zawody po angielsku Zawody po angielsku, nazwy zawodów, praca

Podstawowe zawody  Nazwy zawodów, które również warto znać |Miejsca pracy po angielsku   | Czym się zajmujesz?

Praca, rodzaje pracy  Kategoria i branża  | Ćwiczenia

 

      Jobs
Zawody

Podstawowe zawody z wymową

      job
(dżob) zawód, praca

      teacher
(ticzer) nauczyciel

      doctor
(dokter) lekarz

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

      nurse
(ners) pielęgniarka

      secretary
(sekretari) sekretarka

nazwy zawodów po angielsku

Farmer

      farmer
(farmer) rolnik

      businessman
(biznesmen) biznesmen

      postman
(połstmen) listonosz

      journalist
(dżernalist) dziennikarz

 

      accountant
(ekantent) księgowa

      shop assistant
(szop esistent) sprzedawczyni

 

 Przykłady zdań z podstawowymi nazwami zawodów:

 

      My mother is a teacher.

Moja matka jest nauczycielką.

      He wants to be a doctor.

On chce być lekarzem.

      Mike is a famous journalist.

Mike jest sławnym dziennikarzem. 

 

 

Nazwy zawodów, które również warto znać:

praca po angielsku

      architect
architekt

      banker
 bankowiec

      beautician
kosmetyczka

      builder
 robotnik budowlany

      carpenter
 stolarz

      cashier
kasjer

      cook
 kucharz

      electrician
 elektryk

      estate agent
 pracownik biura nieruchomości

      factory worker
 pracownik fabryki

      farm worker
 robotnik rolny

      fireman
 strażak

      hairstylist
 fryzjer

      judge
sędzia

      lawyer
prawnik

      lorry driver
kierowca ciężarówki

      mechanic
mechanik

      miner
górnik

      musician
muzyk

      painter
malarz

      pharmacist
aptekarz

      photographer
fotograf

      plumber
hydraulik

      receptionist
recepcjonista

      shipyard worker
pracownik stoczni

      stockbroker
makler

      tailor
krawiec

      travel agent
pracownik biura podróży

      waiter
kelner

      waitress
kelnerka

Przykłady zdań z nazwami zawodów:

      He is a lawyer.
On jest prawnikiem.

      She is an architect.
Ona jest architektem.

      I want to be a judge.
Chcę być sędzią.

      Are you a waiter? Yes I am.
Czy jesteś kelnerem? Tak, jestem.

      Is she a travel agent? No she is not.
Czy ona jest pracownikiem biura podróży? Nie, nie jest.

      What do you do? I am a stockbroker.
Czym się zajmujesz? Jestem maklerem.

 

Miejsca pracy po angielsku

 

Where do you work? Gdzie pracujesz?

construction site budowa

factory fabryka

farm gospodarstwo rolne

home dom

hospital szpital

hotel hotel

law court sąd

office biuro

post office poczta

reception recepcja

restaurant restauracja

sales department dział sprzedaży

school szkoła

shop sklep

university uniwersytet

 

Angielski dla początkujących – od nazw zawodów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

Przykłady zdań z miejscami pracy:

I work in a shop. Pracuję w sklepie.

He works in the sales department. On pracuje w dziale sprzedaży.

They work in a factory. On pracują w fabryce.

 

czym się zajmujesz po angielskuCzym się zajmujesz?

What do you do? Co robisz, czym się zajmujesz?

help people pomagać ludziom

bake bread piec chleb

clean rooms sprzątać pokoje

cook food gotować jedzenie

deliver letters dostarczać listy

design buildings projektować budynki

look after passengers opiekować się pasażerami

look after patients opiekować się pacjentami

sell sprzedawać

serve drinks podawać napoje

teach nauczać

write articles pisać artykuły

Przykłady zdań z opisem, czym się zajmujesz:

A postman delivers letters. Listonosz dostarcza listy.

A nurse looks after patients in hospital. Pielęgniarka opiekuje się pacjentami w szpitalu.

What do you sell? Co sprzedajesz?

 

Praca, rodzaje pracy

full-time job praca na pełen etat

part-time job praca na pół etatu

work full-time pracować na pełen etat

work part-time pracować na pół etatu

permanent job stała praca

temporary job praca tymczasowa

work from home pracować z domu, pracować zdalnie

work long hours pracować do późna

work overtime brać godziny nadliczbowe

regular work hours regularne godziny pracy

work in shifts pracować na zmiany

be on the day shift być na dziennej zmianie

be on the night shift być na nocnej zmianie

work on you own pracować samodzielnie

work with others pracować z innymi

work with computers pracować z komputerami

work with customers pracować z klientami

work with people pracować z ludźmi

work under pressure pracować pod presją

 

Przykłady zdań:

I work full-time. Pracuję na pełen etat.

She works in shifts. Ona pracuje na zmiany.

Do you work long hours? Czy ty pracujesz do późna?

 

Kategoria, branża, przemysł i usługi

industry przemysł

services usługi

education edukacja

catering zaopatrzenie gastronomiczne

computer hardware sprzęt komputerowy

computer software oprogramowanie komputerowe

construction budownictwo

financial services usługi finansowe

health care opieka zdrowotna

leisure rekreacja, wypoczynek

media branża medialna

real estate nieruchomości

retail sprzedaż detaliczna

tourism turystyka


Przykłady zdań z nazwami branży w pracy:

I have never worked in financial services. Nigdy nie pracowałem w usługach finansowych.

What do you know about health care system in Poland? Co wiesz o systemie opieki zdrowotnej w Polsce?

How can I get a job in tourism? Jak mogę dostać pracę w turystyce?

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Ćwiczenie. Podstawowe nazwy zawodów po angielsku.

 

...
Ładowanie
 

Szybka Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa po polsku, Mega praktyczny zestaw do nauki  PROMOCJA 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn