Popularne idiomy angielskie z tłumaczeniem

Wstęp

Idiomy są niezwykle intrygującym aspektem każdego języka, odgrywającym istotną rolę w codziennej komunikacji. To wyjątkowe połączenia słów, które razem tworzą przenośne znaczenia. Mają miejsce zarówno w rozmowach, jak i literaturze. Dla uczących się angielskiego znajomość idiomów otwiera drzwi do głębszego zrozumienia nie tylko samego języka, ale i kultury jego użytkowników. Co więcej, biegłe posługiwanie się idiomami znacząco wzbogaca komunikację, umożliwiając wyrażanie myśli i uczuć w sposób bardziej precyzyjny.

Nauka idiomów angielskich może być wyzwaniem, głównie ze względu na znaczenia, które często różnią się od dosłownych tłumaczeń składowych słów. Zrozumienie prawdziwego przekazu wymaga więcej niż tylko słownikowej wiedzy.

Popularne idiomy angielskie 

Oto lista idiomów angielskich, które warto znać. Do każdego idiomu dołączono jego tłumaczenie oraz przykład użycia, aby ułatwić zrozumienie ich znaczenia i kontekstu.

idiomy angielskie z tłumaczeniem

A piece of cake – bułka z masłem (coś bardzo łatwego)

The training was a piece of cake. Szkolenie było bułką z masłem. (bardzo łatwe)

Break the ice – przełamać lody

To break the ice, John told a funny joke. Aby przełamać lody, John opowiedział zabawny dowcip.

Catch someone’s eye – przykuć czyjś wzrok

The girl caught my eye as soon as I walked into the classroom. Dziewczyna przyciągnęła mój wzrok, gdy tylko wszedłem do klasy.

 Take it with a grain of salt – podchodzić sceptycznie, traktować coś z przymróżeniem oka

Take her advice with a grain of salt; she’s not an expert. Jej rady traktuj z przymrużeniem oka; nie jest ekspertem.

You can’t judge a book by its cover – nie oceniaj po pozorach (nie oceniaj książki po okladce)

Kate is a very nice girl, you can’t judge a book by its  cover. Kate to bardzo miła dziewczyna, nie można oceniać po pozorach. (oceniać książki po okładce)

No pain, no gain – bez pracy nie ma kołaczy

To win the competition, you have to practice every day. No pain, no gain. Aby wygrać konkurs, musisz ćwiczyć każdego dnia.  Bez pracy nie ma kołączy. (nie ma bólu, nie ma zysku)

Speak of the devil – o wilku mowa

Oh, look who’s coming. Speak of the devil! Patrz, kto idzie. O wilku mowa!

Have a lot on one’s plate – mieć dużo na głowie

I can’t go out tonight, I have a lot on my plate. Nie mogę dziś wyjść, mam dużo na głowie.

The pot calling the kettle black – przyganiał kocioł garnkowi

He’s calling me lazy? That’s the pot calling the kettle black! On nazywa mnie leniwym? To jak przyganiał kocioł garnkowi!

Have both feet on the ground – twardo stąpać po ziemi

My mother is very practical and has both feet on the ground. Moja matka jest bardzo praktyczna i twardo stąpi po ziemi.

The calm before the storm – cisza przed burzą

It’s too quiet. It’s like the calm before the storm. Jest za cicho. To jak cisza przed burzą.

Give somebody an inch and they’ll take a mile – daj komuś palec, a weźmie całą rękę

If you lend him some money, he’ll ask for more. Give him an inch and he’ll take a mile. Jeśli pożyczysz mu trochę pieniędzy, poprosi o więcej. Daj mu palec, a weźmie całą rękę.

The devil is in the details – diabeł tkwi w szczegółach

Check the document carefully. The devil is in the details. Sprawdź dokładnie dokument. Diabeł tkwi w szczegółach.

Kill two birds with one stone – upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

By walking, I’ll save money and exercise. I kill two birds with one stone. Idąc pieszo, oszczędzę pieniądze i poćwiczę. Upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu.

The early bird catches the worm – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje

I start my work early and get more done. The early bird catches the worm. Zaczynam pracę wcześnie i robię więcej. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. (dosłownie: poranny ptaszek łapie robaka)

Butterflies in one’s stomach – motylki w brzuchu

I always have butterflies in my stomach before an exam. Zawsze mam motyle w brzuchu przed egzaminem.

It speaks for itself – mówi samo za siebie

The success of the team speaks for itself. Sukces zespołu mówi sam za siebie.

Out of the frying pan into the fire – z deszczu pod rynnę

Leaving one bad job for another is like going out of the frying pan into the fire. Zostawienie jednej złej pracy dla innej to jak wyjść z deszczu pod rynnę.

Birds of a feather flock together – ciągnie swój do swego

All the girls from the book club like the same activities. Birds of a feather flock together. Wszystkie dziewczyny z klubu książki lubią te same zajęcia. Ciągnie swój do swego.

He who laughs last, laughs longest – ten się śmieje, kto się śmieje ostatni

They may not believe me now, but he who laughs last, laughs longest. Mogą mi teraz nie wierzyć, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

Hold someone to their word – trzymać kogoś za słowo

You promised to help, so I’ll hold you to your word. Obiecałeś pomóc, więc będę trzymać cię za słowo.

Reading tea leaves – wróżenie z fusów

Predicting the job market is like reading tea leaves. Przewidywanie rynku pracy to jak wróżenie z fusów.

Let bygones be bygones – puścić w niepamięć (zapomnieć o przeszłości)

We had our problems, but let’s let bygones be bygones and move on. Mieliśmy swoje problemy, ale zapomnijmy o nich i idźmy dalej.

Make ends meet – wiązać koniec z końcem

 After losing her job, she’s been struggling to make ends meet. Po utracie pracy z trudem wiąże koniec z końcem.

On thin ice – stąpać na cienkim lodzie (być w niepewnej sytuacji)

John is on thin ice with his boss after that argument. Po tej kłótni John jest w niepewnej sytuacji (stąpa na cienkim lodzie) ze swoim szefem.

idiomy angielskie, najpopularniejsze

No pain, no gain – bez pracy nie ma kołaczy; Don’t judge a book by its cover – nie oceniaj po pozorach; When pigs fly – nigdy; Let the cat out of the bag – wyjawić sekret

Piece of the pie – część z całości (udział w czymś)

 Everyone wants a piece of the pie from his successful investment. Każdy chce mieć swoją część (swój kawałek tortu ) z jego udanej inwestycji.

Sell like hot cakes – sprzedawać się jak świeże bułeczki

Her new book is selling like hot cakes. Jej nowa książka sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.

Cry over spilt milk – płakać nad rozlanym mlekiem

 There’s no use crying over spilt milk. Let’s try again. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Spróbujmy jeszcze raz.

Under the gun – pod presją

 We’re really under the gun to finish this task by the deadline. Jesteśmy naprawdę pod presją czasu, aby ukończyć to zadanie przed upływem terminu.

Up in the air – niepewne, nierozstrzygnięte

Our trip is up in the air because of the weather. Nasza wycieczka jest niepewna z powodu pogody.

Go down in flames – ponieść sromotną klęskę

Their plan went down in flames after they lost the map. Ich plan zakończył się fiaskiem, po tym jak zgubili mapę.

Go the extra mile – dołożyć wszelkich starań

She always goes the extra mile to ensure her pupils are happy. Zawsze dokłada wszelkich starań, aby jej uczniowie byli zadowoleni.

Get out of hand – wymknąć się spod kontroli

 The party got out of hand and the police were called. Impreza wymknęła się spod kontroli i wezwano policję.

Read between the lines – czytać między wierszami

His letter seems straightforward, but read between the lines.

Put out fires – radzić sobie z nagłymi problemami, gasić pożary

I’ve been putting out fires all day and haven’t finished my task. Cały dzień gasiłem pożary i nie skończyłem swojego zadania.

Down to earth – twardo stąpający po ziemi, praktyczny

Despite his fame, he’s very down to earth. Pomimo swojej sławy, twardo stąpa po ziemi.

In the nick of time – w ostatniej chwili

She arrived in the nick of time for her flight. Przybyła w samą porę na swój lot.

Keep your chin up – głowa do góry

I know it’s hard but keep your chin up. It’ll be easier. Wiem, że jest ciężko, ale głowa do góry (nie poddawaj się). Będzie łatwiej.

The ball is in your court – twoja kolej

 I’ve done my part, now the ball is in your court. Zrobiłem swoje, teraz twoja kolej. (piłka jest po twojej stronie)

Cut corners – iść na skróty

Cutting corners may save time now, but it’ll cause more problems. Pójście na skróty może teraz zaoszczędzić czas, ale spowoduje więcej problemów.

Be in the loop – być w temacie, być na bieżąco

I want to be in the loop about the exam preparations. Chcę być na bieżąco z przygotowaniami do egzaminu.

Get down to business – przejść do rzeczy

Let’s get down to business and discuss the contract details. Przejdźmy do rzeczy i omówmy szczegóły umowy.

Think outside the box – myśleć nieszablonowo, myśleć twórczo,

To win the prize, we must think outside the box. Aby wygrać nagrodę, musimy myśleć nieszablonowo.

On the same page – mieć to samo zdanie, zgadzać się

Are we on the same page about the deadline? Czy zgadzamy się co do ostatecznego terminu?

 

Śmieszne idiomy angielskie 

When pigs fly – nigdy

My brother will clean his room when pigs fly. Mój brat nigdy nie posprząta swojego pokoju. (gdy świnie będą latać)

Elephant in the room oczywisty problem, o którym się nie mówi, niewygodny temat

We need to discuss the elephant in the room: our budget limits. Musimy omówić problem, o którym wszyscy wiedzą, ale nikt nie chce mówić: nasze limity w budżecie.

Beat around the bush – owijać w bawełnę

Stop beating around the bush and tell me what happened. Przestań owijać w bawełnę i powiedz mi, co się stało.

Cost an arm and a leg – kosztować majątek

This black dress cost me an arm and a leg. Ta czarna sukienka kosztowała mnie majątek. (rękę i nogę)

Out of the blue – niespodziewanie

Out of the blue, Kelly decided to quit her job and travel the world. Niespodziewanie Kelly postanowiła rzucić pracę i podróżować po świecie.

Spill the beans – wygadać się

He spilled the beans about his sister’s birthday party. Wygadał się o przyjęciu urodzinowym swojej siostry.

Let the cat out of the bag – wyjawić sekret

 I let the cat out of the bag about their holiday plans. Wyjawiłem sekret o ich wakacyjnych planach.

Once in a blue moon – raz od wielkiego dzwonu, raz na jakiś czas

I only see him once in a blue moon. Widzę go tylko raz od wielkiego dzwonu. 

Put all your eggs in one basket – stawiać wszystko na jedną kartę

Investing all your money in one company is like putting all your eggs in one basket. Inwestowanie wszystkich pieniędzy w jedną firmę jest jak stawianie wszystkiego na jedną kartę. (wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka)

Miss the boat – stracić okazję

 If we don’t hurry, we’ll miss the boat on this deal. Jeśli się nie pospieszymy, przegapimy tę okazję.

Pull someone’s leg – nabierać kogoś

Don’t get angry; I was only pulling your leg with that story. Nie złość się; tylko cię nabierałem tą opowieścią.

Hit the roof – wpaść w szał

My parents are going to hit the roof when they find out I failed my exams. Moi rodzice wpadną w szał, gdy dowiedzą się, że oblałem egzaminy.

To have a frog in one’s throat – mieć chrypkę

I can’t speak loudly; I have a frog in my throat. Nie mogę mówić głośno, mam chrypkę. (żabę w gardle)

Let sleeping dogs lie – nie wywoływać wilka z lasu

The teacher hasn’t talked about the classwork, so let sleeping dogs lie. Nauczyciel nie mówił o pracy klasowej, więc (niech śpiące psy leżą).

It’s raining cats and dogs – leje jak z cebra

You should take an umbrella; it’s raining cats and dogs outside. Powinieneś wziąć parasol; na zewnątrz leje jak z cebra.

Under the weather – czuć się źle

I feel a bit under the weather. Źle się czuję.

Break a leg – powodzenia

Do you have your driving exam tomorrow? Break a leg! Masz jutro egzamin na prawo jazdy? Powodzenia! (złam nogę!)

Hit the road – wyruszyć w drogę

It’s getting late, time to hit the road. Robi się późno, czas ruszać w drogę.

Kick the bucket – kopnąć w kalendarz

I won’t sell my smartphone until it kicks the bucket. Nie sprzedam swojego smartfona, dopóki się nie zepsuje. (dosłownie: kopnąć w wiadro)

Wskazówki, jak zapamiętywać idiomy

  • Ucz się idiomów w kontekście – próbuj zrozumieć i zapamiętać idiomy, używając ich w zdaniach lub krótkich opowiadaniach.
  • Stwórz wizualizacje – wyobraź sobie sceny, które mogą być związane z idiomami, aby ułatwić ich zapamiętanie.
  • Powtarzaj regularnie – regularne przeglądanie i powtarzanie idiomów pomaga w ich utrwaleniu.
  • Używaj idiomów w praktyce – staraj się używać nauczone idiomy w codziennych konwersacjach lub pisaniu, aby lepiej je zapamiętać.

Opanowanie idiomów angielskich jest kluczowym elementem, który znacząco wpływa na płynność i naturalność w używaniu tego języka. 

Zachęcamy do nieustannego poszerzania swojej wiedzy o nowe idiomy. Regularne zapoznawanie się z nimi i włączanie do swojego językowego repertuaru nie tylko ułatwi Ci porozumiewanie się, ale również uczyni proces nauki angielskiego bardziej fascynującym i efektywnym. Skorzystaj z różnorodnych dostępnych narzędzi – od literatury, przez multimedia, aż po bezpośrednie konwersacje z osobami mówiącymi po angielsku – aby codziennie otaczać się językiem i naturalnie przyswajać nowe wyrażenia.