zwroty po angielsku   Przydatne zwroty po angielsku do rozmów i konwersacji 

  

      Conversational phrases

Zwroty do konwersacji

 

      Personally I think

Osobiście uważam…

 

      Generally speaking

Ogólnie mówiąc…

 

 

      In other words

Innymi słowy…

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

      It goes without saying

To samo przez się rozumie.

 

      It is no use talking

Nie ma sensu rozmowa.

 

      I assume that

Zakładam, że…

 

      I share your point of view

Podzielam twoje zdanie. 

 

 

Mega Zestaw do szybkiej nauki języka angielskiego

      That is just the point

O to właśnie chodzi.

 

      Keep to the point!

Trzymaj się tematu! 

 

      As far as I am concerned

Według mnie… 

 

      It seems to me that

Wydaje mi się, że…

 

      I suppose so

Tak przypuszczam.

 

      As far as I know

O ile wiem… 

 

      To the best of my knowledge

O ile mi wiadomo… 

 

      I am in favour of
konwersacje angielski  

Popieram…(Jestem za)

 

      I expressed my disapproval of

Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

 

      I am convinced of

Jestem przekonany o…

 

      There is no doubt
.  

Nie ma wątpliwości.

 

      Without a shadow of a doubt

Bez cienia wątpliwości. 

 

      There is no denying that

Nie można zaprzeczyć, że .. 

 

      There is no question

Nie ulega wątpliwości.

 

      Do not take any notice of

Nie zwracaj uwagi na… 

 

      Do not exaggerate!

Nie przesadzaj!

 

Ćwiczenie. Zwroty i wyrażenia konwersacyjne po angielsku do rozmowy. Sprawdź, czy je znasz.

 

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także: