Some Any No Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone, takie jak “some”, “any” i “no”, odgrywają kluczową rolę w języku angielskim, pozwalając na wyrażenie niepewności, ogólności lub braku czegoś. Chociaż mogą wydawać się proste, ich prawidłowe użycie może być nieco zawiłe, zwłaszcza dla początkujących uczących się angielskiego. Poniżej przyjrzymy się bliżej tym zaimkom, wyjaśniając ich zastosowanie, różnice i konteksty, w których są najczęściej używane.

Some, any. Zastosowanie

Some – oznacza “kilka”, “trochę”, “niektórzy” lub “niektóre”.

Zwykle stosuje się go w zdaniach twierdzących, zarówno z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, jak i z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej. Na przykład:

  • “There are some pencils on the desk” (Na biurku jest kilka ołówków).
  • “Some people are very nice” (Niektórzy ludzie są bardzo mili).

Przy rzeczownikach niepoliczalnych, takich jak “water” czy “tea”, “some” oznacza “trochę” lub “nieco”.

Sprawdź: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przykłady.

Może być również używane w zdaniach pytających, wyrażając propozycje lub uprzejme prośby, np. “Would you like some tea?” (Czy chciałbyś trochę herbaty?).

some any no zaimki nieokreślone

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Can I have some coffee, please? Czy mogę dostać trochę kawy?

Could you bring me some milk, please? Czy mógłbyś przynieść mi trochę mleka?

Any – jest używane głównie w zdaniach pytających i przeczących, zarówno z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, jak i z rzeczownikami niepoliczalnymi.

W zdaniach przeczących “any” oznacza “żaden” lub “ani trochę”, podczas gdy w zdaniach pytających oznacza “jakiś”, “jakaś” lub “choć trochę”.

Na przykład:

Do you have any potatoes? Czy masz jakieś ziemniaki?

Is there any water in the bottle? Czy jest jakaś woda w butelce?

There aren’t any girls in the room. W pokoju nie ma żadnych dziewczyn.

We didn’t buy any orange juice. Nie kupiliśmy żadnego soku pomarańczowego. 

 

Some, any. Porównanie w zdaniach

  Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Zdanie twierdzące There is some water in the glass.
W szklance jest trochę wody.
There are some boys in the classroom. W klasie jest kilku chłopców.
Zdanie pytające Is there any water in the glass?
Czy w szklance jest trochę wody?
Are there any boys in the classroom? Czy w klasie są jacyś chłopcy?
Zdanie przeczące There isn’t any water in the glass.
W szklance nie ma żadnej wody.
There aren’t any boys in the classroom. W klasie nie ma żadnych chłopców.

No. Zastosowanie zaimka

Zaimek “no” w języku angielskim służy do wyrażenia braku czegoś lub negacji. Jego odpowiednikiem w języku polskim są słowa “żaden”, “żadna”, “żadni”, “żadne”.

Zaimek “no” może towarzyszyć zarówno rzeczownikom policzalnym, jak i niepoliczalnym, podkreślając ich nieobecność lub brak.

Przykłady:

  • “There are no shops open now” oznacza “Nie ma teraz żadnych otwartych sklepów”.
  • “I have no money in my pocket” przekłada się na “Nie mam żadnych pieniędzy w kieszeni”.

Używanie zaimka “no” pozwala na tworzenie zdań przeczących w sposób bardziej bezpośredni i stanowi ważne narzędzie w komunikacji językowej.

Somebody, anybody, nobody… Zestawienie w tabelce

Słów stanowiących złożenia z some, any, no używa się na podobnych zasadach.

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
somebody, someone – ktoś, kogoś, komuś
something – coś
somewhere – gdzieś
anybody, anyone – ktoś, kogoś, komuś
anything – coś
anywhere – gdzieś
anybody, anyone – nikogo, nikomu
anything – nic
anywhere – nigdzie
nobody, no one – nikt, nikogo
nothing – nic
nowhere – nigdzie

Somebody, anybody, nobody… Przykłady zdań

Przykłady zdań, zdania twierdzące

There is somebody in my room. Ktoś jest w moim pokoju.

I have got something for you. Mam coś dla ciebie.

Let’s go somewhere! Chodźmy gdzieś!

Zdania pytające

Has anybody seen my jacket? Czy ktoś widział moją kutkę?

Is there anyone at home? Czy jest ktoś w domu?

Did you see anything interesting in the museum? Czy widziałeś coś interesującego w muzeum?

Are you going anywhere? Czy ty gdziesz idziesz?

Zdania przeczące

There isn’t anybody in the kitchen. W kuchni nie ma nikogo.

There is nobody here. Nie ma tutaj nikogo.

You shouln’t wish anyone bad luck. Nie powinieneś nikomu życzyć pecha.

Everybody knew about it but no one told me. Wszyscy wiedzieli o tym, ale nikt mi nie powiedział.

There wasn’t anything I could do. Nie było nic, co mogłem zrobić.

I know nothing about Mr. Brown. Nie wiem nic o panu Brown.

He didn’t go out anywhere yesterday. On nigdzie nie wychodził wczoraj.

This place is so boring. There s nowhere to go! To miejsce jest takie nudne. Nie ma dokąd iść!

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego zaimka nieokreślonego zależy od kontekstu zdania oraz tego, czy jest ono twierdzące, pytające, czy przeczące.

 

Pytania i odpowiedzi

  1. Czy “somebody” i “someone” są wymienne?

Tak, oba te zaimki mają podobne znaczenie i odnoszą się do nieokreślonej osoby. Wybór między nimi zależy od osoby mówiącej.

2. Kiedy używać “any” w zdaniach twierdzących?

“Any” można używać w zdaniach twierdzących, gdy mówimy o braku różnicy w wyborze lub gdy zdanie ma ogólny, nieokreślony charakter, np. “Any book will do” (Dowolna książka będzie dobra).

3. Czy “nobody” i “no one” znaczą to samo?

Tak, oba te zaimki odnoszą się do braku jakiejkolwiek osoby i są wymienne w większości kontekstów.

4. Jakie jest przeczenie dla “something”?

Przeczeniem dla “something” jest “nothing”.

5. Czy “Nobody don’t like the film” to poprawne zdanie?

Nie, poprawna forma to “Nobody likes the film”. “Nobody” i “no one” zawsze wymagają czasownika w trzeciej osobie w liczbie pojedynczej.

6. Czy zdanie “I don’t have no money” jest poprawne?

Nie, to zdanie zawiera podwójne przeczenie.  Jest niepoprawne w języku angielskim. Poprawna forma to “I don’t have any money”.

7. Czy “If anybody will come, let me know” to poprawne zdanie?

Nie, poprawna forma to “If anybody comes, let me know”. Po “if” używamy czasu teraźniejszego, nawet jeśli mówimy o przyszłości.

Przeczytaj więcej: Pierwszy tryb warunkowy, zasady tworzenia zdań.

8. Dlaczego mówimy “I’m not going anywhere today” zamiast “I don’t go somewhere today”?

“Somewhere” jest używane w kontekście pozytywnym, podczas gdy “anywhere” jest używane w kontekście negatywnym lub pytającym.

 

Zrozumienie i prawidłowe stosowanie zaimków nieokreślonych  jest istotne, aby móc płynnie się komunikować w języku angielskim.

Zachęcamy do częstego korzystania z tych struktur w codziennych rozmowach i do dalszego zgłębiania wiedzy na temat języka angielskiego. Powodzenia w nauce!