Angielski w podróży — przydatne zwroty i wyrażenia 

Wybierasz się w podróż, ale strach przed rozmawianiem w języku angielskim odbiera ci przyjemność? Jeśli nauczysz się tych przydatnych zwrotów, będziesz czuć się pewnie i komfortowo podczas każdej wycieczki. Znajomość angielskiego jest niezwykle przydatna nie tylko w sprawach zawodowych, ale też bardzo przydaje się podróżującym. Czy wiesz, że jest to drugi, najczęściej używany język na świecie zaraz po mandaryńskim? Warto więc potrafić się nim posługiwać.

Oto podstawowe wyrażenia i zwroty, które przydadzą ci się podczas zagranicznych wyjazdów. 

angielski w podróży praktyczne zwrotyLotnisko i podróżowanie samolotem

Zazwyczaj pierwszym etapem zagranicznej podróży jest odprawa samolotowa na lotnisku. Znając podstawowe słowa związane z lotniskiem np. airport (lotnisko), passport (paszport), departures (odloty), arrivals (przyloty), boarding pass (karta pokładowa) jesteś w stanie poruszać się po porcie lotniczym.

Na lotnisku

Where is the check in for the flight to…?  Gdzie jest odprawa na lot do…?

I would like to check in my luggage.  Chciałbym nadać mój bagaż.

The flight is cancelled. Lot jest odwołany.

The flight to… is delayed. Lot do… jest opóźniony.

Where is the departure lounge?  Gdzie jest hala odlotów?

Your passport/ boarding pass/ID please.  Proszę o twój paszport/ kartę pokładową/dowód osobisty.

This is my hand luggage.  To jest mój bagaż podręczny.

How many pieces of luggage do you have?  Ile sztuk bagażu masz ze sobą?

Your luggage is too heavy. You have to pay extra.  Twój bagaż jest za ciężki. Musisz dopłacić.

Where can I weigh my luggage?  Gdzie mogę zważyć mój bagaż?

I would like a window seat/ an aisle seat. Chciałbym miejsce przy oknie/ miejsce przy przejściu.

Where is gate number…?  Gdzie jest bramka numer…?

Please proceed to gate number…  Proszę przejść do bramki numer…

W samolocie

Please fasten your seat belts. Proszę zapiąć pasy.

angielski w podróży - zwroty na lotnisku

Please turn off your mobile phones and electronic devices.  Proszę wyłączyć telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne.

How long does the flight take?  Ile czasu zajmie lot?

We are landing in… minutes. Lądujemy za… minut.

Would you like anything to drink or eat?  Czy chciałbyś coś do picia lub jedzenia?

Yes, please. A bottle of water, please.  Tak, poproszę butelkę wody.

No, thank you. Nie, dziękuję.

Excuse me, can I get past? Przepraszam, czy mogę przejść?

Więcej słownictwa: Angielski na lotnisku i odprawie.

Podróżowanie samochodem, wynajmowanie auta i parkowanie 

Podróżowanie autem po obcym kraju może być stresujące. A kiedy jeszcze musisz wynająć samochód z wypożyczalni, pewne jest, że będzie konieczna rozmowa po angielsku. Niekiedy słowa różnią się w odmianie brytyjskiej (BrE) oraz amerykańskiej, tak jak na przykład autostrada: motorway (BrE), highway (AmE), parking: car park (BrE), parking lot (AmE) lub stacja benzynowa: petrol station (BrE), gas station (AmE).  Oto przykłady zdań, które są związane z podróżowaniem tym środkiem transportu.

Wynajęcie samochodu

Where is the car rental? Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?

I would like to rent a small/big car. Chciałbym wynająć mały/duży samochód.

I would like to rent a car for three/two/five days. Chciałbym wynająć samochód na trzy/dwa/pięć dni.

How much does it cost per day/week? Ile to kosztuje dziennie/tygodniowo?

I need a full insurance.  Potrzebuję pełnego ubezpieczenia.

Is there air conditioning? Czy jest klimatyzacja?

What fuel does it take? Jakie paliwo jest potrzebne?

This car is broken. Ten samochód jest zepsuty.

Is it possible to leave the car in…? Czy można oddać samochód w…?

Podróżowanie samochodem

Is this the right way to… Czy to jest właściwa droga do…

Is there a shortcut? Czy jest jakiś skrót?

How many kilometres/miles are there to…? Ile jest kilometrów/mil do…?

How can I get to motorway (BrE)/highway (AmE)? Jak mogę dostać się na autostradę?

Do I have to pay for the motorway (BrE)/highway (AmE)? Czy muszę płacić za przejazd autostradą (BrE)/highway (AmE)?

What is the minimum/maximum speed here? Jaka jest tu minimalna/maksymalna prędkość?

Parkowanie samochodu

Can I park here? Czy mogę tutaj zaparkować?

Yes, you can leave your car here. Tak, możesz zostawić tu swój samochód.

Is this car park (BrE)/parking lot (AmE) parking free? Czy ten parking jest darmowy?

How much does the parking cost? Ile kosztuje parkowanie?

Where can I buy a parking ticket? Gdzie mogę kupić kartę do parkometru?

This car park is paid but not secure. Ten parking jest płatny, ale nie jest strzeżony.

Tankowanie samochodu

Where is the nearest petrol station(BrE)/gas station(AmE)? Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?

I’d like 15 litres of unleaded petrol. Chciałbym 15 litrów benzyny bezołowiowej.

Full tank, please. Do pełna, proszę.

For 50 euros. Za 50 euro.

Pump number…, please. Dystrybutor numer…

A car-wash token, please. Proszę o żeton do myjni samochodowej.

Could you wash the car/all the windows? Czy mógłbyś umyć samochód/wszystkie szyby?

Podróżowanie pociągiem, autobusem, taksówką 

Komunikacja miejska i międzymiastowa raczej na całym świecie funkcjonuje podobnie. Znając te zwroty, będziesz w stanie samodzielnie kupić bilety na autobus czy pociąg oraz zamówić taksówkę.

podróżowanie pociągiem, autobusem, taksówką, angielskie zwrotyWhere is a railway station/bus station/the ticket office?  Gdzie jest stacja kolejowa/dworzec  autobusowy/kasa biletowa?

Where can I buy a train ticket/bus ticket?  Gdzie mogę kupić bilet na pociąg/bilet na autobus?

I’d like to get to… Chciałbym dostać się do ….

I need to go to…   Potrzebuję dotrzeć do …

What time is next train/bus to? O której godzinie odjeżdża następny pociąg/autobus do…?

Does this train/bus stop in… ? Czy ten pociąg/autobus zatrzymuje się w…?

How much is a train ticket/bus ticket to… ?  Ile kosztuje bilet na pociąg/bilet na autobus do…?

Two tickets to… please.  Proszę o dwa bilety do…

Single or return? W jedną stronę czy powrotny?

Which platform does the train to… leave? Z którego peronu odjeżdża pociąg do…?

Is this the train/bus to… ? Czy to jest pociąg/autobus do…?

How many stops are there to…? Ile jest przystanków do…?

Is this seat free/taken?  Czy to miejsce jest wolne/zajęte?

Can I open/close the window? Czy mogę otworzyć/zamknąć okno?

Could you tell me when to get off? Czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy mam wysiąść?

Korzystanie z taksówki

I’d like to order a taxi. Chciałbym zamówić taksówkę.

Where is the nearest taxi rank? Gdzie jest najbliższy postój taksówek?

Take me to this address, please. Proszę mnie zabrać pod ten adres.

How much will it cost?  Ile to będzie kosztowało?

Could you stop here? Czy mógłbyś się tutaj zatrzymać?

Please, stop here. Proszę się tu zatrzymać.

Keep the change. Reszty nie trzeba.

Can you wait here for a minute? Możesz tu na chwilę zaczekać?

Pytania o drogę i poruszanie się

Poruszanie się po obcym mieście nie jest łatwe, ale na pewno jest ciekawe i ekscytujące. Poniżej znajdują się zwroty, które przydadzą się podczas zwiedzania, ale i w sytuacjach, kiedy będziesz chciał wypłacić pieniądze z bankomatu. Znasz powiedzenie “koniec języka za przewodnika”? Śmiało pytaj o drogę i odkrywaj nowe miejsca. Te zwroty ci w tym pomogą.

angielski w podróży słownictwoWhere is the nearest cash machine/ATM? Gdzie jest najbliższy bankomat?

Where can I find…? Gdzie mogę znaleźć…?

Is there…near here? Czy jest w pobliżu…?

Excuse me, how can I get to… ? Przepraszam, jak mogę się dostać do… ?

I’m looking for this address. Szukam tego adresu.

Could you show it on the map, please?  Czy możesz pokazać to na mapie?

It’s over there. Jest tam.

It’s here. Jest tutaj.

It’s opposite entrance number two. To naprzeciwko wejścia numer dwa.

The easiest way is… Najprostszą drogą jest…

Is it far? Czy to daleko?

How far is it? Jak daleko to jest?

How much time does it take to get there? Ile czasu potrzeba na dotarcie na miejsce?

It takes about 20 minutes. Zajmuje to około 20 minut.

You can go by bus or by underground. Można pojechać autobusem lub metrem.

Turn left. Skręć w lewo.

Turn right. Skręć w prawo.

Go straight ahead. Idź prosto.

Go this way. Idź tą drogą.

Should I turn here? Czy mam tutaj skręcić?

Take the first turning on the right. Skręć w pierwszą ulicę na prawo.

Go past the supermarket. Przejdź obok supermarketu.

It is in the opposite direction. To jest w przeciwnym kierunku.

Problemy i trudne sytuacje podczas podróży 

Nie da się nie zauważyć, że nawet w trakcie wakacji zdarzają się przykre niespodzianki. Awaria auta, napad lub zgubienie dokumentów albo konieczna pomoc lekarska. Oby nie, jednak trzeba być gotowym na wszystkie okoliczności.

Excuse me, I need help.  Przepraszam, potrzebuję pomocy.

Can you help me? Czy możesz mi pomóc?

Do you need help? Czy potrzebujesz pomocy?

My luggage is missing. Mój bagaż zaginął.

My suitcase has been damaged. Moja walizka została uszkodzona.

I got lost.  Zgubiłem się.

I have lost my ID/passport. Zginął mi mój dowód osobisty/paszport.

Someone stole my documents/mobile phone. Ktoś ukradł moje dokumenty/telefon komórkowy.

I forgot my driving licence/credit card. Zapomniałem prawa jazdy/karty kredytowej.

I have to call. Muszę zadzwonić.

May I use the phone, please? Czy mogę skorzystać z telefonu?

My car has broken down. Zepsuł mi się samochód.

There has been an accident. Zdarzył się wypadek.

I need a doctor. Potrzebuję lekarza.

Znając te podstawowe zwroty i wyrażenia, jesteś w stanie załatwić wiele spraw. W wielu miejscach wystarczy zmienić niektóre słowa, na przykład lokalizacje, do których chcesz się udać, aby stworzyć kolejne zdania.

Poza gotowymi zwrotami i wyrażeniami warto przypomnieć sobie podstawowe słownictwo, które może przydać się w restauracjach (nazwy potraw i napojów), hotelu, sklepie, u lekarza oraz na wakacjach.

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby odważyć się mówić. Często oczekujemy od siebie bezbłędności i płynności w mówieniu, ale tak naprawdę nikt nie będzie tego oceniać. Oczywiście, że idealnie byłoby mówić bezbłędnie i biegle, ale aby dojść do tego poziomu, najpierw trzeba zacząć mówić.