rocznica ślubu po angielskuRocznica ślubu i inne okazje

 

      Special Occasions

Specjalne okazje

 

      wedding
(łedink) ślub

      anniversary
(eniwersari) rocznica

wedding anniversary – rocznica ślubu

first wedding anniversary – pierwsza rocznica ślubu

      engagement
(ingejdżment) zaręczyny

specjalne okazje po angielskuspecjalne okazje po angielsku 1
      birthday
(berzdej) urodziny

      holiday
(holidej) wakacje

      Christmas
(krismas) Święta Bożego Narodzenia

      Christmas Eve
(krismas iw) Wigilia

      New Year
(niu jer) Nowy Rok

      New Year's Eve
(niu jers iw) Sylwester

      Easter
(ister) Wielkanoc

dzień matki cytatMother’s Day Dzień Matki

When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.

Happy Mother’s Day

Kiedy patrzysz na swoją mamę, patrzysz na najczystszą miłość, jaką kiedykolwiek poznasz.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki

To the world you are a mother, but to your family you are the world.

Happy Mother’s Day

Dla świata jesteś matką, ale dla swojej rodziny jesteś całym światem.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki

Women’s Day Dzień Kobiet

Happy women's Day

International Women’s Day Międzynarodowy Dzień Kobiet

🌷 Happy International Women’s Day! 🌷

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet!

Wishing you a day filled with love, respect, and admiration.

Happy Women’s Day!

Życzymy dnia wypełnionego miłością, szacunkiem i uznaniem.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

To all the incredible women out there – may your day be filled with love, joy, and empowerment. 💪💖

We celebrate your strength, your wisdom, and your kindness. Thank you for being you!

Let’s honor all the amazing women in our lives today and every day. 🌟

życzenia na dzień kobiet (1Do wszystkich niesamowitych kobiet – niech Wasz dzień będzie pełen miłości, radości i siły. 💪💖 Celebrujemy Waszą siłę, mądrość i dobroć. Dziękujemy, że jesteście sobą!

Dzisiaj i każdego dnia doceniajmy wszystkie wspaniałe kobiety w naszym życiu.

On the occasion of Women’s Day, I wish you unending joy, infinite strength, and everlasting hope. May every day bring new opportunities and inspirations. All the best!

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci nieustającej radości, nieskończonej siły i niegasnącej nadziei. Niech każdy dzień przynosi nowe możliwości i inspiracje. Wszystkiego najlepszego!

Przykłady zdań:

      When is your birthday?

Kiedy są twoje urodziny?

      We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Życzymy Ci Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

 

      It is their tenth wedding anniversary today.

Dzisiaj jest ich dziesiąta rocznica ślubu.

Ćwiczenia

Ćwiczenie na słówka ślub, rocznica i inne okazje po angielsku. Sprawdź się.

Ćwiczenie ze słuchu. Urodziny, ślub, rocznica, specjalne okazje

Fiszki online  Święta i specjalne okazje po angielsku

Zobacz także: