Angielski, czasy – nauka języka do rozmówek

 

Present Simple Present Simple czas teraźniejszy prosty

 

Czasu Present Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają oraz mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe lub powszechnie znane. Budowa zdań, twierdzenia, pytania i przeczenia. Określenia częstotliwości z przykładami zdań, zasady pisowni.  Czytaj dalej…

 

 

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous

 Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły

 Czasu Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie oraz mówiąc o czynnościach zaplanowanych na przyszłość. Jak tworzymy zdania w czasie teraźniejszym ciągłym? Czytaj dalej…  

 

                                                

Porównanie czasów teraźniejszych

Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous.

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania. Czytaj dalej…      

 

Past Simple

 Past Simple czas przeszły prosty

Czasu przeszłego prostego Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Jak tworzymy zdania w czasie przeszłym? Czytaj dalej…    

 

 was were odmiana

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

„Byłem lub byłam” w języku angielskim to według zasad czasu Past Simple „was” lub „were”.  Poznaj odmianę tego czasownika w czasie przeszłym prostym oraz przykłady zdań. I was ja byłam, you were ty byłeś… Czytaj dalej…

 

   

  czasowniki regularneCzasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Czytaj dalej…    

 

 

 Present Perfect angielskiPresent Perfect

Czasu Present Perfect używamy, gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są teraz, oraz, gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Polacy mają trudność w zrozumieniu czasu Present Perfect, który jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego.

 Czytaj dalej…

 

 

Future Simple

Future Simple. Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia oraz mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili. Sprawdź, jak utworzysz zdanie w czasie Future Simple oraz zobacz przykłady zdań. Czytaj dalej…      

 

transformacje angielskiTransformacje czyli przekształcenia zdań

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych.

Zobacz przykłady zdań…

 

 

 

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn