Gramatyka angielska dla początkujących w pigułce

 

gramatyka angielska Liczba mnoga rzeczowników, tworzenie i ćwiczenia

Liczbę mnogą tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę –s lub -es. Zobacz przykłady tworzenia oraz sprawdź, których rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do powyższych zasad tworzenia. Mamy ćwiczenia, test i fiszki, łatwo zapamiętasz.  Czytaj dalej…

 

 

Angielski dla początkujących - od podstawowych słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

  

 

angielski gramatyka

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Czy znasz zaimki osobowe: ja, ty, ona, on, ono, my, wy, oni, one… oraz zaimki na przykładzie celownika i biernika: mi, tobie, jemu, jej… Zobacz przykłady zdań, fiszki  i wykonaj ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

 

 

 

 

angielski gramatyka w pigułce

 Przymiotniki dzierżawcze  Moje, twoje, jego, jej …

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Na tym etapie, trzeba po prostu nauczyć się ich na pamięć. My, your, his, her… Wykonaj ćwiczenie, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…     

 

 

 

 

 

ja jestem, ty jesteś, on jest Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

 Ja jestem – I am, Ty jesteś – you are, on jest – he is… Poznaj odmianę czasownika być po angielsku. Jak tworzymy zdanie oznajmujące, pytające oraz przeczące, stosowane skróty, przykłady zdań. W zapamiętaniu pomogą  ćwiczenia i fiszki. Czytaj dalej…    

 

 

gramatyka angielska nie tylko dla dzieciOdmiana czasownika have – mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”. Czytaj dalej…

 

 

    

odmiana can

Odmiana Can – czasownik móc, potrafić, umieć

Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do prośby czy zwrotów grzecznościowych. I can – ja umiem, mogę, potrafię. Przykłady zdań po angielsku.  Czytaj dalej…  

 

 

   

much many

Much, many, a lot of, a few, a little po angielsku, ćwiczenia

Much – dużo, wiele. Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. much water – dużo wody, much money – dużo pieniędzy. Many – dużo, wiele. Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. many people – dużo ludzi, many books – dużo  książek. Czytaj dalej…

 

 

stopniowanie przymiotników angielskiStopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

Angielski dla początkujących – od podstawowych słówek aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.