Przewodnik po czasach teraźniejszych w angielskim

czasy teraźniejsze w angielskim zestawienie

Zrozumienie czasów teraźniejszych w języku angielskim to klucz do płynnej komunikacji.

W naszym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o czterech podstawowych czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous.

Od codziennych czynności rutynowych po opis bieżących wydarzeń i ich długofalowych skutków – każdy z tych czasów ma swoje miejsce i zastosowanie.

W artykule przedstawiamy nie tylko teoretyczne podstawy każdego czasu, ale również praktyczne ćwiczenia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i zastosować te zasady w praktyce.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy zaawansowany w nauce angielskiego, te informacje są niezbędne do skutecznego wykorzystania języka.

Present Simple

Budowa czasu

Present Simple to czas prosty teraźniejszy, który odnosi się do sytuacji lub czynności, które dzieją się regularnie lub są stałe. Zasady budowy:

W zdaniu twierdzącym do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy końcówkę –s lub –es.

W pozostałych osobach czasownik jest w formie podstawowej.

W zdaniu pytającym (pytanie) używamy operatora do lub does, czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, stosując operator don’t (skrót od “do not”) lub doesn’t (skrót od “does not”) i czasownik w formie podstawowej.

Zastosowanie

Czasu Present Simple używamy:

Czas teraźniejszy Present Simple

Present Simple. Budowa zdań na przykładzie czasownika “work” – pracować.

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

I go to the cinema every Saturday. W każdą sobotę chodzę do kina.

My best friend lives in Canada. Moja przyjaciółka mieszka w Kanadzie.

• kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The sun rises in the east. Słońce wschodzi na wschodzie.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

  • mówiąc o czynnościach wynikających z ustalonego planu, harmonogramu, programu, rozkładu jazdy

The train arrives at 7. Pociąg przyjeżdża o siódmej.

The concert starts at 8 o’clock. Koncert zaczyna się o godzinie 8.

Czytaj więcej o czasie Present Simple. Budowa zdań z przykładami, zastosowanie, zasady pisowni czasowników, określenia czasu, najczęściej zdawane pytania

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Ćwiczenia i zadania z Present Simple

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Continuous

Budowa czasu

Present Continuous

Present Continuous. Odmiana czasownika “work” – pracować.

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły, który opisuje sytuacje i czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub w niedalekiej przyszłości. Czas ten tworzymy za pomocą czasownika “to be” w teraźniejszym czasie prostym oraz formy czasownika z końcówką -ing.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (am, is, are) oraz końcówkę –ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając słówko not do odpowiedniej formy czasownika „być” I am not (I’m not), You are not (You aren’t), He is not (He isn’t) oraz czasownik z końcówką –ing.

Zastosowanie

Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie np.

The baby is sleeping now. Dziecko teraz śpi.

I am talking to the teacher at the moment. W tej chwili rozmawiam z nauczycielem.

  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am reading a good book at present. Obecnie czytam dobrą książkę.

My parents are staying at the hotel in Paris. Moi rodzice zatrzymali się w hotelu w Paryżu.

  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are flying to Greece next week. W przyszłym tygodniu lecimy do Grecji.

My sister is coming back home tomorrow. Moja siostra wraca do domu jutro.

Czytaj więcej o czasie Present Continuous. Budowa, zastosowanie, określenia czasu, zasady pisowni czasowników, wyjątki, często zadawane pytania. 

Zobacz także: Present Simple i Present Continuous porównanie czasów, różnice

Ćwiczenia i zadania z Present Continuous

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect

Budowa czasu

Present Perfect

Present Perfect (Simple). Budowa zdań na przykładzie czasownika “work” – pracować.

Czas Present Perfect składa się z formy czasownika to have w czasie Present Simple oraz III formy czasownika głównego. Forma czasownika to have zmienia się w zależności od osoby, czasownik natomiast pozostaje w formie trzeciej.

Zdanie twierdzące (oznajmujące) w czasie Present Perfect tworzymy dodając operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny).

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając do operatora have lub has (3 osoba liczby pojedynczej)  not, czyli haven’t / hasn’t i czasownik w trzeciej formie (Past Participle).

Zastosowanie

Present Perfect (Simple) jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością.  W klasyfikacji angielskiej jest to czas teraźniejszy.

Czasu Present Perfect używamy:

• gdy czynność miała miejsce w przeszłości, a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz np.

I have just cleaned the room. Właśnie posprzątałem pokój. (i jest teraz czysty)

Mark has lost his passport. Mark zgubił swój paszport. (teraz odczuwalne są skutki braku paszportu)

  • gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej np.

We have known Mark for five years. Znamy Marka od pięciu lat.

Olivia has lived here since 2020. Olivia mieszka tutaj od 2020.

Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego np.

My sister has had her laptop since 2021. Moja siostra ma swojego laptopa od 2021.

Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego np. I have just done the shopping. Właśnie zrobiłem zakupy.

Czytaj więcej o czasie Present Perfect. Budowa zdań z wymową, zastosowanie, przykłady, charakterystyczne określenia czasu.

Czasowniki nieregularne. Zestawienie w tabelce z przykładami. 

Ćwiczenia i zadania z Present Perfect (Simple)

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Present Perfect Continuous

Budowa

Present Perfect Continuous.

Present Perfect Continuous. Budowa zdań na przykładzie czasownika “work” – pracować.

Zdanie twierdzące w czasie Present Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + been + czasownik z końcówką -ing.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli przez przestawienie. Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora have lub has (3 osoba liczby pojedynczej)  not, czyli haven’t / hasn’t + been + czasownik z końcówką -ing.

Zastosowanie

Present Perfect Continuous, podobnie jak Present Perfect (Simple) jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością.

Czasu Present Perfect Continuous używamy:

  • gdy czynność trwała przez jakiś okres w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

I have been learning Spanish for two years. Uczę się hiszpańskiego od dwóch lat.

Lucy has been reading a new book for three hours. Lucy czyta nową książkę od trzech godzin.

  • czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub niedawno się zakończyła. Interesuje nas to, że jej skutki lub konsekwencje są odczuwalne do tej pory.

You are late! I have been waiting for you for twenty minutes! Spóźniłeś się! Czekam na ciebie od dwudziestu minut!

Karen is tired. She has been working hard. Karen jest zmęczona. Ciężko pracowała.

Czytaj więcej o czasie Present Perfect Continuous. Budowa zdań, zastosowanie, określenia czasu.

Zobacz również: Present Perfect Continuous vs Present Perfect (Simple). Porównanie czasów.

Ćwiczenia i zadania z Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Podsumowując, każdy z czasów teraźniejszych w języku angielskim ma swoją odrębną budowę oraz zastosowanie.

Present Simple służy do opisywania sytuacji stałych, codziennych czynności oraz faktów. Present Continuous odnosi się do czynności, które mają miejsce teraz i są w trakcie wykonywania, ale niekoniecznie muszą odbywać się w momencie wypowiadania zdania.

Present Perfect opisuje przeszłość w kontekście teraźniejszości i zazwyczaj jest związany z doświadczeniem lub wynikiem działań w przeszłości.

Present Perfect Continuous opisuje działania, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz.

Aby poprawnie stosować czasy teraźniejsze w języku angielskim, warto zwrócić uwagę na kontekst oraz okoliczności. Na przykład, jeżeli chcemy opisać nasze codzienne zwyczaje, zastosujemy

Present Simple, natomiast jeśli chcemy opisać to, co robimy w danym momencie, użyjemy Present Continuous. Ważne jest również, aby zwracać uwagę na formę czasowników oraz określeń czasu,

takich jak “every day”, “now”, “for”, “since”. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi kolejnymi artykułami na temat każdego czasu osobno jak i porównań czasów.

Ćwiczenia na porównania czasów teraźniejszych

Present Simple i Present Continuous Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Simple czy Present Continuous? Ćwiczenie 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 4. Który czas jest poprawny, zaznacz odpowiedź.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 5. Krótkie odpowiedzi, zaznacz poprawną formę.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 6. Pytania szczegółowe, zaznacz odpowiedź.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 1 na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne formy w zestawie zdań.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.