Past Simple Ćwiczenie.

Budowa zdań  twierdzących z czasownikami regularnymi.

 

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Past Simple.

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 5 Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące.  Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.