transformacje angielski

Transformacje i parafrazy, czyli  przekształcanie zdań po angielsku

 

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych. Techniką użytą jest konwersja (parafraza), polegająca na umiejętności przekazania tej samej informacji, przy zastosowaniu innej struktury.

 

Parafraza przykłady zdań:

1.You shouldn’t talk while your teacher is speaking.

supposed

You are not supposed to talk while the teacher is speaking.

  2.It is very rare for me to go to the theatre.

hardly

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

I hardly ever go to the theatre.

  3.One advantage of living in the mountains is clean air.

favour

One point in favour of living in the mountains is clean air.  

4.There’s no point in asking John to help.

worth

It is not worth asking John to help.  

5.Barbara finds driving on the right very strange.

used

Barbara is not used to driving on the right.

 

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

 

  6.Steve’s clothes weren’t as smart as Mark’s.

than

Mark’s clothes were smarter than Steve’s.

  7.My car really needs to be repaired soon.

must

I really must have /get my car repaired soon.

  8.It’s ages since I last saw him

for

I haven’t seen him for ages.

  9.Take a jacket with you because it might get very cold.

in

Take a jacket with you in case it gets very cold.

  10.I haven’t been to the cinema for four years.

since

It’s four years since I went to the cinema.

  11.How many computers can this factory  produce in a month?

by

How many computers can be produced by this factory in a month?

  12.Kate had not expected the film to be so good.

better

The film was better than Kate expected. 

  13. There is no sugar left.

 run

We have run out of sugar.

  14.I wish I hadn’t told him the truth.

regret

I regret telling him the truth.

  15.We missed the plane because we forgot to take our passports.

remembered

If we had remembered to take our passports, we wouldn’t have missed the plane.  

 

 

Zobacz także: