A, an, the Przedimki angielskie

Przedimek jest częścią mowy (niewystępującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników.

Kiedy używamy A, an, the, a kiedy jest brak przedimka? Poznaj zasady stosowania przedimków angielskich.

A, An Przedimek nieokreślony. Zastosowanie

Podstawowe zastosowanie polega na używaniu go łącznie z rzeczownikami policzalnymi, występującymi w liczbie pojedynczej wtedy, gdy mówimy o tych rzeczownikach po raz pierwszy i mamy na myśli jedną sztukę lub jedną osobę.

A oraz an ma znaczenie zbliżone do „jeden”.

      A

Przedimek a jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski (b, c, d, t, g, h, j, k, l, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) np:

a sandwich kanapka

a train pociąg

a dog pies

a desk biurko

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

a,an przedimki angielskie

Przedimek a jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski, przedimek an jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski.

 

 

      An

Przedimek an jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski (a, e, i, o lub u) np:

an egg jajko

an orange pomarańcza

an octopus ośmiornica

an umbrella parasol

W języku angielskim wybór przedimka a lub an zależy od wymowy słowa, nie od pisowni.

Przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę u czytaną jak “ju” stawiamy przedimek nieokreślony a, a nie an

a university uniwersytet

a European europejski

W przypadku, gdy słowo zaczyna się od niemiego h, tak: honest uczciwy, hour godzina, honour zaszczyt, heir spadkoberca, należy użyć an.

Przedimek nieokreślony stosujemy przed:

  • nazwami zawodów

a teacher nauczyciel, a doctor lekarz, a nurse pielęgniarka, an actor aktor, an architect architekt

  • przed zestawieniami typu rzeczownik + przymiotnik, gdy opisujemy osobę lub rzecz:

a nice girl miła dziewczyna

a good boy dobry chłopak

a small chair małe krzesło

 

an important message ważna wiadomość

  • w wyrażeniach, takich jak a „pair of” para, „a little” trochę, „a few” kilka, „once a day” raz dziennie, „twice a week” dwa razy w tygodniu.

Przedimków “a” oraz an” nie stawiamy przed rzeczownikami w liczbie mnogiej. ani też przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

 

The Przedimek określony. Zastosowanie

Przedimek określony the podobnie, jak przedimek nieokreślony a oraz an, w zasadzie nie może istnieć samodzielnie i jest nieprzetłumaczalny. Ogólnie rzecz biorąc stosujemy go łącznie z rzeczownikami wtedy, gdy dokładnie wiemy, o kogo lub o co chodzi.

      The

The może występować z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.

I have got a car. Ja mam samochód. (O samochodzie mówimy po raz pierwszy, dlatego stosujemy przedimek nieokreślony a)

The car is fast. Samochód jest szybki.  (Wiemy już, o jaki samochód chodzi, dlatego stosujemy przedimek określony the)

Przedimek the stawiamy również przed:

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

– nazwami rzeczy, które są jedyne w swoim rodzaju np.

the sun słońce

the moon księżyc

the world świat

the sun słońce

the sky niebo

the queen królowa

– nazwami mórz i oceanów, rzek, pustyń, łańcuchów górskich I archipelagów, hoteli, kin, teatrów, muzeów, gazet np.

the Atlantic Atlantyk

the Amazon Amazonka

the Alps Alpy

-niektórymi nazwami krajów:

the United Kingdom (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the UK) Zjednoczone Królestwo (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, skrót: the UK)

the United States of America (the USA) Stany Zjednoczone Ameryki, skrót: the USA 

the Netherlands Niderlandy

the Sudan Sudan

-przymiotnikami w stopniu najwyższym np.

the best najlepszy

the worst najgorszy

the smallest najmniejszy

– nazwami instrumentów muzycznych np

the guitar gitara

the violin skrzypce

the flute flet

– w niektórych wyrażeniach, takich jak:

in the morning rano

in the afternoon po południu

in the evening wieczorem

Brak przedimka (przedimek zerowy)

Nie stawiamy przedimka przed:

– nazwami własnymi np. imionami, nazwiskami, nazwami miast państw (z niektórymi wyjątkami, patrz powyżej), ulic, magazynów, lotnisk, stacji, gór:

Peter Piotr

Mrs Brown pani Brown

Poland Polska

Baker Street ulica Baker

– rzeczownikami w liczbie mnogiej lub niepoliczalnymi  w sensie ogólnym jako o grupie rzeczy lub osób jako kategorii np.

milk mleko

meat mięso

– nazwami dni tygodnia, miesięcy, posiłków, napojów, kolorów, dyscyplin sportowych, przedmiotów nauczania np.

Monday poniedziałek

June czerwiec

breakfast śniadanie

red czerwony

basketball koszykówka

Maths matematyka

– rzeczownikami popularnymi takimi jak: home dom, work praca, bed łóżko, school szkoła, w odniesieniu do głównego przeznaczenia tych miejsc np. go home idź do domu,

-rzeczownikami abstrakcyjnymi, takimi jak:

music muzyka

art sztuka

love miłość

freedom wolność

– określeniami przemieszczania się środkami transportu np.

by car samochodem

by bus autobusem

by train pociągiem

– gdy mówimy o porach nocy np.

at night w nocy

at midnight o północy