rozmowa kwalifikacyjna po angielskuJak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku: poradnik

Job interview

Czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna po angielsku?

Rozmowa o pracę po angielsku może stanowić duże wyzwanie. Sam fakt rozmowy kwalifikacyjnej w rodzimym języku jest już stresujący,  do tego dochodzi kwestia jak dobrze znamy język angielski i na ile swobodnie potrafimy w nim rozmawiać.

 Jak przygotować się do rozmowy o pracę po angielsku

  1. Częstym pytaniem, które możemy usłyszeć jest “Tell me about yourself”, czyli: opowiedz mi o sobie. Wbrew pozorom trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, warto więc się przygotować na nie wcześniej. Zakładając, że posiadamy już CV i list motywacyjny w języku angielskim oraz dokumenty są rzetelnie opracowane i przygotowane,  dobrze jest przeczytać je wielokrotnie. Na tej podstawie powinniśmy umieć powiedzieć kilka lub kilkanaście zdań na swój temat, opisać przebieg pracy zawodowej, nasze obowiązki i zadania wykonywane na ostatnim i wcześniejszych stanowiskach pracy. Co ważne, warto upewnić się, że znamy poprawną wymowę słów i zwrotów oraz, że mówimy całymi zdaniami, w miarę płynnie i pewnie.

2. Jeżeli miałeś długą przerwę w nauce języka angielskiego, upewnij się, że pamiętasz podstawowe słownictwo.   Warto przypomnieć sobie zwroty i słowa do CV, dobre cechy charakteru do CV i listu motywacyjnego  w języku angielskim. Do naszych wypowiedzi, przyda się znajomość zasad tworzenia zdań w czasach. Nigdy nie wiemy jakie pytania zada nam osoba przeprowadzająca rekrutację, ale jedno jest pewne: im więcej słów i zwrotów w języku angielskim znamy, tym mamy większe szanse powodzenia.

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Tell me about yourself. Opowiedz mi o sobie.

5. Czasami rekruterzy, chcąc “ocieplić atmosferę” zadają pytania po angielsku na luźne tematy.  Dobrym pomysłem jest przygotować wcześniej wypowiedź na temat np.  ostatnich wakacji, hobby i zainteresowań, form spędzania wolnego czasu, ulubionych książek, filmów lub sportu.

Tym sposobem tworząc swoją wypowiedź unikniemy błędów gramatycznych i nabierzemy większej pewności siebie.

zwroty do rozmowy kwalifikacyjnej po angielskuPytania i przykładowe odpowiedzi

  •  Obecna praca i zakres obowiązków

      Who do you work for now?

Dla kogo (gdzie) pracujesz obecnie?

      I work for (nazwa firmy).

Pracuję w firmie…

W przypadku podania miejsc pracy np. biuro odpowiemy:

      I work in the office.

Pracuję w biurze.

      How long have you worked there?

Od jak dawna tam pracujesz?

      I have worked there for 5 years.

Pracuję tam od 5 lat.

      I've been working for ABC since 2010.

Pracuję w (nazwa firmy) od roku 2010.

      What do you do in your present job?

Czym się zajmujesz w obecnej pracy?

How would you describe your work style?

Jak mógłbyś opisać Twój styl pracy?

      I work on website design.

Pracuję nad projektowaniem stron internetowych.

      I run the sales department.

Prowadzę dział sprzedaży.

      I manage a team of sales representatives.

Zarządzam zespołem przedstawicieli handlowych.

      My job involves dealing with customers.

W mojej pracy mam do czynienia z klientami.

      What are your responsibilities?

Co należy do twoich obowiązków?

      One of my main responsibilities is to answer the phone.

Jednym z moich głównych obowiązków jest odbieranie telefonu.

      I am responsible for updating website content.

Jestem odpowiedzialny za aktualizowanie treści na stronie internetowej.

      What are you in charge of?

Za co odpowiadasz? Czym zarządzasz?

      I am in charge of budget.

Odpowiadam za budżet.

      Describe your duties.

Opisz swoje obowiązki.

Praca w biurze, czynności biurowe zwroty i wyrażenia

      I analyze financial data.

Analizuję dane finansowe.

      I advise customers on financial matters.

Radzę klientom w sprawach finansowych.

      I create advertising campaigns.

Tworzę kampanie reklamowe.

      I train employees.

Szkolę pracowników.

zwroty do rozmowy o pracę po angielsku

  •  Poprzednia praca i poprzedni pracodawca

      What did you do before that?

Co robiłeś przedtem?

      I worked as a lawyer.

Pracowałem jako prawnik.

      I worked in retail for two years.

Pracowałem w sprzedaży detalicznej przez dwa lata.

      I studied management at the University.

Studiowałem zarządzanie na Uniwersytecie.

      Why do you want to change your job?

Dlaczego chcesz zmienić pracę?

      Why are you looking for a new job?

Dlaczego szukasz nowej pracy?

      I’ve learned a great deal in my current job but now I am ready for a new challenge.

W obecnej pracy dużo się nauczyłem, ale teraz jestem gotowy na nowe wyzwanie zawodowe.

      How would you describe your last employer?

Jak opisałbyś ostatniego pracodawcę?

Why are you leaving your present job?

Dlaczego odchodzisz z obecnej pracy?

      Why did you leave your last job?

Dlaczego opuściłeś ostatnią pracę?

      Why did you resign?

Dlaczego zrezygnowałeś?

What did you like least about your last job?

Co podobało Ci się najmniej w twojej ostatniej pracy?

      I enjoyed working for ABC but…

Lubiłem pracę w (nazwa firmy), ale…

      I would like to build my experience in advertising.

Chciałbym budować moje doświadczenie w reklamie.

  •  Pensja i wynagrodzenie

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      How much would you like to earn?

Ile chciałbyś zarabiać?

      What are your salary requirements?

Jakie są twoje wymagania co do pensji?

      What is the minimum salary you will accept?

Jaką minimalną pensję byś zaakceptował?

      What are your financial needs?

Jakie są twoje potrzeby finansowe?

      I would expect between 5000 to 6000 gross.

Oczekiwałbym od 5000 do 6000 brutto.

      In the range from 3000 to 3500 net.

W przedziale od 3000 do 3500 netto.

Pensja i wynagrodzenie po angielsku

  • Mocne strony, słabe strony oraz umiejętności

      Why should we hire you instead of the other candidates for this position?

Dlaczego powinniśmy zatrudnić Ciebie, a nie innego kandydata na to stanowisko?

Dobre cechy charakteru pracownika

      I have a lot of experience in marketing.

Mam dużo doświadczenia w marketingu.

      I am experienced office worker with excellent organisational skills.

Jestem doświadczonym pracownikiem biurowym z doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi.

      I have always been interested in sales.

Zawsze interesowałem się sprzedażą.

      The main reason why I am applying for this job is...

Głównym powodem, dla którego staram się o tę pracę jest…

 

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku pytania i odpowiedzi

      What is your greatest strength?
 Co jest twoją najmocniejsza stroną?

      I pride myself on my customer service skills and my ability to resolve difficult situations.
 Jestem dumny z moich zdolności obsługi klienta i umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

      I have good organisational skills and I work well with customers.

Posiadam dobre zdolności organizacyjne i dobrze pracuję z klientami.

      I am enthusiastic to learn and ready for new challenges.
 Jestem entuzjastycznie nastawiony do nauki i gotowy na  nowe wyzwania.

Tell me about a time where you had to deal with conflict at work. 

Opowiedz mi o sytuacji, gdy musiałeś poradzić sobie z konfliktem w pracy.

What is your greatest failure, and what did you learn from it? 

Jaka jest Twoja największa porażka i czego się z niej nauczyłeś?

      What is your greatest weakness?

Jaki jest twoja najsłabsza strona?

      What do you consider to be your weaknesses?

Co uważasz za swoje słabe strony (słabości)?

      I get nervous when I speak in public.

Denerwuję się, gdy przemawiam publicznie.

      Sometimes I work too hard and care too much about work.

Czasami pracuję zbyt ciężko i za bardzo przejmuję się pracą.

      My biggest weakness is my inability to share responsibilities.

Moją największą słabością jest brak możliwości dzielenia się odpowiedzialnością.

How do you handle working with people who annoy you?

Jak sobie radzisz w pracy z ludźmi, którzy Ciebie irytują?

      Do you prefer working independently or as part of a team?

Czy wolisz pracować niezależnie czy jako część zespołu?

      I enjoy working in a team but I can also work independently as well.

Lubię pracować w zespole, ale potrafię również pracować niezależnie.

      Are you willing to relocate?

Czy jesteś gotowy się przeprowadzić?

      If relocating is necessary I would definitely consider it.

Jeżeli przeprowadzka jest konieczna, z pewnością bym to rozważył.

      Are you willing to travel?

Czy jesteś gotowy podróżować?

      Yes I am definitely willing to travel.

Tak, zdecydowanie jestem gotowy podróżować.

  • Znajomość języków obcych

      Do you speak English?

Czy mówisz po angielsku?

      Yes I do.

Tak, mówię.

      No I don't.

Nie, nie mówię.

      A little/ Just a little.

Trochę/ Tylko trochę.

      I can speak English very well.

Bardzo dobrze mówię po angielsku.

      My English is not very good.

Mój angielski nie jest zbyt dobry. (Słabo mówię po angielsku).

      Do you speak German?

Czy mówisz po niemiecku?

      I can speak German quite well.

Całkiem dobrze mówię po niemiecku.

      My German is not very good.

Mój niemiecki nie jest zbyt dobry. (Słabo mówię po niemiecku).

 

  • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie i kiedy mógłbyś zacząć pracę

      Why do you want to work for us?

Dlaczego chcesz pracować dla nas?

      Why are you interested in working for this company?

Dlaczego jesteś zainteresowany pracą w tej firmie?

      What do you know about this company?

Co wiesz o tej firmie?

      I am convinced that this company is one of the market leaders.

Jestem przekonany, że ta firma jest jedną z wiodących na rynku.

      I am impressed by the quality of your services.

Jestem pod wrażeniem jakości waszych usług.

      ABC is a leading global company.

(Nazwa firmy) jest wiodącą globalną firmą.

        

      By joining ABC team I would like to support the company development.
 Dołączając do zespołu (nazwa firmy), chciałbym wesprzeć rozwój firmy.
      May we contact your previous employer?

Czy możemy skontaktować się z twoim poprzednim pracodawcą?

      Yes of course. That's not a problem.

Tak, oczywiście. To żaden problem.

      How soon would you be able to start this position if we offer it to you?

Jak szybko byłbyś w stanie podjąć pracę, gdybyśmy ją zaproponowali?

      When can you start work?

Kiedy możesz zacząć pracę?

      I am available to start work from 1st of October.

Jestem dyspozycyjny do podjęcia pracy od pierwszego października.

      As soon as you would like me to begin.

Tak szybko jak tylko chcielibyście, abym zaczął.

      I could start work as soon as possible.

Mógłbym zacząć pracę tak szybko jak to możliwe.

      In three months.

Za trzy miesiące.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

  • Motywacja, cele zawodowe, wyznaczniki sukcesu

      What motivates you?

Co Ciebie motywuje?

      I am motivated by finishing the important projects.

Jestem zmotywowany kończeniem ważnych projektów.

      I love learning new things.

Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy.

      I enjoy working with people who have interesting ideas.

Lubię pracować z ludźmi, którzy mają interesujące pomysły.

      Describe your career goals
.

Opisz swoje cele zawodowe.

      What are your short-term and long-term goals?

Jakie są twoje krótkoterminowe i długoterminowe cele?

      In the short term I hope to work for a company like yours.

W krótkim terminie mam nadzieję pracować w firmie, takiej jak wasza.

      My long-term goal is to develop my professional career.

Moim celem długoterminowym jest rozwój mojej kariery zawodowej.

      What challenges are you looking for in your next job?

Jakich wyzwań oczekujesz w swojej następnej pracy?

      I would like to have the opportunity to use my experience in marketing.

Chciałbym mieć możliwość wykorzystania mojego doświadczenia w marketingu.

      I hope to work in an international environment with people from all over the world.

Mam nadzieję pracować w międzynarodowym środowisku, z ludźmi z całego świata.

      What does success mean to you?

Co oznacza sukces dla Ciebie?

      Success is the ability to do what you love every day.

Sukces to możliwość robienia tego, co się kocha, każdego dnia.

rozmowa kwalifikacyjna po agielsku zwrotyPrzydatne słownictwo

Curriculum Vitae życiorys, CV

Resume – CV (American English)

Covering letter, letter of application – list motywacyjny, list aplikacyjny

job application – podanie o pracę

job advertisement – ogłoszenie o pracę

job interview – rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna

employee pracownik

employees pracownicy

employer pracodawca

employment zatrudnienie

unemployed – bezrobotny

career – praca zawodowa

job satisfaction zadowolenie z pracy

position, post – stanowisko, posada

education wykształcenie

qualifications – kwalifikacje

courses kursy

training – szkolenie

skills umiejętności

experience doświadczenie

references referencje

achievements osiągnięcia

accomplishments dokonania, osiągnięcia

strengths silne strony

weaknesses słabe strony

promotion awans

opportunities for promotion możliwości awansu

driving licence prawo jazdy

benefits dodatki, dodatkowe świadczenia, korzyści

perks dodatki (do wynagrodzenia), dodatkowe uposażenie

company car samochód służbowy

convenient location dogodna lokalizacja

health insurance ubezpieczenie zdrowotne

resign from job zrezygnować z pracy

quit a job rzucić pracę

get fired, get sacked zostać zwolnionym, wyrzuconym z pracy

personality osobowość

interests zainteresowania

personal details dane osobowe

marital status stan cywilny

Pensja, płaca, wynagrodzenie

salary pensja miesięczna

net salary pensja netto

gross salary pensja brutto

basic salary pensja podstawowa

average salary średnia pensja

annual salary roczna pensja

low salary niska pensja

minimum salary płaca minimalna

wage pensja tygodniowa

benefits świadczenia, korzyści

expenses wydatki

income dochód, przychód

rise podwyżka

commission prowizja

30 000 pounds per year 30000 funtów rocznie

50 pounds per day 50 funtów dziennie

1000 pounds OTE On-Target Earnings 1000 funtów, w podane wynagrodzenie jest wliczona prowizja

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku może wydawać się wyzwaniem, ale dzięki poznaniu najczęściej zadawanych pytań, możesz przekształcić to doświadczenie w okazję do zaprezentowania swoich najlepszych cech i umiejętności.

Wykorzystaj zdobyte informacje, aby lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zrobić krok naprzód w kierunku swojej wymarzonej kariery. Powodzenia!

Zobacz także: