This, that, these, those. Zaimki wskazujące.

This, that. Zastosowanie, przykłady zdań

      This

This (to, ta, ten) używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej blisko osoby mówiącej.

      This is a book.
To jest książka. (książka znajduje się blisko nas).
      That

That (to, tamto, ta, tamta, ten, tamten) używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej dalej od osoby mówiącej.

      That is a book.
To jest książka. (książka znajduje się dalej od nas).

Po zaimkach this i that czasownik be (być) – przyjmuje formę is. (Odmiana czasownika be w czasie teraźniejszym)

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Bliżej Dalej
What’s this? Co to jest?
This is my house. To jest mój dom.
This is my dog. To jest mój pies.
This car is new. Ten samochód jest nowy.
This girl is beautiful. Ta dziewczyna jest piękna.

What’s that? Co to jest?
That is your house. To jest Twój dom.
That is your dog. To jest Twój pies.
That car is old. Tamten samochód jest stary.
That girl is very nice. Tamta dziewczyna jest bardzo miła.

These, those. Zastosowanie, przykłady zdań

      These

These (to, te, ci) używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących blisko osoby mówiącej.

      These are my books.
To są moje książki. (książki znajdują się blisko).
      Those

Those (to, tamto, tamte, ci, tamci ) używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących dalej od osoby mówiącej.

      Those are your books.
To są Twoje książki. (książki znajdują się dalej).

Po zaimkach these i those czasownik be (być) – przyjmuje formę are.

Bliżej Dalej

These are my friends. To są moi przyjaciele.
These are my photos. To są moje zdjęcia.
These shoes are expensive. Te buty są drogie.
These girls are very intelligent. Te dziewczyny są bardzo inteligentne.Those are your friends. To są Twoi przyjaciele.
Those are your photos. To są Twoje zdjęcia.
Those shoes are too big. Tamte buty są za duże.
Those girls are very attractive. Tamte dziewczyny są bardzo atrakcyjne.

Pytania z This, that, these, those z czasownikiem be – być

W konstrukcjach z czasownikiem be pytania tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejsca podmiotu z orzeczeniem.

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. What (co), Who (kto), Where (gdzie), How much (ile, ile kosztuje), stawiamy na początku zdania.

Bliżej Dalej
Is this your bag? Czy to jest Twoja torba?
What is this? Co to jest?
How much is this phone? Ile kosztuje ten telefon?

Are these your gloves? Czy to są Twoje rękawiczki?
How much are these strawberries? Ile kosztuje te truskawki?

Is that your bicycle? Czy to jest Twój rower?
What is that? Co to jest?
How much is that phone? Ile kosztuje tamten telefon?
Are those your glasses? Czy to są twoje okulary?
How much are those apples? Ile kosztuje tamte jabłka?

Przeczenia z This, that, these, those z czasownikiem be – być

Przeczenie z czasownikiem ‘be – być” tworzymy dodając do czasownika be (is, are) słowo “not“.

Bliżej Dalej

This is not (isn’t) my umbrella. To nie jest mój parasol.

These postcards are not (aren’t) from Italy. Te pocztówki nie są z Włoch.
That is not (isn’t) our ball. To nie jest nasza piłka.

Those flowers are not (aren’t) for you. Tamte kwiaty nie są dla Ciebie.

Słów this, that, these, those używamy również w zdaniach bez rzeczownika.

This is sad. To smutne.

Can I look at this? Czy mogę na to spojrzeć?

That’s fantastic! To fantastycznie!

I like that. Podoba mi się to.

These are the best. Te są najlepsze.

I would like to get those. Chciałbym dostać tamte.