Przydatne zwroty do rozmowy telefonicznej po angielsku

Komunikacja telefoniczna jest nieodzowną częścią życia codziennego, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Prowadzenie rozmowy telefonicznej w języku obcym może być dużym wyzwaniem. Wielu z nas może czuć się niepewnie, gdy trzeba odebrać lub wykonać międzynarodowy telefon, ale z odpowiednim przygotowaniem, każda rozmowa staje się prostsza.

W tym artykule nie tylko zapoznasz się ze zwrotami kluczowymi, ale także znajdziesz ich poprawną wymowę, dzięki czemu rozmowa będzie przebiegać płynnie i pewnie.

Niezależnie od tego, czy dzwonisz do biura, do przyjaciela za granicą, czy odbierasz ważny telefon do pracy, nasz przewodnik pomoże Ci odnaleźć się w każdej sytuacji.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią i odkrycia sekretu skutecznych rozmów telefonicznych w języku angielskim!

Rozmowa telefoniczna  

      Telephone conversation

 Rozpoczęcie rozmowy 

angielskie zwroty telefoniczneKiedy rozpoczynamy rozmowę telefoniczną w języku angielskim, ważne jest, aby używać odpowiednich zwrotów, które są naturalne i profesjonalne.

Oto kilka podstawowych zwrotów, które możesz użyć:

      Hello
Dzień dobry, cześć  

      Good morning
Dzień dobry (przed południem) 

      Good afternoon
Dzień dobry (po południu)

      It is Jan Kowalski here
Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

      This is Jan Kowalski here
Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

Uwaga: Unikaj używania “I am Jan Kowalski” podczas przedstawiania się telefonicznie.

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

      Can I speak to Anna Nowak please?
Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

      Can I speak to the manager please?
Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

      Hello. Susan Brown speaking. How can I help you?
Dzień dobry, mówi Susan Brown. W czym mogę pomóc?

Kluczem do skutecznej komunikacji jest jasność i uprzejmość. Wykorzystaj powyższe zwroty, aby zacząć rozmowę w sposób przyjazny i profesjonalny.

Rozwinięcie 

Komunikacja telefoniczna często wymaga precyzyjnych i jasnych zwrotów, aby rozmowa przebiegała płynnie.

 • Wprowadzenie i przedstawienie:

      Speaking
 Przy telefonie.

      I am calling about...
Dzwonię w związku z …

      I am calling to confirm that...
Dzwonię, aby potwierdzić, że..

 • Pytania i prośby:

      Can I ask who is calling?
Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

      Is this a good time to call?
Czy to odpowiedni moment na rozmowę? (Czy możemy teraz porozmawiać?)

      Sorry I can't talk now. I am very busy.
Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem bardzo zajęty/zajęta.

      What's the matter?
Co się stało? O co chodzi?

      I have a problem.
Mam problem.

      Please hold on.
Proszę zaczekać.

      Just a minute
  Chwileczkę

      One moment please.
Chwileczkę.

      I'm afraid Mrs. Green isn't in her office at the moment.
Obawiam się, że pani Green nie ma teraz w biurze.

      Could you tell Mister Brown that...
Czy mógłbyś powiedzieć panu Brown, że…

      I'm afraid that's not possible.
 Obawiam się, że to nie jest możliwe.

      It is important to me beacuse...
To jest dla mnie ważne, ponieważ…

      No problem
  Nie ma sprawy (problemu)

      Do you know what time she will be back?
Czy wiesz, o której godzinie będzie z powrotem?

      I don't know
  Nie wiem.

      Could I leave a message?
Czy mógłbym zostawić wiadomość?

rozmowa telefoniczna po angielsku

      Could you do me a favour?
Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?

 • Odpowiedzi i reakcje:

      Certainly
 Z pewnością

      Sure
  Oczywiście

      Of course
  Oczywiście

      That's OK.
W porządku. To jest w porządku.

      That's fine.
Dobrze. W porządku.

      Thank you so much for your help!
Dziękuję Ci bardzo za pomoc!

      Not at all.
Nie ma za co.

      Don't mention it.
Nie ma o czym mówić. (Nie ma sprawy).

      Can I take a message?
Czy mam przekazać wiadomość?

      I would like to make a reservation please .
Chciałbym dokonać rezerwacji.

      Certainly. When is it for?
Oczywiście. Na kiedy?

      It is for the first of July.
Na pierwszego lipca.

      Could you tell me your name and address please?
Czy mógłbyś mi powiedzieć swoje imię, nazwisko i adres?

 • Prośby o powtórzenie:

      Could you repeat please?
Czy mógłbyś powtórzyć?

      Could you say that again please?
Czy możesz powiedzieć to jeszcze raz?

      I don't understand.
  Nie rozumiem.

Zakończenie 

Odpowiednie zakończenie rozmowy telefonicznej jest równie ważne jak jej rozpoczęcie. Oto kilka zwrotów, które możesz użyć, aby grzecznie zakończyć rozmowę:

 • Planowanie ponownego kontaktu:

dialog telefoniczny po angielsku

      I will call again later.
Zadzwonię ponownie później.

      I will try again later.
Spróbuję ponownie później.

      Phone again please.
Proszę, zadzwoń ponownie.

      Please call tomorrow.

Proszę, zadzwoń jutro.

 • Życzenia:

      All the best.
Wszystkiego najlepszego. (wszystkiego dobrego).

      Take care.
Trzymaj się.

 • Pożegnania:

      Good bye
  Do widzenia

      Bye
Cześć, pa (przy pożegnaniu)

      See you soon
Do zobaczenia wkrótce

Typowe błędy

Podczas nauki języka angielskiego i prób prowadzenia rozmów telefonicznych, wiele osób popełnia pewne błędy, które mogą prowadzić do nieporozumień lub nieścisłości. Oto kilka najczęstszych błędów i wskazówki, jak ich unikać:

 1. Niepoprawne użycie czasów: Często osoby uczące się angielskiego mylą czasy.
  Na przykład: “I am calling you tomorrow” zamiast “I will call you tomorrow”.  Więcej o czasach i ich zastosowaniu: Czasy angielskie krok po kroku – nauka z budową, przykładami i ćwiczeniami.
 2. Dosłowne tłumaczenie: Próba dosłownego tłumaczenia zwrotów z języka ojczystego na angielski może prowadzić do błędów.
  Na przykład: “I hold the phone” zamiast “I am on the phone”.
 3. Niejasne sformułowania: Brak precyzji w komunikacji, jak “I want that thing” zamiast dokładnego określenia, o co chodzi.
 4. Nieodpowiednie używanie zwrotów grzecznościowych: Na przykład używanie “Sir” lub “Madam” zbyt często, lub w niewłaściwych sytuacjach. Więcej zwrotów angielskich: Podstawowe i przydatne zwroty po angielsku.
 5. Brak czekania na odpowiedź: Często osoby uczące się angielskiego zadają pytanie, ale nie czekają wystarczająco długo na odpowiedź, przerywając rozmówcę.
 6. Brak zrozumienia akcentów: Angielski ma wiele różnych akcentów, a niezrozumienie pewnych wersji języka może prowadzić do błędów w komunikacji.
 7. Zbyt szybkie mówienie: Próba mówienia zbyt szybko może prowadzić do błędów i nieporozumień.

Rozpoznanie i zrozumienie tych typowych błędów może pomóc w uniknięciu pułapek i poprawie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych po angielsku.

To właśnie praktyka czyni mistrza, więc im więcej będziesz ćwiczyć, tym pewniej będziesz się czuć podczas rozmów.

Przykładowe dialogi

Składanie zamówienia

A: Good morning, I’d like to order a pizza for delivery. Dzień dobry, chciałbym złożyć zamówienie na dostawę pizzy.

B: Good morning! What kind of pizza would you like?  Dzień dobry! Jaką pizzę by Pan chciał?

A: I’d like a large Margherita and a small Hawaiian. Chciałbym dużą pizzę Margherita i małą Hawajską.

B: Is that all for today? Czy to wszystko na dzisiaj?

A: Yes, and can I also get a bottle of orange juice? Tak, i czy mogę również dostać butelkę soku pomarańczowego?

B: Of course, your order will be delivered within 30 minutes. Thank you! Oczywiście, Twoje zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 30 minut. Dziękuję!

Zgłaszanie problemu z zamówieniem

A: Good morning, this is Jan Kowalski. I have a problem with my recent order. Dzień dobry, mówi Jan Kowalski. Mam problem z moim ostatnim zamówieniem.

B: I’m sorry to hear that, Mr. Kowalski. How can I help you? Przykro mi to słyszeć, Panie Kowalski. W czym mogę pomóc?

A: I received a damaged product. Can I exchange it? Otrzymałem uszkodzony produkt. Czy mogę go wymienić?

B: Of course, we apologize for the inconvenience. We’ll send you a new product as soon as possible. Can I assist you with anything else?

 Oczywiście, przepraszamy za niedogodności. Wyślemy Panu nowy produkt jak najszybciej. Czy mogę pomóc w czymś jeszcze?

A: No, that’s all. Thank you very much for your help. Nie, to wszystko. Bardzo dziękuję za pomoc.

Aby jeszcze bardziej umocnić i rozszerzyć swoją wiedzę, zachęcamy do skorzystania z poniższych ćwiczeń oraz fiszek.

Dzięki nim szybko przyswoisz nowe zwroty i będziesz pewniej czuć się podczas rozmów w języku angielskim. Powodzenia!

Ćwiczenia 

Ćwiczenie. Rozmowa telefoniczna po angielsku, część 1. Zwroty takie jak dzwonić, przy telefonie lub jestem zajęty.

Ćwiczenie ze słuchu. Rozmowa telefoniczna, zwroty

Fiszki

Fiszki na znajomość zwrotów Rozmowa telefoniczna

Zobacz także: