A, an, the Przedimki angielskie

Przedimek jest częścią mowy (niewystępującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników. Pełni on kluczową rolę, choć w języku polskim nie ma bezpośredniego odpowiednika tej części mowy. 

Kiedy używamy a, an, the, a kiedy jest brak przedimka? Poznaj zasady stosowania przedimków angielskich.

A, an. Przedimek nieokreślony. Zastosowanie

Przedimki ‘a’ i ‘an’ klasyfikujemy jako nieokreślone. Używamy ich, kiedy odnosimy się do rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej, które są wspomniane po raz pierwszy. Oba mają znaczenie podobne do polskiego słowa ‘jeden’.

przedimki a, an angielski

      A

Przedimek a jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski (b, c, d, t, g, h, j, k, l, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) np:

a sandwich kanapka

a train pociąg

a dog pies

a desk biurko

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

a,an przedimki angielskie

Przedimek a jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski, przedimek an jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski.

 

 

      An

Przedimek an jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski (a, e, i, o lub u) np.:

an egg jajko

an orange pomarańcza

an octopus ośmiornica

an umbrella parasol

W języku angielskim wybór przedimka a lub an zależy od wymowy słowa, nie od pisowni.

Przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę u czytaną jak “ju” stawiamy przedimek nieokreślony a, a nie an.

a university uniwersytet

a European europejski

W przypadku, gdy słowo zaczyna się od niemiego h, tak: honest uczciwy, hour godzina, honour zaszczyt, heir spadkoberca, należy użyć an.

Przedimek nieokreślony stosujemy przed:

 • nazwami zawodów

a teacher nauczyciel, a doctor lekarz, a nurse pielęgniarka, an actor aktor, an architect architekt

 • przed zestawieniami typu rzeczownik + przymiotnik, gdy opisujemy osobę lub rzecz:

a nice girl miła dziewczyna

a good boy dobry chłopak

a small chair małe krzesło

an important message ważna wiadomość

 • w wyrażeniach, takich jak a „pair of” para, „a little” trochę, „a few” kilka, „once a day” raz dziennie, „twice a week” dwa razy w tygodniu.

Przedimków a oraz an nie stawiamy przed rzeczownikami w liczbie mnogiej ani też przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

Ich użycie jest ograniczone do kontekstów, gdzie mówimy o jednej, nieokreślonej rzeczy lub osobie.

 

The Przedimek określony. Zastosowanie

Przedimek the, znany jako przedimek określony, używany jest do wskazywania na konkretne osoby, przedmioty lub pojęcia, które są znane zarówno mówiącemu, jak i słuchającemu. Jest to narzędzie językowe, które pomaga precyzować kontekst, wskazując na unikalność lub specyfikę danego elementu.

      The

The może występować z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 1. Użycie w kontekście znanych informacji:
 • The stosujemy, gdy mówimy o rzeczach wcześniej wspomnianych lub już znanych.

I have got a car. Ja mam samochód. (O samochodzie mówimy po raz pierwszy, dlatego stosujemy przedimek nieokreślony a).

The car is fast. Samochód jest szybki.  (Wiemy już, o jaki samochód chodzi, dlatego stosujemy przedimek określony the).

2. Użycie w kontekście unikalności:

 • Używamy the z rzeczownikami, które są unikatowe lub uważane za jedyne w swoim rodzaju, np.:

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

the sun słońce

the moon księżyc

the world świat

the sun słońce

the sky niebo

the queen królowa

3. W kontekście geograficznym i instytucjonalnym:

 • The pojawia się w nazwach mórz i oceanów, rzek, pustyń, łańcuchów górskich I archipelagów, hoteli, kin, teatrów, muzeów, gazet np.

the Atlantic Atlantyk

the Amazon Amazonka

the Alps Alpy

4. Specyficzne kraje i regiony:

 • Niektóre nazwy krajów i regionów wymagają the, np.:

the United Kingdom (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the UK) Zjednoczone Królestwo (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, skrót: the UK)

the United States of America (the USA) Stany Zjednoczone Ameryki, skrót: the USA 

the Netherlands Niderlandy

the Sudan Sudan

5. Przymiotniki w stopniu najwyższym: 

the best najlepszy

the worst najgorszy

the smallest najmniejszy

6. W niektórych wyrażeniach, takich jak:

in the morning rano

in the afternoon po południu

in the evening wieczorem

7. Przedimek the często towarzyszy nazwom instrumentów muzycznych, np.:

the guitar gitara

the violin skrzypce

the flute flet

Kluczowe jest zrozumienie, że the pomaga zidentyfikować, precyzować i wskazywać na konkretne elementy w kontekście, co różni się od ogólniejszego zastosowania a lub an, które wskazują na nieokreślone elementy kategorii.

 

Brak przedimka (przedimek zerowy)

Zastosowanie przedimka zerowego, czyli pominięcie przedimka, jest równie ważne co stosowanie określonych i nieokreślonych form a, an i the.

Oto sytuacje, w których zazwyczaj pomijamy przedimek:

 1. Nazwy własne i geograficzne:
 • Przedimka nie używamy przed większością nazw własnych, w tym imion, nazwisk, miast, krajów (z pewnymi wyjątkami, przeczytaj powyżej), nazw ulic, magazynów, lotnisk, stacji i gór, na przykład:

Peter Piotr

Mrs Brown pani Brown

Poland Polska

Baker Street ulica Baker

2. Rzeczowniki ogólne:

 • Pomijamy przedimek, gdy mówimy o rzeczach w sensie ogólnym, zarówno w liczbie mnogiej, jak i z rzeczownikami niepoliczalnymi, na przykład:

milk mleko

meat mięso

Children love sweets. Dzieci uwielbiają słodycze.

Water is essential for life. Woda jest niezbędna do życia.

3. Czas i rutyna dnia codziennego:

 • Nie używamy przedimka z nazwami dni tygodnia, miesięcy, posiłków, kolorów, dyscyplin sportowych i przedmiotów szkolnych, na przykład:

Monday poniedziałek

June czerwiec

breakfast śniadanie

red czerwony

basketball koszykówka

Maths matematyka

4.  Miejsca i czynności rutynowe, rzeczowniki popularne takie jak:

home dom, work praca, bed łóżko, school szkoła, w odniesieniu do głównego przeznaczenia tych miejsc np. go home idź do domu.

5. Rzeczowniki abstrakcyjne i uniwersalne pojęcia:

 • Pomijamy przedimek przy rzeczownikach abstrakcyjnych i ogólnych pojęciach, takich jak:

music muzyka

art sztuka

love miłość

freedom wolność

6. Środki transportu i określenia czasu:

 • Przedimek pomijamy w określeniach  przemieszczania się środkami transportu, na przykład:

by car samochodem

by bus autobusem

by train pociągiem

7. Podczas mówienia o porach nocy np.

at night w nocy

at midnight o północy

 

Rozumienie, kiedy należy pominąć przedimek, jest istotne dla płynności i naturalności wypowiedzi w języku angielskim, pomagając uniknąć nadmiernego formalizmu i nadmiaru słów

w codziennej komunikacji.

Opanowanie tej części gramatyki wymaga nie tylko zrozumienia teorii, ale także praktyki. Dlatego zachęcamy do skorzystania z zestawu ćwiczeń znajdujących się poniżej. 

Każde wykonane ćwiczenie to krok bliżej ku biegłości w języku angielskim. Powodzenia!

 

Ćwiczenia

Przedimki a, an. Ćwiczenie z obrazkami. Zaznacz poprawny przedimek.

Przedimki a, an, the. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przedimek.