Rozmowa telefoniczna po angielsku

Zwroty przydatne w rozmowie telefonicznej

Rozmowa telefoniczna  

      Telephone conversation

 Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej po angielsku

      Hello
Dzień dobry, cześć  

      Good morning
Dzień dobry (przed południem) 

      Good afternoon
Dzień dobry (po południu)

      It is Jan Kowalski here
Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

      This is Jan Kowalski here
Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

Uwaga: nie mówimy: I am Jan Kowalski

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

      Can I speak to Anna Nowak please?
Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

      Can I speak to the manager please?
Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

      Hello. Susan Brown speaking. How can I help you?
Dzień dobry, mówi Susan Brown. W czym mogę pomóc?

Rozwinięcie rozmowy przez telefon po angielsku

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      Speaking

 Przy telefonie.

      I am calling about...

Dzwonię w związku z …

      I am calling to confirm that...

Dzwonię, aby potwierdzić, że..

      Can I ask who is calling?

Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

      Is this a good time to call?

Czy to odpowiedni moment na rozmowę? (Czy możemy teraz porozmawiać?)

      Sorry I can't talk now. I am very busy.

Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem bardzo zajęty/zajęta.

      What's the matter?

Co się stało? O co chodzi?

      I have a problem.

Mam problem.

      Please hold on.

Proszę zaczekać.

      Just a minute
  Chwileczkę

      One moment please.
Chwileczkę.

      I'm afraid Mrs. Green isn't in her office at the moment.
Obawiam się, że pani Green nie ma teraz w biurze.

      Could you tell Mister Brown that...

Czy mógłbyś powiedzieć panu Brown, że…

      I'm afraid that's not possible.
 Obawiam się, że to nie jest możliwe.

      It is important to me beacuse...
To jest dla mnie ważne, ponieważ…

      No problem
  Nie ma sprawy (problemu)

      Do you know what time she will be back?
Czy wiesz o której godzinie będzie z powrotem?

      I don't know
  Nie wiem.

      Could I leave a message?
Czy mógłbym zostawić wiadomość?

rozmowa telefoniczna po angielsku

      Could you do me a favour?
Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?

      Certainly
 Z pewnością

      Sure
  Oczywiście

      Of course
  Oczywiście

      That's OK.
W porządku. To jest w porządku.

      That's fine.
Dobrze. W porządku.

      Thank you so much for your help!
Dziękuję Ci bardzo za pomoc!

      Not at all.
Nie ma za co.

      Don't mention it.
Nie ma o czym mówić. (Nie ma sprawy).

      Can I take a message?
Czy mam przekazać wiadomość?

      I would like to make a reservation please .
Chciałbym dokonać rezerwacji.

      Certainly. When is it for?
Oczywiście. Na kiedy?

      It is for the first of July.
Na pierwszego lipca.

      Could you tell me your name and address please?
Czy mógłbyś mi powiedzieć swoje imię, nazwisko i adres?

      Could you repeat please?
Czy mógłbyś powtórzyć?

      Could you say that again please?
Czy możesz powiedzieć to jeszcze raz?

      I don't understand.
  Nie rozumiem.

Zakończenie rozmowy przez telefon

      I will call again later.
Zadzwonię ponownie później.

      I will try again later.
Spróbuję ponownie później.

      Phone again please.

Proszę, zadzwoń ponownie.

      Please call tomorrow.

Proszę, zadzwoń jutro.

      All the best.
Wszystkiego najlepszego. (wszystkiego dobrego).

      Take care.
Trzymaj się.

      Good bye
  Do widzenia

      Bye
Cześć, pa (przy pożegnaniu)

      See you soon
Do zobaczenia wkrótce

Ćwiczenia na  zwroty – rozmowa telefoniczna po angielsku

Ćwiczenie. Rozmowa telefoniczna po angielsku, część 1. Zwroty takie jak dzwonić, przy telefonie lub jestem zajęty.

Ćwiczenie ze słuchu. Rozmowa telefoniczna, zwroty

Fiszki na zwroty – rozmowa przez telefon po angielsku

Fiszki na znajomość zwrotów Rozmowa telefoniczna

Zobacz także: