Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły

Present Continuous jest często stosowanym czasem teraźniejszym (mającym również zastosowanie jdo wyrażania przyszłości) w języku angielskim, Kiedy go używamy? Jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia? Jakie są charakterystyczne określniki czasu Present Continuous.

 1. Present Continuous zastosowanie
 2. Budowa zdań w Present Continuous
 3. Pytania, budowa zdań pytających w Present Continuous
 4. Przeczenia, budowa zdań przeczących w Present Continuous
 5. Pisownia, zasady dodawania -ing do czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej
 6. Określniki czasu Present Continuous
 7. Wyjątki. Czasowniki, których nie stosuje się w Present Continuous
 8. Ćwiczenia na czas Present Continuous

Czasu Present Continuous używamy:

 • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie np.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

Look! Your teacher is talking on the phone. Patrz! Twój nauczyciel rozmawia przez telefon.

Nowa książka Hello Gramatyka angielska dla początkujących.

Czasy angielskie od podstaw. Sprawdź! 

 • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London. Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

 • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

Istnieje jednak grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Present Continuous czasowniki wyjątki.

Zobacz również: Porównanie czasów teraźniejszych: Present Continuous i Present Simple

Present Continuous, budowa zdań, zasady

Czas Present Continuous. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika "learn" uczyć się. I am learning - Ja się uczę, You are learning - Ty się uczysz, He is learning - On się uczy, She is learning - Ona się uczy...

Czas Present Continuous. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika “learn” uczyć się. I am learning – Ja się uczę, You are learning – Ty się uczysz, He is learning – On się uczy, She is learning – Ona się uczy…

Zdanie oznajmujące (twierdzenie) tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (am, is, are) oraz końcówkę ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy ( playing, cooking, eating). Zobacz również: Odmiana czasownika „być “- to be w czasie teraźniejszym

      I am playing.
Skrót: I‘m playing. Ja gram.

      He is playing.
Skrót: He‘s playing. On gra.

      You are playing.
Skrót: You‘re playing. Ty grasz. (również: wy gracie)

 • Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.

      Am I playing?
Czy ja gram?

      Is he playing?
Czy on gra?

      Are you playing?
Czy ty grasz? (również: czy wy gracie?)

 • Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając słówko „not” do odpowiedniej formy czasownika „być” I am not, You are not, He is not oraz czasownik z końcówką ing. Często stosowane skróty w przeczeniach:
      I am not = I’m not
      are not = aren’t

      is not = isn’t

      I am not playing.

Skrót:

      I'm not playing.
Ja nie gram.

      He is not playing.

Skrót:

      He isn't playing

lub

      He's not playing
On nie gra.

      You are not playing.

Skrót: 

      You aren't playing.

lub 

      You're not playing.
Ty nie grasz. (również: wy nie gracie)

Present Continuous, przykłady budowy zdań

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
I am going out.  Ja wychodzę.Am I going out?  Czy ja wychodzę?I’m not going out. Ja nie wychodzę.
You are meeting.  Ty się spotykasz.Are you meeting?  Czy ty się spotykasz?You aren’t meeting.  Ty się nie spotykasz.
He is playing. On gra.Is he playing?  Czy on gra?He isn’t playing.  On nie gra.
She is cooking.  Ona gotuje.Is she cooking?  Czy ona gotuje?She isn’t cooking.  Ona nie gotuje.
It is flying.  To lata.Is it flying?  Czy to lata?It isn’t flying.  To nie lata.
We are eating.  My jemy.Are we eating? Czy my jemy?We aren’t eating. My nie jemy.
You are smoking. Wy palicie.Are you smoking?  Czy wy palicie?You aren’t smoking. Wy nie palicie.
They are looking.  Oni patrzą.Are they looking?  Czy oni patrzą?They aren’t looking.  Oni nie patrzą.

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

Przykłady zdań w Present Continuous

TWIERDZENIA Zdania oznajmujące 

Present Continuous budowa

Now – teraz. Charakterystyczne określenie w czasie Present Continuous.

I am drinking tea now. (skrót: I’m drinking tea now) Teraz piję herbatę.

You are smoking at the moment. (skrót: You‘re smoking at the moment)  W tym momencie ty palisz papierosa.

Look! He is smiling. (skrót: He’s smiling) Patrz! On się uśmiecha.

Listen! She is playing the piano. (skrót: She‘s playing the piano) Słuchaj! Ona gra na pianinie.

It is raining now. (skrót: It’s raining) Teraz pada deszcz.

We are going to school today. (skrót: We’re going to school) Idziemy dzisiaj do szkoły.

You are flying to Paris next week. (skrót: You’re flying to Paris next week) W przyszłym tygodniu lecicie do Paryża.

They are sitting in the kitchen at the moment. (skrót: They’re sitting in the kitchen at the moment) One siedzą w kuchni w tej chwili.

PYTANIA Zdania pytające w Present Continuous

Present Continuous. Budowa zdań pytających. Pytania

Present Continuous. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika “play” bawić się, grać. Am I playing? Czy ja gram? Are you playing? Czy ty grasz? Is he playing? Czy on gra? Is she playing? Czy ona gra?…

Am I drinking tea now? Czy ja teraz piję herbatę?

Are you smoking at the moment? Czy w tym momencie palisz papierosa?

Look! Is he smiling? Patrz! Czy on się uśmiecha?

Listen! Is she playing the piano? Słuchaj! Czy ona gra na pianinie?

Is it raining now? Czy teraz pada deszcz?

Are we going to school today? Czy idziemy dzisiaj do szkoły?

Are you flying to Paris next week? Czy w przyszłym tygodniu lecicie do Paryża?

Are they sitting in the kitchen at the moment? Czy one siedzą w kuchni w tej chwili?

Krótkie odpowiedzi na pytania w Present Continuous

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  odpowiedniej formy czasownika „być” am, are lub is.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy am, are lub is, dodając „not” .

Am I smiling?                  Yes, I am.              No, I’m not.

Czy ja się uśmiecham? Tak (się uśmiecham).        Nie (się nie uśmiecham).

Are you smiling?           Yes, you are.       No, you aren’t./No, you’re not.

Czy ty się uśmiechasz? Tak (się uśmiechasz).     Nie (się nie uśmiechasz).

Is he smiling?                    Yes, he is.             No, he isn’t/No, he’s not.

Czy on się uśmiecha? Tak (się uśmiecha).    Nie (się nie uśmiecha).

Is she smiling?                 Yes, she is.            No, she isn’t/No, she’s not.

Czy ona się uśmiecha? Tak (się uśmiecha).    Nie (się nie uśmiecha).

Is it smiling?                     Yes, it is.                  No, it isn’t/No, it’s not.

Czy ono się uśmiecha? Tak (się uśmiecha).    Nie (się nie uśmiecha).

Are we smiling?             Yes, we are.            No, we aren’t./No, we’re not.

Czy my się uśmiechamy? Tak (się uśmiechamy). Nie (nie uśmiechamy się).

Are you smiling?           Yes, you are.          No, you aren’t./No, you’re not.

Czy wy się uśmiechacie? Tak (się uśmiechamy). Nie (nie uśmiechamy się).

Are they smiling?          Yes, they are.        No, they aren’t./No, they’re not.

Czy oni się uśmiechają? Tak (się uśmiechają). Nie (nie uśmiechają się).

Pytania szczegółowe w Present Continuous

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  why – dlaczego, how – jak itp. stawiamy na początku zdania.

What are you listening to? Czego słuchasz?

Where is she sitting? Gdzie ona siedzi?

Who are you talking to? Z kim romawiasz?

Why is he running? Dlaczego on biegnie?

When are they coming back? Kiedy oni wracają?

How are you doing this? Jak wy to robicie?

PRZECZENIA Zdania przeczące w Present Continuous

Present Continuous. Zdania przeczące., przeczenia

Present Continuous. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się. I’m not playing – Ja nie gram, You aren’t playing – Ty nie grasz, He isn’t playing – On nie gra, She isn’t playing – Ona nie gra…

I am not drinking tea now.

Skrót: I’m not drinking tea now. Ja teraz nie piję herbaty.

You are not smoking at the moment.

Skróty: You aren’t smoking at the moment. You‘re not smoking at the moment.  W tym momencie ty nie palisz papierosa.

Look! He is not smiling!

Skróty: He isn’t smiling. He‘s not smiling. Patrz! On  się nie uśmiecha!

Listen! She is not playing the piano! Skróty: Listen! She isn’t playing the piano! Listen! She‘s not playing the piano!  Słuchaj! Ona nie gra na pianinie!

It is not raining now.  Skróty: It isn’t raining now. It’s not raining now. Teraz nie pada deszcz.

We are not going to school today. Skróty:We aren’t going to school today.  We‘re not going to school today.  Nie idziemy dzisiaj do szkoły.

You are not flying to Paris next week.  Skróty: You aren’t flying to Paris next week. You‘re not flying to Paris next week. W przyszłym tygodniu nie lecicie do Paryża.

They are not sitting in the kitchen at the moment. Skróty: They aren’t sitting in the kitchen at the moment. They‘re not sitting in the kitchen at the moment. One nie siedzą w kuchni w tej chwili.

Present Continuous, określniki czasu

Present Continuous określniki czasuCharakterystyczne określenia czasu występujące w czasie Present Continuous z przykładowymi zdaniami:

      now
teraz

It is snowing now. Teraz pada śnieg.

What are you doing now? Co teraz robisz?

      at the moment
w tym momencie, w tej chwili

Where are you going at the moment? Gdzie idziesz w tej chwili?

At the moment I am going out. W tym momencie wychodzę.

      at present
obecnie

I’m not working at present. Obecnie nie pracuję.

At present we are staying in a hotel in London. Obecnie zatrzymaliśmy się w hotelu w Londynie.

      right now
właśnie teraz, w tej chwili

She is talking on the phone right now. Właśnie teraz ona rozmawia przez telefon.

He is watching the news right now. Właśnie teraz on ogląda wiadomości.

      today
dzisiaj

They aren’t doing shopping today. Oni nie robią zakupów dzisiaj.

My father is not wearing a suit today. Mój ojciec nie nosi dzisiaj garnituru.

      tonight
  dziś wieczorem, dziś w nocy

What are you doing tonight? Co robicie dziś wieczorem?

We are going to the theatre tonight. Dziś wieczorem idziemy do teatru.

      this morning
  tego ranka,

      this week
w tym tygodniu

      this month
w tym miesiącu

      this year
w tym roku

Are you playing tennis this morning? Czy w tego ranka grasz w tenisa?

Who is doing shopping this week? Kto robi zakupy w tym tygodniu?

      tomorrow
jutro

Where are you flying tomorrow? Gdzie lecisz jutro?

Are your parents going out tomorrow? Czy twoi rodzice wychodzą jutro?

      next Monday

w przyszły poniedziałek

      next week
w przyszłym tygodniu

      next month
w przyszłym miesiącu

      next year
w przyszłym roku

He isn’t going on holiday next week. On nie jedzie na wakacje w przyszłym tygodniu.

Why are you meeting Mary next Tuesday? Dlaczego spotykasz się z Mary w przyszły wtorek?

-ing Present Continuous, zasady pisowni

W przypadku większości czasowników, do czasownika głównego dodajemy końcówkę -ing

 Czasownik główny Końcówka -ing Czasownik z końcówką -ing
iść

      go

-ing

      going

gotować

      cook

-ing

      cooking

otworzyć

      open
-ing

      opening

słuchać

      listen

-ing

      listening

W przypadku czasowników kończących się na literę –e, opuszczamy -e i dodajemy końcówkę -ing

 Czasownik główny Opuszczamy -e, dodajemy -ing Czasownik z końcówką -ing

brać

      take

e

+ ing

      taking

uśmiechać się

      smile

e

+ ing

      smiling

używać

      use

e

+ ing

      using

przygotowywać

      prepare

e

+ ing

      preparing

W przypadku czasowników  kończących się pojedynczą spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, podwajamy samogłoskę.

 Czasownik główny Podwajamy samogłoskę, dodajemy -ing Czasownik z końcówką -ing
siedzieć

      sit

podwajamy samogłoskę +ing

      sitting

biegać

      run

podwajamy samogłoskę +ing

      running

dostać

      get

podwajamy samogłoskę +ing

      getting

pływać

      swim

podwajamy samogłoskę +ing

      swimming

Wyjątki. Czasowniki, których nie stosuje się w Present Continuous

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Zwykle występują one w czasie Present Simple.

Czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like –  lubić, love – kochać, uwielbiać, hate – nienawidzić, need – potrzebować, prefer – woleć, want – chcieć,     wish – życzyć.

Czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear –  słyszeć, see – widzieć, smell – czuć zapach, taste – czuć smak,  sound – brzmieć (o dźwięku).

Czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe – wierzyć, doubt – wątpić,  forget –  zapomnieć, know –  wiedzieć, znać, remember – pamiętać, seem – wydawać się, hope – mieć nadzieję, suppose – przypuszczać, understand –  rozumieć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie .

Czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have – mieć, posiadać, belong – należeć, own – posiadać, mieć na własność, possess – posiadać.

Czasowniki takie jak:  mean – oznaczać, cost – kosztować, consist of – składać się, include – zawierać, włączać.

Ćwiczenia

Present Continuous. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie.

Zobacz także: