Jak napisać e-mail po angielsku. Zwroty i przykłady

Umiejętność pisania e-maili po angielsku jest niezwykle przydatna, nie tylko na egzaminach, ale również w codziennym życiu. E-maile pozwalają nam w szybki sposób porozumiewać się ze znajomymi, umożliwiają komunikowanie się w sprawach formalnych, takich jak aplikacja o pracę lub złożenie reklamacji.
Jeżeli e-mail piszemy do kolegi, koleżanki lub osoby, którą dobrze znamy, zastosujemy styl nieformalny. W przypadku e-maila to urzędu, instytucji, firmy, wymagany jest styl formalny. Oba te style różnią się nagłówkami, zwrotami na rozpoczęcie i na zakończenie naszej pisemnej wypowiedzi. Styl nieformalny jest swobodniejszy, pozwala na używanie skrótów, potocznych wyrażeń i powiedzeń. Styl oficjalny jest bardziej wymagający.
Poniżej znajdziesz listę przydatnych zwrotów, które możesz wykorzystać do e-maili nieformalnych, jak i oficjalnych.

Powitalne zwroty grzecznościowe

zwroty do emaila nieformalnego po angielskuE-mail nieformalny

Hi (imię), Cześć (imię),

Hello (imię), Cześć (imię),

Dear (imię), Drogi (imię),

E-mail formalny

Dear Sir/ Madam, Szanowny Panie/ Szanowna Pani

Dear Sir or Madam, Szanowny Panie lub Szanowna Pani,

Dear Mr Brown, Szanowny Panie Brown,

Dear Mrs Green, Szanowna Pani Green,

E-mail po angielsku. Rozpoczęcie

E-mail nieformalny

Thank you for your email. Dziękuję za e-mail.

Thanks for your message. Dziękuję za wiadomość.

How are you? Jak się masz?

How are things? Co słychać?

I hope you are fine. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku.

I hope you’re doing well. Mam nadzieję, że masz się dobrze.

I hope you’re having a great week. Mam nadzieję, że świetnie spędzasz tydzień.

I hope all is well. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku.

I’m sorry I haven’t written sooner. Przepraszam, że nie pisałem wcześniej.

I’m sorry I haven’t been in touch for so long, but you know how it is. Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale wiesz, jak to jest.

How wonderful to hear from you. Jak miło, że się odezwałeś.

It was great to hear from you. Cieszę się, że otrzymałem wiadomości od Ciebie.

It was great to get your news. Cieszę się, że otrzymałem twoją wiadomość.

It’s great to hear from you after so long. To wspaniale otrzymać od Ciebie wiadomość po tak długim czasie.

It’s good to catch up on all your news. Dobrze jest wiedzieć, co u ciebie słychać.

What a wonderful surprise. Jaka wspaniała niespodzianka.

How did you get my email address? Skąd masz mój adres e-mail?

E-mail formalny

zwroty do emaila formalnego po angielskuThank you for your email of 1st February. Dziękuję za wiadomość e-mail z 1 lutego.

Thank you for your invoice of March 15th. Dziękuję za fakturę z 15 marca.

Thank you for your quotation for… dated… Dziękuję za podanie mi cen na… z dnia…

As you requested I am sending you the following documents… Jak prosiliście, przesyłam Wam następujące dokumenty…

In reply to your e-mail of … W odpowiedzi na Wasz e-mail z dnia… 

Cel pisania e-maila

E-mail nieformalny

I want to tell you about… Chcę ci opowiedzieć o…

I would like to tell you, that… Chciałabym ci powiedzieć, że…

I have a lot of things to tell you… Mam ci wiele do powiedzenia…

I wish to tell you about… Chcę ci opowiedzieć o…

I’m writing to tell you about… Piszę, by opowiedzieć ci o…

Just a note to say thank you so much for… Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za…

I’m sorry to have to tell you that… Przykro mi, że muszę ci to powiedzieć…

I’m sorry about… Przykro mi z powodu…

First things first, Po pierwsze,

Let me tell you something about my life. Chciałbym opowiedzieć ci coś o swoim życiu.

Guess what? Zgadnij, co się stało.

You won’t believe what happened. Nie uwierzysz, co się stało.

Could you do me a favour? Czy mógłyś wyświadczyć mi przysługę?

Would you do something for me, please? Czy mógłbyś coś zrobić dla mnie?

Could you help me with…? Czy moógłbyś pomóc mi w…?

Please help me (to) do it. Pomóż mi to zrobić, proszę.

I’ll be so happy if you help me. Będę szczęśliwy, jeśli mi pomożesz.

Will you do it for me? Czy zrobisz to dla mnie?

E-mail formalny

I am writing to ask about… Piszę, aby zapytać o…

I would like to enquire about… Chciałabym zapytać o…

I would like to confirm... Chciałabym potwierdzić…

I am writing in response to your advertisement… Piszę w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie…

I am writing on behalf of… Piszę w imieniu …

I regret to inform you that… Z przykrością informuję, że…

I am pleased to inform you… Miło mi poinformować, że 

I apologize for… Przepraszam za…

Rozwinięcie e-maila

e-mail do kolegi po angielskuE-mail nieformalny

I’m organising a party to celebrate… Organizuję imprezę z okazji…

I would like to invite you… Chciałabym cię zaprosić…

Let me know if you can be there. Daj znać, czy będziesz mógł tam być.

Please let me know if you can come. Proszę, daj mi znać, czy możesz przyjść.

Let me know if you’re coming. Daj mi znać, czy przyjdziesz.

I’m looking for… Szukam…

Have you seen…? Czy widziałeś…?

If you are interested… Jeśli jesteś zainteresowany…

What do you think about it? Co o tym myślisz?

I’m so happy about it. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.

I’m really sad. Jestem naprawdę smutny.

If I were you, I would… Gdybym był tobą, tobym…

If I were in your shoes, I would… Gdybym był na twoim miejscu, tobym…

Perhaps you should… Może powinieneś…

Why don’t you.. A może byś…

I’m sending you a copy of… Wysyłam ci kopię…

If you need any more help… Jeśli potrzebujesz pomocy…

E-mail formalny

I would like to know… Chciałbym się dowiedzieć…

I would like to ask if… Chciałbym się dowiedzieć, czy…

Is it possible to… Czy można…

Could you also tell me if… Czy mógłbyś mi również powiedzieć, czy…

I am writing to suggest… Piszę, aby zaproponować…

I will be grateful if… Będę wdzięczny, jeśli…

I saw your advertisement on the website and I am interested in… Widziałem Państwa ogłoszenie na Waszej stronie internetowej i jestem zainteresowany…

Could you send me more about… Czy możecie przesłać mi więcej informacji na temat…

I would also like some information about… Chciałabym również uzyskać informacje na temat…

I have to complain about the quality of… Muszę złożyć reklamację na jakość…

Please find enclosed a photocopy of… W załączeniu przesyłam kopię…

Zakończenie e-maila

e-mail po angielsku zwrotyE-mail nieformalny

That’s all for now. To na razie wszystko.

I hope to see you soon. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Please text me soon. Proszę, napisz do mnie szybko.

I’m waiting for your email. Czekam na Twój e-mail.

Good luck (with the exam). Powodzenia (na egzaminie).

What do you say to that? Co ty na to?

I wish you luck! Życzę szczęścia!

Please let’s keep in touch. Proszę, pozostańmy w kontakcie.

I’m looking forward to hearing from you. Z niecierpliwością czekam na wiadomość od Ciebie.

I can’t wait to hear more of your news. Nie mogę się doczekać, aby otrzymać więcej wieści.

Write back to me soon. Napisz do mnie szybko.

Write very soon. Napisz szybko.

Please write back. Odpisz.

Email me, or send a text. Napisz do mnie e-mail lub wyślij SMS.

Let me know asap. Daj mi znać jak najszybciej.

I can’t wait to see you! Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę!

Can’t wait to see you again! Nie mogę się doczekać, kiedy znów się spotkamy!

I’d love to see you again. Chętnie cię znowu zobaczę.

I hope to see you soon. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

E-mail formalny

Could you send me… Czy mógłbyś mi wysłać…

If you require further information, please do not hesitate to write to me. Jeśli potrzebujecie dalszych informacji, proszę bez wahania napisać do mnie.

Please reply soon. Proszę o szybką odpowiedź.

Podziękowania i pozdrowienia w e-mailu

jak napisać e-mail po angielskuE-mail nieformalny

Thank you. Dziękuję.

Many thanks. Bardzo dziękuję.

Thanx. Dzięki. (nieformalnie)

Thank you again for everything. Jeszcze raz dziękuję za wszystko.

Say hello to your parents. Pozdrów swoich rodziców.

Give your parents my regards. Pozdrowienia dla rodziców.

Say hello to Mark for me, please. Pozdrów ode mnie Marka.

Give my love to Kelly. Przekaż pozdrowienia Kelly.

Give my love to Lucy and your mother. Pozdrów ode mnie Lucy i twoją matkę.

E-mail formalny

Thank you in advance. Z góry dziękuję.

Thank you in advance for your help. Dziękuję z góry za pomoc.

Thank you for your patience. Dziękuję za Waszą cierpliwość.

Thank you for your cooperation in the above matter. Dziękuję za Waszą współpracę w powyższej sprawie.

I apologize for any inconvenience caused. Przepraszam za wszelkie powstałe niedogodności.

Sorry for any inconvenience. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Please treat this matter as very urgent. Proszę traktować tę sprawę jako bardzo pilną.

Podpis w e-mailu

przykładowy e-mail z tłumaczeniemE-mail nieformalny

Love Pozdrowienia (nieformalnie)

All the best. Wszystkiego dobrego (najlepszego).

Best wishes. (Życzę) wszystkiego najlepszego.

Bye Pa, cześć

See you soon! Do zobaczenia wkrótce!

Take care Trzymaj się

Hugs! Uściski!

Lots of love Serdeczne pozdrowienia

Lots and lots of love (imię) xxx Serdeczne pozdrowienia (imię) xxx

E-mail formalny

I am looking forward to your reply. Czekam na pańską odpowiedź.

I look forward to hearing from you as soon as possible. Z niecierpliwością czekam na wiadomość od Państwa tak szybko, jak to możliwe.

I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Czekam na kontakt z Państwem w najbliższym czasie.

Kind regards. Z pozdrowieniami / Z uszanowaniem.

Best regards, Z wyrazami szacunku,

Regards, Z wyrazami szacunku,

Yours faithfully, Z poważaniem, (Jeśli nie znamy nazwiska adresata)

Yours sincerely, Z poważaniem, (Jeśli znamy nazwisko adresata)

Przykładowe e-maile do kolegi lub koleżanki po angielsku (nieformalne)

E-mail o sobie po angielsku

To: Jane9@email.Biz
Subject: Hello Jane, this is Julia

Hi Jane,
 
Nice to meet you. I just thought I’d send this email to introduce myself.
 
My name is Julia. I’m 16 years old. I live in a small house in Cracow with my parents and my elder sister Mary.
 
I spend my free time surfing the Internet, meeting friends, or just watching Netflix. I also like going for long walks with my dog, Lassie. How about you?
 
We’ll have to meet up at some point in the summer. I can come to your place, or you can visit me here, and I can show you the sights of sunny Cracow.

The weather is great in July, and there’s plenty to do.

I’m waiting for your email.
 
Take care,
 
Julia

Tłumaczenie:

Do: Jane9@email.Biz
Temat: Cześć Jane, tu Julia

Cześć Jane,

Miło mi Cię poznać. Pomyślałam, że wyślę tego maila, żeby się przedstawić.

Mam na imię Julia. Mam 16 lat. Mieszkam w małym domku w Krakowie z moimi rodzicami i starszą siostrą Marysią.

Wolny czas spędzam surfując po Internecie, spotykając się z przyjaciółmi lub po prostu oglądając Netflixa. Lubię też chodzić na długie spacery z moim psem, Lassie.

A co u Ciebie? Musimy się spotkać kiedyś w lecie. Mogę przyjechać do Ciebie, albo Ty możesz odwiedzić mnie tutaj, a ja pokażę Ci zabytki słonecznego Krakowa.

Pogoda w lipcu jest wspaniała i jest mnóstwo atrakcji.

Czekam na Twojego maila.

Pozdrawiam,

Julia

 

E-mail do koleżanki w Anglii po angielsku

To: Sophia98@Email.Biz
Subject: Hi
 
Hi Sophia,
 
I’m sorry I haven’t been in touch for so long, but you know how it is.
 
I hope you are fine. It seems like ages since we last caught up, we need to get together when you come over to Warsaw.
 
How’s the weather in England? What’s new with you, anything good?

School’s going well here. I’m getting good grades and can’t wait to sit my exams. The revision is tough sometimes, but my teachers keep telling me ‘it will be worth it in the end’.
 
Any plans for the weekend? I think I’m out for dinner with my family, so that should be nice.
 
Can’t wait to see you again! Write back to me soon.
 
Lots of love,
 
Marta

Tłumaczenie

Temat: Cześć

Cześć Sophia,

Przepraszam, że tak długo się nie odzywałam, ale wiesz, jak to jest.

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Wydaje mi się, że minęły wieki od naszego ostatniego kontaktu, musimy się spotkać, kiedy przyjedziesz do Warszawy.

Jaka jest pogoda w Anglii? Co nowego u ciebie, coś ciekawego?

W szkole idzie mi dobrze. Dostaję dobre stopnie i nie mogę się doczekać egzaminów. Powtórki są czasami trudne, ale moi nauczyciele powtarzają mi, że “w końcu się opłaci”.

Jakieś plany na weekend? Wychodzę na obiad z moją rodziną, więc powinno być fajnie.

Nie mogę się doczekać, żeby Cię znowu zobaczyć! Odezwij się do mnie wkrótce.

Pozdrawiam serdecznie,

Marta

 

E-mail do kolegi o wakacjach


To: Martin321@Email.org
Subject: Summer Holiday
 
Hi Martin,
 
I hope you’re doing well, just writing to you to let you know about my holiday so far.
 
The weather is beautiful here, we’re having a really wonderful time. I’ve spent most of the holiday at the beach or by the pool.
 
Mum and dad are delighted, they say they don’t want to come home. Everyone here’s nice and friendly, and the food is out of this world. I had the best pizza ever last night.
 
We’re off to swim with dolphins tomorrow before flying back early on Sunday. I’ll text you when we land and sort out a kick about in the park or a few games on the Xbox.
 
See you in a few days,
 
 Adam
 

Tłumaczenie

Temat: Wakacje

Cześć Martin,

Mam nadzieję, że masz się dobrze, piszę do Ciebie, żeby dać Ci znać o moich wakacjach.

Pogoda jest piękna, spędzamy naprawdę cudownie czas. Większość czasu spędziłem na plaży lub przy basenie.

Mama i tata są zachwyceni, mówią, że nie chcą wracać do domu. Wszyscy są tu mili i przyjaźni, a jedzenie jest nie z tej ziemi. Zjadłem wczoraj najlepszą pizzę w życiu.

Jutro idziemy popływać z delfinami, a w niedzielę wcześnie lecimy z powrotem. Napiszę do Ciebie, kiedy wylądujemy i zorganizujemy sobie wypad do parku lub kilka gier na Xboxie.

Do zobaczenia za kilka dni,

Adam

 

E-mail do kolegi o przeprowadzce


To: Kris01@Email.Biz
Subject: New House
 
Hi Kris,
 
Feels like ages since we last caught up, so thought I’d just drop you a line.
 
Things have been pretty crazy here, we’re moving into the new house next month, so we’re all rushing around to get packed and ready for the big move.
 
As soon as we’re in and settled at the new place you have to come over, you’ll love it. It is a modern, detached house in the suburbs. Now, we’ll have 3 bedrooms and a fashionable living room.

The neighbours seem nice, and they’ve even invited us around for dinner when we’re moved in. Anyway, I’d better finish packing.

Give me a call or email back.
 
Take care,
 
Tom

Tłumaczenie

przykładowy e-mail po angielsku

Temat: Nowy dom

Cześć Kris,

Wydaje się, że minęły już całe wieki od naszego ostatniego spotkania, więc pomyślałem, że po prostu dam Ci znać, co u mnie słychać.

U mnie dużo się dzieje, wprowadzamy się do nowego domu w przyszłym miesiącu, więc wszyscy się śpieszymy, aby zdążyć się spakować i przygotować do przeprowadzki.

Jak tylko się wprowadzimy i zadomowimy w nowym miejscu, musisz do nas wpaść, na pewno Ci się spodoba. Jest to nowoczesny, wolnostojący dom na przedmieściach. Teraz będziemy mieli 3 sypialnie i elegancki salon.

Sąsiedzi wydają się mili, a nawet zaprosili nas na kolację, kiedy już się wprowadzimy. W każdym razie, skończę się, aby się pakować.

Zadzwoń do mnie lub napisz maila.

Trzymaj się,

Tom

Przykładowe e-maile formalne po angielsku

E-mail formalny do wykładowcy


Name: ElizabethBrooks@Email.Uni
Subject: Homework extension
 
Dear Mrs Brooks,
 
I am writing to you today to formally request an extension for my homework.
 
Unfortunately, we lost power a few days ago because of the storm, and the power company only managed to restore power this morning.
This means that I’ve been unable to access my revision details or homework online, so I am four days behind now.
 
Would it be possible for me to extend the deadline for my science homework by 7 days, please so that I deliver the work no later than the 30th of this month?
 
I apologize for the delay in contacting you, but as mentioned, we’ve been without power or WI-FI for several days now.
 
I’ll await your response.
 
Best regards,
 
Oscar Brown

Tłumaczenie

Temat: Przedłużenie terminu pracy domowej

Szanowna Pani Brooks,

Piszę dziś do Pani, aby oficjalnie poprosić o przedłużenie terminu odrobienia mojej pracy domowej.

Niestety, kilka dni temu mieliśmy przerwę w dostawie prądu z powodu burzy, a firma energetyczna przywróciła zasilanie dopiero dziś rano. Oznacza to, że nie mam dostępu do moich poprawek ani pracy domowej online, więc mam już cztery dni zaległości.

Czy byłoby możliwe, abym przedłużył termin oddania pracy domowej z przedmiotów ścisłych o 7 dni, tak abym dostarczył ją najpóźniej do 30 dnia tego miesiąca?

Przepraszam za zwłokę w kontakcie, ale jak już wspomniałam, od kilku dni nie mamy prądu ani WI-FI.

Będę czekał na odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie,

Oscar Brown

E-mail formalny, odpowiedź na ogłoszenie o pracę na wakacje


To: Summerjobs4students@Email.Bizmail
Subject: Summer job application
 

Dear Sir/Madam, 
 
 My name is Robert Kowalski. I saw your advertisement on the website, and I am interested in a summer job position for a waiter in your café.
 
 I feel I would be the perfect candidate for the available post, as I am available Mon-Sun throughout the summer holidays. I am ready to work hard, and I am good at dealing with customers. Furthermore, I also have self-motivation and good organizational skills. Not only that, but I worked in a café very similar to yours last year and I received positive feedback. 
 
 I have attached my personal details and contact info above and would love to hear back from you. 
 
  Yours faithfully
 
Robert Kowalski

Przedmiot: Aplikacja o pracę na wakacje

Szanowna Pani/Panie,

Nazywam się Robert Kowalski. Widziałem Państwa ogłoszenie na stronie internetowej i jestem zainteresowany pracą na okres wakacji na stanowisku kelnera w Państwa kawiarni.

Uważam, że byłbym idealnym kandydatem na to stanowisko, ponieważ jestem dyspozycyjny od poniedziałku do niedzieli przez całe wakacje. Jestem gotowy do ciężkiej pracy i dobrze radzę sobie w kontaktach z klientami. Ponadto, posiadam motywację i dobre zdolności organizacyjne. W zeszłym roku pracowałem w kawiarni bardzo podobnej do Państwa i otrzymałem pozytywne opinie.

Powyżej załączyłem swoje dane osobowe oraz informacje kontaktowe i z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź.

Z poważaniem,

Robert Kowalski