Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły

Zastosowanie Budowa Zdania Pytania Przeczenia Pisownia Określniki czasu

 

  Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie np.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London. Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

 

 

 Istnieje jednak grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Present Continuous czasowniki wyjątki.

Present Continuous i Present Simple porównanie

 

Present Continuous, budowa zdań, zasady

Present Continuous

  • Zdanie oznajmujące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (am, is, are) oraz końcówkę ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy ( playing, cooking, eating).
  • Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.
  • Zdanie przeczące tworzymy, dodając słówko „not” do odpowiedniej formy czasownika „być” I am not, You are not, He is not oraz czasownik z końcówką ing.

 

Present Continuous, przykłady budowy zdań

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I am going out.  Ja wychodzę. Am I going out?  Czy ja wychodzę? I am not going out. Ja nie wychodzę.
You are meeting.  Ty się spotykasz. Are you meeting?  Czy ty się spotykasz? You aren’t meeting.  Ty się nie spotykasz.
He is playing. On gra. Is he playing?  Czy on gra? He isn’t playing.  On nie gra.
She is cooking.  Ona gotuje. Is she cooking?  Czy ona gotuje? She isn’t cooking.  Ona nie gotuje.
It is flying.  To lata. Is it flying?  Czy to lata? It isn’t flying.  To nie lata.
We are eating.  My jemy. Are we eating? Czy my jemy? We aren’t eating. My nie jemy.
You are smoking. Wy palicie. Are you smoking?  Czy wy palicie? You aren’t smoking. Wy nie palicie.
They are looking.  Oni patrzą. Are they looking?  Czy oni patrzą? They aren’t looking.  Oni nie patrzą.

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Przykłady zdań w Present Continuous

TWIERDZENIA Zdania oznajmujące 

Present Continuous budowaI am drinking tea now. Teraz piję herbatę.

You are smoking at the moment. W tym momencie ty palisz papierosa.

Look! He is smiling. Patrz! On się uśmiecha.

Listen! She is playing the piano. Słuchaj! Ona gra na pianinie.

It is raining now. Teraz pada deszcz.

We are going to school today. Idziemy dzisiaj do szkoły.

You are flying to Paris next week. W przyszłym tygodniu lecicie do Paryża.

They are sitting in the kitchen at the moment. One siedzą w kuchni w tej chwili.

 

PYTANIA Zdania pytające w Present Continuous

Am I drinking tea now? Czy ja teraz piję herbatę?

Are you smoking at the moment? Czy w tym momencie palisz papierosa?

Look! Is he smiling? Patrz! Czy on się uśmiecha?

Listen! Is she playing the piano? Słuchaj! Czy ona gra na pianinie?

Is it raining now? Czy teraz pada deszcz?

Are we going to school today? Czy idziemy dzisiaj do szkoły?

Are you flying to Paris next week? Czy w przyszłym tygodniu lecicie do Paryża?

Are they sitting in the kitchen at the moment? Czy one siedzą w kuchni w tej chwili?

 

PRZECZENIA Zdania przeczące w Present Continuous

I am not drinking tea now. Ja teraz nie piję herbaty.

You are not smoking at the moment. W tym momencie ty nie palisz papierosa.

Look! He is not smiling! Patrz! On  się nie uśmiecha!

Listen! She is not playing the piano! Słuchaj! Ona nie gra na pianinie!

It is not raining now. Teraz nie pada deszcz.

We are not going to school today. Nie idziemy dzisiaj do szkoły.

You are not flying to Paris next week. W przyszłym tygodniu nie lecicie do Paryża.

They are not sitting in the kitchen at the moment. One nie siedzą w kuchni w tej chwili.  

 

Zestaw kursów Hello do pobrania od zaraz — od słówek i zwrotów angielskich aż po Twoją pierwszą konwersację teraz w promocji. Sprawdź!

 

Często stosowane skróty w przeczeniach:

I am not = I’m not 

are not = aren’t 

is not = isn’t 

 

Present Continuous, określniki czasu

Present Continuous  określniki czasuCharakterystyczne określenia czasu występujące w czasie Present Continuous z przykładowymi zdaniami:

now – teraz

What are you doing now? Co teraz robisz?

at the moment – w tym momencie, w tej chwili

Where are you going at the moment? Gdzie idziesz w tej chwili ?

at present – obecnie

I’m not working at present. Obecnie nie pracuję

right now – właśnie teraz, w tej chwili

She is talking on the phone right now. Właśnie teraz ona rozmawia przez telefon.

today – dzisiaj

They aren’t doing shopping today. Oni nie robią zakupów dzisiaj.

tonight – dziś wieczorem

We are going to the theatre tonight. Dziś wieczorem idziemy do teatru.

this morning, this week – tego ranka, w tym tygodniu

Are you playing tennis this week? Czy w tym tygodniu grasz w tenisa?

tomorrow – jutro

Where are you flying tomorrow? Gdzie lecisz jutro?

next week, next month – w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu

He isn’t going on holiday next week. On nie jedzie na wakacje w przyszłym tygodniu.

 

 

-ing Present Continuous, zasady pisowni

W przypadku większości czasowników, do czasownika głównego dodajemy końcówkę -ing

go  –> going

cook  –> cooking

open  –> opening

listen  –> listening

W przypadku czasowników kończących się na literę –e, opuszczamy -e i dodajemy końcówkę -ing

take  –> taking

smile  –> smiling

use  –> using

prepare  –> preparing

W przypadku czasowników  kończących się pojedynczą spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, podwajamy samogłoskę.

sit  –> sitting

run  –> running

get  –> getting

swim  –> swimming

 

Zobacz także:

 

 

 

odmiana czasownika być po angielskuOdmiana być w czasie teraźniejszym

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest