Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous

porównanie czasów present simple i present continuous

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania.  

Czas Present Simple opisuje czynności:

 Wykonywane stale w ogólnie pojętej teraźniejszości np. I live in Gdynia. Mieszkam w Gdyni.    

Wykonywane regularnie lub z określoną częstotliwością . I go to school every day. Ja chodzę do szkoły każdego dnia.

Czas Present Continuous stosowany jest do opisu czynności trwającej, czyli wykonywanej obecnie.

  I am reading a book now. Teraz czytam książkę.  

Czas Present Continuous opisuje wyłącznie czynność pojedynczą, nie zaś czynność wykonywaną regularnie.

 

  Istnieje jednak grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się.

Zwykle występują one w czasie Present Simple.   Są to:

believe – wierzyć

forget –  zapomnieć

have – mieć, posiadać

hear –  słyszeć

hope – mieć nadzieję

know –  wiedzieć, znać

like –  lubić

remember – pamiętać

see – widzieć

understand –  rozumieć

want – chcieć

 

 

Przykłady zdań:

I want to be a doctor. Chcę być lekarzem.

Do you understand this exercise? Czy ty  rozumiesz to ćwiczenie?

She doesn’t belive in ghosts. Ona  nie wierzy w duchy.  

 

 Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn