz
      paper
 papier
      pencil case
 piórnik

      rubber
gumka

      eraser
gumka
      ruler
  linijka

      marker
marker, pisak

      marker pen
marker, pisak, flamaster

      notebook
  zeszyt, notes
      protractor
 kątomierz
      scissors
  nożyczki
      schoolbag
 tornister

      sellotape
taśma klejąca

      sticky tape
 taśma klejąca
      set square
 ekierka

      sharpener
temperówka

przybory i rzeczy szkolne po angielsku

      pen
  pióro
      pencil
ołówek
      pencil sharpener
 temperówka
      stationery
artykuły biurowe, materiały piśmienne
      stapler
 zszywacz
      staples
zszywki

      sticky notes
karteczki samoprzylepne

      stickers
 naklejki, nalepki

      textbook
podręcznik

      coursebook
podręcznik

      workbook
ćwiczenia

      exercise book
ćwiczenia

whiteboard biała tablica, narzędzie często używane w klasach do prezentacji i wyjaśnień

dry erase markers markery do tablic suchościeralnych, markery używane na białych tablicach

index cards kartki indeksowe, przydatne do robienia notatek i jako pomoce naukowe

binder segregator

dividers przekładki do segregatora

graph paper papier milimetrowy, papier z siatką

flashcards fiszki, karty do nauki słówek lub pojęć

USB flash drive pendrive

earbuds słuchawki douszne

headphones  słuchawki nauszne

book covers okładki na książki

geometry set zestaw geometryczny, zestaw narzędzi do nauki geometrii, w tym linijki, ekierki i kątomierze

musical instruments instrumenty muzyczne

art supplies przybory do zajęć plastycznych, takie jak farby, pędzle i papier do malowania

sports equipment sprzęt sportowy, dla zajęć wychowania fizycznego

lab coat fartuch laboratoryjny

safety goggles okulary ochronne, do ochrony oczu podczas eksperymentów w laboratorium

lunchbox pudełko na lunch

water bottle butelka na wodę

Przedmioty w klasie po angielsku

      classroom
klasa
      object
przedmiot

      classroom objects
przedmioty w klasie

      board
  tablica

      chair
  krzesło

      chalk
kreda

      clock
  zegar

      map
mapa
      table
  stół
      desk
  biurko

projector projektor, umożliwia wyświetlanie obrazów i prezentacji.

computer komputer

bookshelf regał na książki

waste basket kosz na śmieci

educational posters plakaty edukacyjne

speaker głośnik

Przykłady zdań z przyborami i artykułami szkolnymi

      Where is my calculator?
 Gdzie jest mój kalkulator?
      Do you have a dictionary?
  Czy masz słownik?
      I have got a new pencil case.
 Mam nowy piórnik.
      Show me your notebook please.
Proszę, pokaż mi swój zeszyt.
      You must go to the classroom now.
Musisz teraz iść do klasy.
      Do you want a pen or a pencil?
Czy chcesz pióro, czy ołówek?

Can you pass me the scissors, please?  Czy możesz mi podać nożyczki?

I need to bring some glue for our art project. Muszę przynieść klej do naszego projektu plastycznego.

The teacher wrote the homework on the board. Nauczycielka zapisała pracę domową na tablicy.

My schoolbag is very heavy today. Mój tornister jest dziś bardzo ciężki.

We often use a protractor in geometry class. Często używamy kątomierza na lekcji geometrii.

Please, take out your textbook. Proszę, wyjmijcie swoje podręczniki.

I left my lunchbox in the classroom. Zostawiłem moje pudełko na lunch w klasie.

The map on the wall helps us in geography. – Mapa na ścianie pomaga nam na geografii.

We need markers to label these files. Potrzebujemy markerów, aby oznaczyć te pliki.

Don’t forget to put your name on your exercise book. Nie zapomnij wpisać swojego imienia na zeszycie ćwiczeń.

Zapraszamy do sprawdzenia się w praktyce – wykonajcie nasze ćwiczenia na podstawowe przybory szkolne i przedmioty w klasie.

Dodatkowo skorzystajcie z naszych fiszek na przedmioty w szkole i klasie po angielsku. Fiszki to świetny sposób na szybkie i efektywne przyswajanie nowych słów.

Pamiętajcie, że regularna praktyka jest kluczem do sukcesu w nauce języka.

Zachęcamy, aby codziennie rozwijać swoje umiejętności językowe. Powodzenia!

Ćwiczenia na przybory szkolne po angielsku

Ćwiczenie. Podstawowe przybory szkolne i przedmioty w klasie, takie jak ołówek lub kreda. Sprawdź się.

Ćwiczenie ze słuchu. Klasa, przedmioty w klasie po angielsku

Fiszki na przedmioty w szkole i klasie po angielsku

Fiszki na słówka angielskie Przedmioty w klasie

Zobacz także: