nazwy zawodów po angielskuNazwy zawodów po angielsku

 

architect architekt

banker bankowiec

beautician kosmetyczka

builder robotnik budowlany

carpenter stolarz

cashier kasjer

cook kucharz

electrician elektryk

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od samych podstaw.

Przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i gramatyka dla początkujących.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy. Sprawdź!

 

estate agent pracownik biura nieruchomości

factory worker pracownik fabryki

farm worker robotnik rolny

fireman strażak

hairstylist fryzjer

judge sędzia

lawyer prawnik

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

lorry driver kierowca ciężarówki

mechanic mechanik

miner górnik

musician muzyk

painter malarz

pharmacist aptekarz

photographer fotograf

plumber hydraulik

receptionist recepcjonista

shipyard worker pracownik stoczni

stock broker makler

tailor krawiec

travel agent pracownik biura podróży

waiter kelner

waitress kelnerka

Przykłady zdań:

He is a lawyer.  On jest prawnikiem.

She is an architect.  Ona jest architektem.

I want to be a judge.  Chcę być sędzią.

Are you a waiter? Yes, I am.  Czy jesteś kelnerem? Tak, jestem.

Is she a travel agent? No, she is not. Czy ona jest pracownikiem biura podróży? Nie, nie jest.

What do you do? I am a stock broker.  Czym się zajmujesz? Jestem maklerem.

 

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Hello Poziom 2. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Miejsca pracy po angielsku

 

Where do you work? Gdzie pracujesz?

construction site  budowa

factory  fabryka

farm gospodarstwo rolne

home dom

hospital  szpital

hotel hotel

law court  sąd

office  biuro

post office poczta

reception  recepcja

restaurant  restauracja

sales department  dział sprzedaży

school  szkoła

shop  sklep

university  uniwersytet

Przykłady zdań:

I work in a shop.  Pracuję w sklepie.

He works in the sales department.  On pracuje w dziale sprzedaży.

They work in a factory.  On pracują w fabryce.

 

czym się zajmujesz po angielskuCzym się zajmujesz?

What do you do? Co robisz, czym się zajmujesz?

help people pomagać ludziom

bake bread piec chleb

cook food gotować jedzenie

deliver letters dostarczać listy

design buildings projektować budynki

look after passengers opiekować się pasażerami

look after patients opiekować się pacjentami

sell sprzedawać

serve drinks podawać napoje

teach nauczać

write articles pisać artykuły

Przykłady zdań:

A postman delivers letters.  Listonosz dostarcza listy.

A nurse looks after patients in hospital.  Pielęgniarka opiekuje się pacjentami w szpitalu.

What do you sell?  Co sprzedajesz?

 

 [wp_ad_camp_1]

 

Praca, rodzaje pracy

full-time job  praca na pełen etat

part-time job  praca na pół etatu

work from home  pracować z domu, pracować zdalnie

work full-time  pracować na pełen etat

work in shifts  pracować na zmiany

work long hours  pracować do późna

work part-time  pracować na pół etatu

work with computers  pracować z komputerami

work with customers  pracować z klientami

work with people  pracować z ludźmi

Przykłady zdań:

I work full-time.  Pracuję na pełen etat.

She works in shifts.  Ona pracuje na zmiany.

Do you work long hours?  Czy ty pracujesz do późna?

 

Przemysł i usługi

 

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Industry przemysł

Services usługi

education edukacja

catering zaopatrzenie gastronomiczne

computer hardware sprzęt komputerowy

computer software oprogramowanie komputerowe

construction budownictwo

financial services usługi finansowe

health care opieka zdrowotna

leisure rekreacja, wypoczynek

media branża medialna

real estate nieruchomości

retail sprzedaż detaliczna

tourism turystyka


Przykłady zdań:

I have never worked in financial services. Nigdy nie pracowałem w usługach finansowych.

What do you know about health care system in Poland?  Co wiesz o systemie opieki zdrowotnej w Polsce?

How can I get a job in tourism?  Jak mogę dostać pracę w turystyce?

 

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

Zobacz także: