Życzenia Wielkanocne po angielsku

życzenia wielkanocne po angielsku

Have a beautiful Easter! Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych!

      Easter

Wielkanoc

      Happy Easter

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Have a beautiful Easter! Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych!

      I hope this Easter holiday
fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs.

Mam nadzieję, że Święta Wielkanocne wypełnią twój dom spokojem, radością i mnóstwem kolorowych pisanek Wielkanocnych.

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

      Sending you joyful hugs this Easter
. May all of your dreams and wishes come true.

W te Święta Wielkanocne przesyłam Ci radosne uściski. Życzę Ci spełnienia marzeń i życzeń.

      Wishing you a great Easter
. I hope you enjoy this day with your family and friends.

Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się tym dniem z rodziną i przyjaciółmi.

      Sending my warmest Easter greetings
to you and your family. Happy Easter!

Przesyłam najcieplejsze wielkanocne pozdrowienia Tobie twojej rodzinie. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

życzenia wielkanocne po angielsku

Happy Easter to you and your family. Życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych Tobie i twojej rodzinie.

      Warm Easter Wishes from our family
to yours…

Przesyłam ciepłe Wielkanocne życzenia od mojej rodziny dla twojej.

      Easter greetings to you and your family.
Przesyłam Wielkanocne pozdrowienia Tobie i Twojej rodzinie.

      Easter is the time to rejoice and celebrate the Joys and Blessings of life.

Love, Warmth, Family and Friendship in the most special ways. 

Wielkanoc to czas radości i świętowania szczęścia i dobrodziejstw życia Miłości, Ciepła, Rodziny i Przyjaźni w wyjątkowy sposób.

      May your Easter basket be full of Joy
Happiness and Peace Today and Always

Happy Easter

Niech twój koszyk Wielkanocny będzie pełen Radości, Szczęścia i Pokoju Teraz i na zawsze. Wesołych Świąt Wielkanocnych.

      Celebrate this Easter with a heart
filled with love and peace. Have a wonderful Easter!

Niech te Święta Wielkanocne twoje serce wypełni miłość i pokój. Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

      I hope this holiday fills your heart
and your home with love and joy.

Mam nadzieję, że święta wypełnią twoje serce i twój dom miłością i radością.

      The spirit of Easter is all about Hope
 Love and Joyful living. I wish you a very happy Easter!

Duch Świąt Wielkanocnych wypełnia Nadzieja, Miłość i Radość. Życzę Ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

życzenia wiekanocne po angielsku z tłumaczeniem

Have a very happy Easter. Życzę Ci bardzo szczęśliwej Wielkanocy.

Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and New life. Celebrate this Easter with heart filled with peace, joy and cheer! Have a happy Easter!   Wielkanoc jest symbolem nadziei, odnowy i Nowego życia. Świętujmy te święta z sercem wypełnionym pokojem, radością i wesołym nastrojem! Życzę Ci szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

The great gift of Easter is hope. Happy Easter Holiday! Wspaniałym podarunkiem Wielkanocy jest nadzieja. Życzę Ci szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

May you feel the hope of New beginnings, love and happiness during this joyful Easter Holiday. Niech otoczy nas nadzieja na nowy początek, miłość i szczęście podczas tych radosnych Świąt Wielkanocnych.

May All the joys of this glorious season Be Yours. Happy Easter! Niech cała radość tych wspaniałych świąt należy do Ciebie.Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

      Wishing you a very Happy Easter
that is filled with plenty of love and happiness.

Życzę Ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych wypełnionych miłością i szczęściem.

zyczenia wielkanocne po angielsku

Joyful Easter Wishes. Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Sending you peace, love and Easter Blessing. Wishing you a beautiful Easter. Przesyłam Ci pokój, miłość i Wielkanocne błogosławieństwo. Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych.

May your Home be filled with Love this Easter Season. Happy Easter! Niech twój dom wypełni się miłością podczas Świąt. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Sending you a basket of warm wishes for a bright and happy Easter! Przesyłam ci koszyk ciepłych życzeń życząc pogodnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

With you by my side each moment becomes special. Happy Easter! Kiedy jesteś przy mnie każda chwila staje się wyjątkowa. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

zyczenia wielkanocne po angielsku

Wishing you a very Happy Easter. Życzę ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

Happy Easter! We wish you Love, Happiness and Luck!

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Życzymy Ci Miłości, szczęścia i powodzenia!

Wishing you peace, love and happiness at Easter and always!

Życzę Ci pokoju, miłości i szczęścia podczas Świąt Wielkanocnych i zawsze!

Best wishes for a lovely Easter. Najlepsze życzenia wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

Zabawne życzenia Wielkanocne

wesołe życzenia wielkanocne po angielskuBunny Kisses and Easter wishes! Króliczek przesyła całusy i życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Happy Easter! Somebunny Loves You! Wesołych Świąt Wielkanocnych! Pewien króliczek Ciebie kocha! (gra słów w słowie somebunny: somebody – ktoś, bunny – króliczek).

Happy Easter funny bunny. Wesołych Świąt Wielkanocnych zabawny króliczku.

Keep calm and Happy Easter. Zachowaj spokój i spędź wesoło Święta Wielkanocne.

Hoppy Easter. Spędź Wielkanoc w podskokach. (gra słów: happy: szczęśliwy, hoppy: skoczek lub chmielowy)

życzenia na wielkanoc po angielskuHope You Have an Egg-stra Special Easter! Mam nadzieję, że będziesz miał ekstra wyjątkowe Święta Wielkanocne. (gra słów: egg: jajko, extra: ekstra, dodatkowy)

Happy Easter I Hope It’s Eggcellent. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że będą “jajkodoskonałe”. (gra słów: egg: jajko, excellent: znakomite, doskonałe)

Happy Easter, happy spring, happy happy happy everything. Wesołych Świąt Wielkanocnych, wesołej wiosny, wesołego, wesołego, wesołego wszystkiego!!!

Zobacz także: