rozmowa telefoniczna po angielsku

 

Rozmowa telefoniczna po angielsku

 

      Telephone conversation

Rozmowa telefoniczna

      It is Jan Kowalski here

Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

 

      This is Jan Kowalski here

Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

Uwaga: nie mówimy: I am Jan Kowalski

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

      Can I speak to Anna Nowak please?

Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

 

      Please hold on.

Proszę zaczekać.

 

      Speaking

 Przy telefonie. (Anna Nowak)

 

      Is this a good time to call?

Czy to odpowiedni moment na rozmowę? (Czy możemy teraz porozmawiać?)

 

      Sorry I can't talk now. I am very busy.

Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem bardzo zajęty/zajęta.

 

      Please call tomorrow.

Proszę, zadzwoń jutro.

 

      Phone again please.

Proszę, zadzwoń ponownie.

 

      Could I leave a message?

Czy mógłbym zostawić wiadomość?

 

      I am calling about...

Dzwonię w związku z …

 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      I am calling to confirm that...

Dzwonię, aby potwierdzić, że..

 

      Can I ask who is calling?

Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

 

      Could you repeat please?

Czy mógłbyś powtórzyć?

 

      Could you tell Mister Brown that...

Czy mógłbyś powiedzieć panu Brown, że…

 

 

rozmowa telefoniczna po angielsku zwrotyZwroty przydatne w rozmowie telefonicznej, część 2

      Can I speak to the manager please?
Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

      I'm afraid Mrs. Green isn't in her office at the moment.
Obawiam się, że pani Green nie ma teraz w biurze.

      Do you know what time she will be back?
Czy wiesz o której godzinie będzie z powrotem?

      Could you do me a favour?
Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?

      Can I take a message?
Czy mam przekazać wiadomość?

      Could you tell me your name and address please?
Czy mógłbyś mi powiedzieć swoje imię, nazwisko i adres?

      I will call again later.
Zadzwonię ponownie później.

      I will try again later.
Spróbuję ponownie później.

 

 

Ćwiczenie. Rozmowa telefoniczna po angielsku, część 1. Zwroty takie jak dzwonić, przy telefonie lub jestem zajęty. Sprawdź, czy je umiesz.

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także: 

 

 

 

 
Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest