rozmowa kwalifikacyjna po angielskuRozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Job interview

Czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna po angielsku?

 

Rozmowa o pracę po angielsku może stanowić duże wyzwanie. Sam fakt rozmowy kwalifikacyjnej w rodzimym języku jest już stresujący,  do tego dochodzi znajomość języka obcego.

 

Jak przygotować się do rozmowy o pracę po angielsku?

 

  1. Zakładając, że posiadamy już CV i list motywacyjny w języku angielskim oraz dokumenty są rzetelnie opracowane i przygotowane, warto jest przeczytać je wielokrotnie. Na tej podstawie powinniśmy umieć powiedzieć kilka lub kilkanaście zdań na swój temat, opisać przebieg pracy zawodowej, nasze obowiązki i zadania wykonywane na ostatnim i wcześniejszych stanowiskach pracy. Co ważne, warto upewnić się, że znamy poprawną wymowę słów i zwrotów oraz, że mówimy całymi zdaniami, w miarę płynnie i pewnie.

2. Jeżeli miałeś długą przerwę w nauce języka angielskiego, upewnij się, że pamiętasz podstawy, takie jak:  nazwy miesięcy, dni tygodnia, liczebniki, powitania, dane osobowe do wypełniania formularza.

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

3. Warto przypomnieć sobie słownictwo i zwroty związane z pracą i rozmową o pracę w języku angielskim, rodzaje i kategorie pracy. Nigdy nie wiemy jakie pytania zada nam osoba przeprowadzająca rekrutację, ale jedno jest pewne: im więcej słów i zwrotów w języku angielskim znamy, tym mamy większe szanse powodzenia.

4. Aby poprawnie tworzyć zdania w języku angielskim, potrzebna jest znajomość gramatyki. Do naszych wypowiedzi, przyda się znajomość zasad tworzenia zdań w czasach: Present Simple, Present ContinuousPast Simple, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous.

5. Czasami rekruterzy, chcąc “ocieplić atmosferę” zadają pytania po angielsku na luźne tematy.  Dobrym pomysłem jest przygotować wcześniej wypowiedź na temat np.  ostatnich wakacji, hobby i zainteresowań, form spędzania wolnego czasu, ulubionych książek, filmów lub sportu.

Tym sposobem tworząc swoją wypowiedź unikniemy błędów gramatycznych i nabierzemy większej pewności siebie.

 

Pytania i przykładowe odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej

 

  •  Pytania o obecną pracę i zakres obowiązków

 

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

Who do you work for now?

Dla kogo (gdzie) pracujesz obecnie?

 

I work for (nazwa firmy) company.

Pracuję w firmie…

W przypadku podania miejsc pracy np. biuro odpowiemy:

I work in the office.

 

How long have you worked there?

Od jak dawna tam pracujesz?

 

I have worked there for 5 years.

Pracuję tam od 5 lat.

I’ve been working for Cortals since 2010.

Pracuję w Cortals od roku 2010.

 

What do you do in your present job?

Czym się zajmujesz w obecnej pracy?

 

I work on website design.

Pracuję nad projektowaniem stron internetowych.

I run the sales department.

Prowadzę dział sprzedaży.

I manage a team of sales representatives.

Zarządzam zespołem przedstawicieli handlowych.

My job involves dealing with customers.

W mojej pracy mam do czynienia z klientami.

 

What are your responsibilities?

Co należy do twoich obowiązków?

 

One of my main responsibilities is to answer the phone.

Jednym z moich głównych obowiązków jest odbieranie telefonu.

I am responsible for updating website content.

Jestem odpowiedzialny za aktualizowanie treści na stronie internetowej.

 

What are you in charge of?

Za co odpowiadasz? Czym zarządzasz?

I am in charge of budget.

Odpowiadam za budżet.

 

 

Describe your duties.

Opisz swoje obowiązki.

Praca w biurze, czynności biurowe zwroty i wyrażenia

I analyze financial data.

Analizuję dane finansowe.

I advise customers on financial matters. 

Radzę klientom w sprawach finansowych.

I create advertising campaigns.

Tworzę kampanie reklamowe.

I train employees. 

Szkolę pracowników.

rozmowa o pracę po angielsku

  • Pytania o poprzednią pracę i poprzedniego pracodawcę

 

What did you do before that?

Co robiłeś przedtem?

 

I worked as a lawyer.

Pracowałem jako prawnik.

I worked in retail for two years.

Pracowałem w sprzedaży detalicznej przez dwa lata.

Kategorie pracy i branże

I studied management at the University.

Studiowałem zarządzanie na Uniwersytecie.

 

Why do you want to change your job?

Dlaczego chcesz zmienić pracę?

Why are you looking for a new job?

 Dlaczego szukasz nowej pracy?

I’ve learned a great deal in my current job, but now I am ready for a new challenge.

W obecnej pracy dużo się nauczyłem, ale teraz jestem gotowy na nowe wyzwanie zawodowe.

How would you describe your last employer?

  Jak opisałbyś ostatniego pracodawcę?

Why did you leave your last job?

Dlaczego opuściłeś ostatnią pracę?

Why did you resign?

Dlaczego zrezygnowałeś?

 

I enjoyed working for…(nazwa firmy), but…

Lubiłem pracę w…, ale…

I would like to build my experience in advertising.

Chciałbym budować moje doświadczenie w reklamie.

 

  • Pytania o pensję i wynagrodzenie

 

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego -30% Promocja, przesyłka gratis. Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw

How much would you like to earn?

Ile chciałbyś zarabiać?

What are your salary requirements?

 Jakie są twoje wymagania co do pensji?

 What is the minimum salary you will accept?

Jaką minimalną pensję byś zaakceptował?

 What are your financial needs?

Jakie są twoje potrzeby finansowe?

 

I would expect between 5000 to 6000 gross.

Oczekiwałbym od 5000 do 6000 brutto.

In the range from 3000 to 3500 net.

W przedziale od 3000 do 3500 netto.

Pensja i wynagrodzenie po angielsku

 

  • Pytania o mocne strony i umiejętności

 

Why should we hire you instead of the other candidates for this position?

Dlaczego powinniśmy zatrudnić Ciebie, a nie innego kandydata na to stanowisko?

 

Dobre cechy charakteru pracownika

I have a lot of experience in marketing.

Mam dużo doświadczenia w marketingu.

I have always been interested in sales.

Zawsze interesowałem się sprzedażą.

The main reason why I am applying for this job is…

Głównym powodem, dla którego staram się o tę pracę jest…

 

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku zwrotyWhat is your greatest strength?

Co jest twoją najmocniejsza stroną?

 

I pride myself on my customer service skills and my ability to resolve difficult situations. 

Jestem dumny z moich zdolności obsługi klienta i umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

I  have good organisational skills and I work well with customers.

Posiadam dobre zdolności organizacyjne i dobrze pracuję z klientami.

 

What is your greatest weakness?

Jaki jest twoja najsłabsza strona?

I get nervous when I speak in public.

Denerwuję się, gdy przemawiam publicznie.

 

Do you prefer working independently or as part of a team?

Czy wolisz pracować niezależnie czy jako część zespołu?

I enjoy working in a team, but I can also work independently, as well.

Lubię pracować w zespole, ale potrafię również pracować niezależnie.

 

Do you speak German?

Czy mówisz po niemiecku?

I can speak German quite well.

Całkiem dobrze mówię po niemiecku.

 

Are you willing to relocate? 

Czy jesteś gotowy się przeprowadzić?

If relocating is necessary, I would definitely consider it.

Jeżeli przeprowadzka jest konieczna, z pewnością bym to rozważył.

Are you willing to travel?

Czy jesteś gotowy podróżować?

Yes, I am definitely willing to travel.

Tak, zdecydowanie jestem gotowy podróżować.

 

 

  • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie i kiedy mógłbyś zacząć pracę

 

Why do you want to work for us?

Dlaczego chcesz pracować dla nas?

Why are you interested in working for this company?

 Dlaczego jesteś zainteresowany pracą w tej firmie?

What do you know about this company? 

Co wiesz o tej firmie?

 

I am convinced that this company is one of the market leaders.

Jestem przekonany, że ta firma jest jedną z wiodących na rynku.

 I am impressed by the quality of your services.

Jestem pod wrażeniem jakości waszych usług.

 

May we contact your previous employer?

Czy możemy skontaktować się z twoim poprzednim pracodawcą?

 

Yes, of course. That’s not a problem.

Tak, oczywiście. To żaden problem.

 

How soon would you be able to start this position if we offer it to you?

Jak szybko byłbyś w stanie podjąć pracę, gdybyśmy ją zaproponowali?

When can you start work?

Kiedy możesz zacząć pracę?

 

I am available to start work from 1st of October.

Jestem dyspozycyjny do podjęcia pracy od pierwszego października.

As soon as you would like me to begin.

Tak szybko jak tylko chcielibyście, abym zaczął.

 

 

  • Pytania o motywację, cele zawodowe, wyznaczniki sukcesu

 

 What motivates you?

Co Ciebie motywuje?

 

I am motivated by finishing the important projects.

Jestem zmotywowany kończeniem ważnych projektów.

I love learning new things.

Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy.

I enjoy working with people who have interesting ideas.

Lubię pracować z ludźmi, którzy mają interesujące pomysły.

 

 

Describe your career goals.

 Opisz swoje cele zawodowe.

What are your short-term and long-term goals?

 Jakie są twoje krótkoterminowe i długoterminowe cele?

 

In the short term I hope to work for a company like yours.

W krótkim terminie mam nadzieję pracować w firmie, takiej jak wasza.

My long-term goal is to develop my professional career.

Moim celem długoterminowym jest rozwój mojej kariery zawodowej.

 

What challenges are you looking for in your next job?

 Jakich wyzwań oczekujesz w swojej następnej pracy?

 

I would like to have the opportunity to use my experience in marketing.

Chciałbym mieć możliwość wykorzystania mojego doświadczenia w marketingu.

I hope to work in an international environment, with people from all over the world.

Mam nadzieję pracować w międzynarodowym środowisku, z ludźmi z całego świata.

 

 What does success mean to you?

Co oznacza sukces dla Ciebie?

Success is the ability to do what you love every day. 

Sukces to możliwość robienia tego, co się kocha, każdego dnia.

 

 

 

Zobacz także: