Życzenia Wielkanocne po angielsku

życzenia wielkanocne po angielsku

Have a beautiful Easter! Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas pełen nadziei, odnowy i radosnego świętowania.

To wyjątkowy okres, kiedy dzielimy się miłością i wiosennym ciepłem z naszymi najbliższymi, przekazując im życzenia pełne szczęścia i pokoju. Poniżej znajdziesz inspirujące życzenia wielkanocne po angielsku, w tym wybrane pozycje z profesjonalną wymową przez lektorów, które pomogą Ci nie tylko wyrazić serdeczne myśli i dobre życzenia, ale także doskonalić Twój angielski akcent i wymowę.

Od tradycyjnych pozdrowień, przez zabawne gry słów, aż po głębokie refleksje – oto kolekcja życzeń, która sprawi, że Twoje wielkanocne wiadomości będą niezapomniane. Niezależnie od tego, czy chcesz złożyć życzenia rodzinie, przyjaciołom, czy kolegom z pracy, te propozycje pozwolą Ci przekazać ciepło i radość wielkanocną w języku angielskim.

      Easter
Wielkanoc

      Happy Easter
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Have a beautiful Easter! Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych!

      I hope this Easter holiday
fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs.

Mam nadzieję, że Święta Wielkanocne wypełnią twój dom spokojem, radością i mnóstwem kolorowych pisanek Wielkanocnych.

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

      Sending you joyful hugs this Easter
. May all of your dreams and wishes come true.

W te Święta Wielkanocne przesyłam Ci radosne uściski. Życzę Ci spełnienia marzeń i życzeń.

życzenia wielkanocne po angielsku

Happy Easter to you and your family. Życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych Tobie i twojej rodzinie.

      Wishing you a great Easter
. I hope you enjoy this day with your family and friends.

Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się tym dniem z rodziną i przyjaciółmi.

      Sending my warmest Easter greetings
to you and your family. Happy Easter!

Przesyłam najcieplejsze wielkanocne pozdrowienia Tobie twojej rodzinie. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

      Warm Easter Wishes from our family
to yours.

Przesyłam ciepłe Wielkanocne życzenia od mojej rodziny dla twojej.

      Easter greetings to you and your family.
Przesyłam Wielkanocne pozdrowienia Tobie i Twojej rodzinie.

      Easter is the time to rejoice and celebrate the Joys and Blessings of life.

Love, Warmth, Family and Friendship in the most special ways. 

Wielkanoc to czas radości i świętowania szczęścia i dobrodziejstw życia Miłości, Ciepła, Rodziny i Przyjaźni w wyjątkowy sposób.

życzenia wielkanocne po angielsku

      May your Easter basket be full of Joy
Happiness and Peace Today and Always

Happy Easter

Niech twój koszyk Wielkanocny będzie pełen Radości, Szczęścia i Pokoju Teraz i na zawsze. Wesołych Świąt Wielkanocnych.

      Celebrate this Easter with a heart
filled with love and peace. Have a wonderful Easter!

Niech te Święta Wielkanocne twoje serce wypełni miłość i pokój. Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

      I hope this holiday fills your heart
and your home with love and joy.

Mam nadzieję, że święta wypełnią twoje serce i twój dom miłością i radością.

      The spirit of Easter is all about Hope
 Love and Joyful living. I wish you a very happy Easter!

Duch Świąt Wielkanocnych wypełnia Nadzieja, Miłość i Radość. Życzę Ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

      Wishing you a very Happy Easter
that is filled with plenty of love and happiness.

Życzę Ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych wypełnionych miłością i szczęściem.

The great gift of Easter is hope. Happy Easter Holiday! Wspaniałym podarunkiem Wielkanocy jest nadzieja. Życzę Ci szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

May you feel the hope of New beginnings, love and happiness during this joyful Easter Holiday. Niech otoczy nas nadzieja na nowy początek, miłość i szczęście podczas tych radosnych Świąt Wielkanocnych.

May All the joys of this glorious season Be Yours. Happy Easter! Niech cała radość tych wspaniałych świąt należy do Ciebie. Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

życzenia wiekanocne po angielsku z tłumaczeniem

Have a very happy Easter. Życzę Ci bardzo szczęśliwej Wielkanocy.

Sending you peace, love and Easter Blessing. Wishing you a beautiful Easter. Przesyłam Ci pokój, miłość i Wielkanocne błogosławieństwo. Życzę Ci pięknych Świąt Wielkanocnych.

May your Home be filled with Love this Easter Season. Happy Easter! Niech twój dom wypełni się miłością podczas Świąt. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Sending you a basket of warm wishes for a bright and happy Easter! Przesyłam ci koszyk ciepłych życzeń, życząc pogodnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

With you by my side each moment becomes special. Happy Easter! Kiedy jesteś przy mnie, każda chwila staje się wyjątkowa. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Happy Easter! We wish you Love, Happiness and Luck!

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Życzymy Ci Miłości, szczęścia i powodzenia!

Wishing you peace, love and happiness at Easter and always!

Życzę Ci pokoju, miłości i szczęścia podczas Świąt Wielkanocnych i zawsze!

Best wishes for a lovely Easter. Najlepsze życzenia wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

May the Easter bunny hop into your life with all the happiness in the world!
Niech wielkanocny zajączek wprowadzi do Twojego życia całe szczęście świata!

Easter is a time of reflection and joy. When we emerge from our cocoon of doubt to fly freely on the wings of faith.
Wielkanoc to czas refleksji i radości. Kiedy wyłaniamy się z kokonu wątpliwości, by swobodnie latać na skrzydłach wiary.

zyczenia wielkanocne po angielsku

Joyful Easter Wishes. Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Let the Easter eggs serve as a colorful reminder of life’s renewal and endless possibilities.
Niech wielkanocne jajka będą kolorowym przypomnieniem o odnowie życia i nieskończonych możliwościach.

Wishing you an Easter that’s sprinkled with the sweetness of chocolate and the warmth of family.
Życzę Ci Wielkanocy posypanej słodyczą czekolady i ciepłem rodzinnym.

May your Easter be as bright and colorful as the spring flowers in bloom.
Niech Twoja Wielkanoc będzie tak jasna i kolorowa jak kwitnące wiosenne kwiaty.

This Easter, may you find the treasures of joy, peace, and love hidden in the simple moments of life.
Tej Wielkanocy, obyś odnalazł skarby radości, pokoju i miłości ukryte w prostych chwilach życia.

Easter is the promise of new beginnings. May you feel this renewal deep within your soul!
Wielkanoc to obietnica nowego początku. Obyś poczuł tę odnowę głęboko w swojej duszy!

Sending you Easter blessings and wishing you a reflective, peaceful holiday.
Przesyłam wielkanocne pozdrowienia i życzę spokojnych świąt pełnych refleksji.

zyczenia wielkanocne po angielsku

Wishing you a very Happy Easter. Życzę ci bardzo szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

May the Easter bunny sprinkle your life with joy, love, and endless blessings!
Niech wielkanocny zajączek obsypie Twoje życie radością, miłością i niekończącym się szczęściem!

Easter: A time to enjoy the beautiful gifts of nature, family, and faith.
Wielkanoc: Czas, aby cieszyć się pięknymi darami natury, rodziny i wiary.

Wishing you an Easter filled with memorable moments and cherished memories.
Życzę Ci Wielkanocy pełnej niezapomnianych chwil i cennych wspomnień.

This Easter, may your heart be filled with gratitude for the gift of life and love.
W tę Wielkanoc niech Twoje serce wypełni wdzięczność za dar życia i miłości.

Zabawne życzenia Wielkanocne

wesołe życzenia wielkanocne po angielskuBunny Kisses and Easter wishes! Króliczek przesyła całusy i życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Happy Easter! Somebunny Loves You! Wesołych Świąt Wielkanocnych! Pewien króliczek Ciebie kocha! (gra słów w słowie somebunny: somebody – ktoś, bunny – króliczek).

Happy Easter funny bunny. Wesołych Świąt Wielkanocnych zabawny króliczku.

Keep calm and Happy Easter. Zachowaj spokój i spędź wesoło Święta Wielkanocne.

Hoppy Easter. Spędź Wielkanoc w podskokach. (gra słów: happy: szczęśliwy, hoppy: skoczek lub chmielowy)

Hope You Have an Egg-stra Special Easter! Mam nadzieję, że będziesz miał ekstra wyjątkowe Święta Wielkanocne. (gra słów: egg: jajko, extra: ekstra, dodatkowy)

Happy Easter I Hope It’s Eggcellent. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że będą “jajkodoskonałe”. (gra słów: egg: jajko, excellent: znakomite, doskonałe)

Happy Easter, happy spring, happy happy happy everything. Wesołych Świąt Wielkanocnych, wesołej wiosny, wesołego, wesołego, wesołego wszystkiego!!!

Egg-cited for Easter? Let’s crack up some fun!
Podekscytowany Wielkanocą? Rozbijmy trochę zabawy! (gra słów: excited: podekscytowany, egg-cited: jajko-podekscytowany, crack” w kontekście jajka oznacza “rozbijać” lub “pękać”, co nawiązuje do tradycyjnego rozbijania jajek wielkanocnych. )

życzenia na wielkanoc po angielskuWishing you an egg-ceptionally happy Easter!
Życzę Ci wyjątkowo szczęśliwej Wielkanocy! (gra słów: exceptionally: wyjątkowo, egg-ceptionally: jajecznie wyjątkowo)

Don’t worry, be hoppy this Easter!
Nie martw się, bądź skoczny tej Wielkanocy! (gra słów: happy: szczęśliwy, hoppy: skoczny)

This Easter, let’s make some egg-stravagant memories!
W tę Wielkanoc stwórzmy kilka jajecznie ekstrawaganckich wspomnień! (gra słów: extravagant: ekstrawagancki, egg-stravagant: jajecznie ekstrawagancki)

Easter is egg-sactly what we need to spring into joy!
Wielkanoc to dokładnie to, czego potrzebujemy, aby wskoczyć w radość! (gra słów: exactly: dokładnie, egg-sactly: jajecznie dokładnie)

Wishing you a basket full of egg-citement this Easter!
Życzę Ci koszyka pełnego jajecznego podekscytowania tej Wielkanocy! (gra słów: excitement: podekscytowanie, egg-citement: jajeczne podekscytowanie)

Mamy nadzieję, że te życzenia staną się inspiracją do tworzenia własnych, pełnych serca wiadomości. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zobacz także: