This, that, these, those. Opanuj zaimki wskazujące

this, that, these, those zaimki wskazujaceZaimki wskazujące w języku angielskim this, that, these i those, pomagają określić położenie przedmiotów lub osób w stosunku do mówiącego.

Są one niezbędnym narzędziem w komunikacji, pozwalającym na precyzyjne wskazanie i odniesienie się do konkretnych obiektów czy sytuacji.

Właściwe użycie tych zaimków pozwala na budowanie bardziej zrozumiałych i spójnych zdań, co jest ważne zarówno w mowie, jak i piśmie. Dzięki nim możemy łatwiej dzielić się doświadczeniami, opowiadać historie, a nawet rozwiązywać problemy.

 Zapraszamy do ich odkrycia!

This i that: Zastosowanie i przykłady

      This

This (to, ta, ten) odnosi się do jednej osoby lub rzeczy znajdującej się blisko mówiącego.

      This is a book.
To jest książka. (książka znajduje się blisko nas).

 

      That

That (to, tamto, ta, tamta, ten, tamten) wskazuje na jedną osobę lub rzecz, która jest dalej od mówiącego. 

      That is a book.
To jest książka. (książka znajduje się dalej od nas).

Po zaimkach this i that czasownik be (być) – przyjmuje formę is. (Odmiana czasownika be w czasie teraźniejszym)

 

Bliżej Dalej
What’s this? Co to jest?
This is my house. To jest mój dom.
This is my dog. To jest mój pies.
This car is new. Ten samochód jest nowy.
This girl is beautiful. Ta dziewczyna jest piękna.

What’s that? Co to jest?
That is your house. To jest Twój dom.
That is your dog. To jest Twój pies.
That car is old. Tamten samochód jest stary.
That girl is very nice. Tamta dziewczyna jest bardzo miła.

These i those: zastosowanie i przykłady

      These

These (to, te, ci) odnosi się do osób lub rzeczy w liczbie mnogiej, które są blisko mówiącego.

      These are my books.
To są moje książki. (książki znajdują się blisko).

 

      Those

Those (to, tamto, tamte, ci, tamci ) wskazuje na osoby lub rzeczy w liczbie mnogiej, które są dalej od mówiącego.

      Those are your books.
To są Twoje książki. (książki znajdują się dalej).

Po zaimkach these i those czasownik be (być) – przyjmuje formę are.

Bliżej Dalej

These are my friends. To są moi przyjaciele.
These are my photos. To są moje zdjęcia.
These shoes are expensive. Te buty są drogie.
These girls are very intelligent. Te dziewczyny są bardzo inteligentne.Those are your friends. To są Twoi przyjaciele.
Those are your photos. To są Twoje zdjęcia.
Those shoes are too big. Tamte buty są za duże.
Those girls are very attractive. Tamte dziewczyny są bardzo atrakcyjne.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Tworzenie pytań z zaimkami wskazującymi i czasownikiem “be”

W języku angielskim, pytania z zaimkami wskazującymi “this”, “that”, “these” oraz “those” w połączeniu z czasownikiem “be” tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i orzeczenia.

Jeśli pytanie jest szczegółowe, wyraz pytający, taki jak “What” (co), “Who” (kto) czy “How much” (ile), umieszczamy na początku zdania.

 

Bliżej Dalej
Is this your bag? Czy to jest Twoja torba?
What is this? Co to jest?
How much is this phone? Ile kosztuje ten telefon?

Are these your gloves? Czy to są Twoje rękawiczki?
How much are these strawberries? Ile kosztuje te truskawki?

Is that your bicycle? Czy to jest Twój rower?
What is that? Co to jest?
How much is that phone? Ile kosztuje tamten telefon?
Are those your glasses? Czy to są twoje okulary?
How much are those apples? Ile kosztuje tamte jabłka?

Przeczenia z zaimkami wskazującymi i czasownikiem “be”

Aby utworzyć przeczenie z czasownikiem “be” i zaimkami wskazującymi, dodajemy słowo “not” do formy “is” lub “are” czasownika “be”.

Bliżej Dalej

This is not (isn’t) my umbrella. To nie jest mój parasol.

These postcards are not (aren’t) from Italy. Te pocztówki nie są z Włoch.
That is not (isn’t) our ball. To nie jest nasza piłka.

Those flowers are not (aren’t) for you. Tamte kwiaty nie są dla Ciebie.

 

Zaimki wskazujące w zdaniach bez rzeczownika

Zaimki wskazujące można również używać w zdaniach, w których nie występuje rzeczownik. Przykłady: 

This is sad. To smutne.

Can I look at this? Czy mogę na to spojrzeć?

That’s fantastic! To fantastycznie!

I like that. Podoba mi się to.

These are the best. Te są najlepsze.

I would like to get those. Chciałbym dostać tamte.

 

Zaimki wskazujące w pytaniach otwartych

W pytaniach otwartych zaimki wskazujące pomagają skupić uwagę osoby odpowiadającej na konkretny obiekt lub osobę, o którą pytamy. Dzięki temu pytania stają się bardziej precyzyjne i jasne dla obu stron konwersacji.

Przykładem takiego pytania jest “Which of these…?”. W tym przypadku używamy “these” do wskazania na kilka obiektów lub osób znajdujących się blisko mówiącego, a następnie pytamy o konkretny element z tej grupy. Na przykład:

  • “Which of these books do you like the most?” (Która z tych książek podoba ci się najbardziej?)

Innym przykładem jest “Which one is that?”. Tutaj używamy “that” do wskazania na konkretny obiekt lub osobę, która jest dalej od mówiącego, a następnie pytamy o dodatkowe informacje na jej temat. Na przykład:

  • “Which one is that?” (Który to jest?) wskazując na daleki budynek i pytając, który to dokładnie jest budynek.

 

Zaimki wskazujące w idiomach i zwrotach

Zaimki wskazujące, choć proste w swojej podstawowej formie, często pojawiają się w idiomach i zwrotach w języku angielskim, nadając im głębsze lub bardziej skomplikowane znaczenie.

Oto kilka przykładów:

“This and that” (to i owo):

Znaczenie: Różne rzeczy lub tematy, często o małym znaczeniu.
Przykład: “Let’s talk about this and that.” Porozmawiajmy o tym i o tamtym.


“At that” (przy tym):

Znaczenie: Dodatkowo, co więcej.
Przykład: “Kate is a good secretary, and very punctual at that.” Kate jest dobrą sekretarką, a do tego bardzo punktualną.


“This is it” (to jest to):

Znaczenie: To jest dokładnie to, czego szukałem lub oczekiwałem.
Przykład: “After months of revising, this is it – the day of the exam.” Po miesiącach powtórek nadszedł ten dzień — dzień egzaminu.


“Like this” (tak jak to):

Znaczenie: W ten sposób.
Przykład: “For your health, breathe in and out like this.” Dla własnego zdrowia wdychaj i wydychaj powietrze w ten sposób.


“On top of that” (do tego, na dodatek):

Znaczenie: Dodatkowo, poza tym.
Przykład: “Lucy is not only talented, but on top of that, she’s also very nice. Lucy jest nie tylko utalentowana, ale także bardzo miła.


“That’s that” (i na tym koniec):

Znaczenie: To kończy sprawę, nie ma więcej do dodania.
Przykład: “My mother has made the decision, and that’s that.” Moja matka podjęła decyzję i tyle.


“That said” (mimo to, niemniej jednak):

Znaczenie: Mimo to co zostało wcześniej powiedziane.
Przykład: “I think the exercise is very difficult. That said, I believe you can do it.” Myślę, że to ćwiczenie jest bardzo trudne. Mimo to wierzę, że możesz je wykonać.

 

Pytania i odpowiedzi na temat zaimków wskazujących

W trakcie nauki zaimków wskazujących w języku angielskim wiele osób ma konkretne pytania i wątpliwości. Oto kilka najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie:

  1. Czym różnią się “this” od “that”?

“This” odnosi się do rzeczy lub osób blisko mówiącego, podczas gdy “that” wskazuje na rzeczy lub osoby dalej od mówiącego.

2, Kiedy używać “these” a kiedy “those”?

“These” używamy, gdy mówimy o wielu rzeczach lub osobach blisko nas, natomiast “those” odnosi się do wielu rzeczy lub osób, które są dalej.

3. Czy zaimki wskazujące zawsze muszą być używane z rzeczownikami?

Nie zawsze. Mogą być używane samodzielnie, na przykład: “I like this.” (Podoba mi się to.)

4. Jakie są typowe błędy przy używaniu zaimków wskazujących?

Typowe błędy to zamiana “this” z “these” oraz “that” z “those”, a także nieprawidłowe łączenie z czasownikiem “be”.

Warto pamiętać, że “this” i “that” wymagają “is”, podczas gdy “these” i “those” wymagają “are”.

5. Jakie inne słowa mogą towarzyszyć zaimkom wskazującym w zdaniach?

Zaimki wskazujące często występują z przymiotnikami, np. “this blue pencil”, “those old houses”.

6. Czy zaimki wskazujące mogą być używane w kontekście abstrakcyjnym?

Tak, na przykład: “I don’t believe in this” (Nie wierzę w to) czy “That’s just the way it is” (Tak po prostu jest).

 

Podsumowując, zaimki wskazujące w języku angielskim, takie jak “this”, “that”, “these” i “those”, pozwalają na precyzyjne wskazanie i opisanie obiektów oraz osób w kontekście przestrzennym.

Poprzez zrozumienie ich podstawowego użycia, a także poznawanie idiomów i zwrotów, w których się pojawiają, możemy wzbogacić nasze umiejętności językowe i stać się bardziej biegłymi w porozumiewaniu się w języku angielskim.

Niech nauka języka będzie dla Was przyjemnością i nieustannym odkrywaniem nowych możliwości wyrażenia siebie!