Present Simple  Present Continuous porównanie

Present Simple i present Continuous porównanie

 

 

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym.

Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania.  

 

 

 

 

Czas Present Simple opisuje czynności:

  •  kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

  •   powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

 

 

 

Czas Present Continuous opisuje czynności:

  • wykonywanej obecnie, w danej chwili.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London. Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

 

Więcej przykładów zdań w czasie Present Simple i Present Continuous.

 

 

Określniki czasu zestawienie

Present Simple określniki

always – zawsze

often – często

usually – zwykle, zazwyczaj

sometimes – czasami

seldom – rzadko

never – nigdy

every week/year... – każdego tygodnia/roku…

once/twice/three times… a day/week… – raz/dwa/trzy razy … dziennie/w tygodniu..  

every two/four… weeks/months... – co dwa/cztery… tygodnie/miesiące…

on Fridays/Sundays – w piątki/niedziele

Present Continuous określniki

now – teraz

at the moment – w tym momencie, w tej chwili

at present – obecnie

right now – właśnie teraz, w tej chwili

today – dzisiaj

tonight – dziś wieczorem

this morning, this week – tego ranka, w tym tygodniu

tomorrow – jutro

next week, next month – w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu

Present Simple vs Present Continuous

 

 

 

Przykłady zdań z określnikami czasu w Present Simple.

Przykłady zdań z określnikami czasu Present Continuous.

 

  Istnieje grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się.

Zwykle występują one w czasie Present Simple.  

 

Present Continuous czasowniki wyjątki

believe – wierzyć

belong – należeć

doubt – wątpić

hate – nienawidzić

forget –  zapomnieć

have – mieć, posiadać

hear –  słyszeć

hope – mieć nadzieję

know –  wiedzieć, znać

like –  lubić

love – kochać, uwielbiać

mean – oznaczać

need – potrzebować

prefer – woleć

realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie

remember – pamiętać

see – widzieć

seem – wydawać się

suppose – przypuszczać

understand –  rozumieć

want – chcieć

wish – życzyć

 

 

Przykłady zdań z wyjątkami:

I want to be a doctor. Chcę być lekarzem.

You don’t know the answer. Ty nie znasz odpowiedzi.

Do you understand this exercise? Czy ty  rozumiesz to ćwiczenie?

He likes oranges. On lubi pomarańcze.

She doesn’t belive in ghosts. Ona  nie wierzy w duchy.  

What does it mean? Co to znaczy?

We love chocolate ice cream. My uwielbiamy lody czekoladowe.

They don’t need help. Oni nie potrzebują pomocy.

 

 

 Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn