Jak wyrazić emocje i uczucia po angielsku – praktyczne słowa i zwroty

 

Emocje są wszechobecne i chociaż każdy ich doświadcza, to sposób ich wyrażania może się różnić, zależnie od kontekstu językowego i kulturowego.

Angielski, będąc jednym z najczęściej używanych języków na świecie, zapewnia duże możliwości do opisywania stanów emocjonalnych, od tych najbardziej podstawowych po złożone. 

Opanowanie tego słownictwa nie tylko ułatwia codzienną komunikację, ale również pozwala na pełniejsze doświadczenie anglojęzycznej kultury poprzez literaturę, film czy muzykę. 

Emocje i uczucia – lista słów z przykładami

Pozytywne 

emocje i uczucia po angielskuRadość (Joy)

happy – szczęśliwy

I feel happy when I spend time  by the sea. Czuję się szczęśliwy, gdy spędzam czas nad morzem.

delighted – zachwycony

I feel delighted when I receive good news. Czuję się zachwycony, gdy otrzymuję dobre wiadomości.

Zainteresowanie (Interest)

interested – zainteresowany

 Kate is very interested in learning English. Kate jest bardzo zainteresowana nauką angielskiego.

Nadzieja (Hope)

hopeful – pełen nadziei

I hope – mam nadzieję

Are you going on holiday next week? Yes, I hope so.  Wybierasz się na wakacje w przyszłym tygodniu? Tak, mam taką nadzieję.

Entuzjazm (Excitement)

excited – podekscytowany

We’re excited about our trip to London. Jesteśmy podekscytowani naszą podróżą do Londynu.

Zrelaksowanie (Relaxation)

relaxed – zrelaksowany

I felt relaxed after the day in the country. Czułem się zrelaksowany po dniu spędzonym na wsi.

Wdzięczność (Gratitude)

grateful – wdzięczny

I’m very grateful for your help. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc.

Duma (Pride)

proud – dumny

They are proud of their daughter’s success. Oni są dumni z sukcesu swojej córki.

Ulga (Relief)

relieved – odczuwający ulgę

I felt relieved after finishing the exam. Poczułem ulgę po zakończeniu egzaminu.

Zadowolenie (Satisfaction)

satisfied – zadowolony

The teacher was satisfied with the results of his training. Nauczyciel był zadowolony z wyników swojego szkolenia.

Podziw (Admiration)

admiring – pełen podziwu

The tourists were admiring the artist’s paintings. Turyści podziwiali obrazy artysty.

Zdumienie (Amazement)

amazed – zdumiony

He was amazed by the beauty of the mountains. Był zdumiony pięknem gór.

Zaskoczenie (Surprise) może być emocją zarówno pozytywną, jak i negatywną, w zależności od kontekstu 

surprised – zaskoczony

They were surprised to see me at the party. Byli zaskoczeni, widząc mnie na przyjęciu.

Negatywne 

emocje i uczucia po angielsku Smutek (Sadness)

sad – smutny

Don’t be sad! Nie smuć się!

upset – zasmucony, zmartwiony, zaniepokojony, zdenerwowany

She feels upset when she hears bad news about her son. Czuje się zdenerwowana, gdy słyszy złe wieści o swoim synu.

Gniew (Anger)

angry – zły

My mother gets angry when she has to wait too long. Moja matka złości się, gdy musi czekać zbyt długo.

Strach (Fear)

afraid – przestraszony, pełen obaw

Susan is afraid of spiders. Susan boi się pająków.

scared – przestraszony

After the accident John was scared to death. Po wypadku John był śmiertelnie przerażony.

Znudzenie (Boredom)

bored – znudzony

She was bored during the long lesson. Była znudzona podczas długiej lekcji.

Zdenerwowanie (Nervousness)

nervous – zdenerwowany

I get nervous before exams. Denerwuję się przed egzaminami.

Irytacja (Irritation)

annoyed – zirytowany, zły, zagniewany

John gets annoyed when people are late. John denerwuje się, gdy ludzie się spóźniają.

Niepokój (Worry)

worried – zmartwiony

My sister was worried about the visit to the dentist. Moja siostra martwiła się wizytą u dentysty.

Zazdrość (Jealousy)

jealous – zazdrosny

Kevin felt jealous when he saw them together. Kevin poczuł zazdrość, widząc ich razem.

Samotność (Loneliness)

lonely – samotny

Amanda felt lonely in the new place. Amanda czuła się samotna w nowym miejscu.

Rozczarowanie (Disappointment)

disappointed – rozczarowany

I was disappointed with her opinion. Byłem rozczarowany jej opinią.

Lęk (Anxiety)

anxious – zaniepokojony

Kelly feels anxious before every doctor’s visit. Kelly odczuwa niepokój przed każdą wizytą u lekarza.

Poczucie winy (Guilt)

guilty – winny, poczuwający się do winy

Chris felt guilty for arriving late. Chris czuł się winny, że przybył spóźniony.

Zniechęcenie (Discouragement)

discouraged – zniechęcony

 My brother felt discouraged after failing the test. Mój brat czuł się zniechęcony po niezdanym teście.

Stres (Stress)

stressed – zestresowany

Mary becomes stressed before every phone call. Mary stresuje się przed każdą rozmową telefoniczną.

Warto zapamiętać:

Rozmawiając o emocjach i uczuciach w języku angielskim, istotne jest zrozumienie różnicy w użyciu przymiotników z końcówkami -ed i -ing.

 • Przymiotniki z końcówką -ed: Te przymiotniki często opisują uczucia i emocje doświadczane przez osoby. Są one używane, gdy mówimy o tym, jak ktoś się czuje w danej chwili lub jakie emocje wywołało w nim dane zdarzenie. Na przykład:

  • interested (zainteresowany) – używane, gdy chcemy powiedzieć, że coś nas zainteresowało.
  • surprised (zaskoczony) – kiedy coś nas zaskoczyło.
  • worried (zmartwiony, zaniepokojony) – gdy coś wywołuje w nas zmartwienie lub zaniepokojenie.
 • Przymiotniki z końcówką -ing: Te przymiotniki są używane do opisu osób, przedmiotów lub wydarzeń, które wywołują określone uczucia. Mówią one więcej o charakterze lub naturze czegoś, co wpływa na nasze emocje. Przykłady:

  • interesting (interesujący) – coś, co ma zdolność zainteresowania nas.
  • surprising (zaskakujący) – coś, co może nas zaskoczyć.
  • worrying (powodujący zmartwienie lub niepokojący) – coś, co może wywołać zmartwienie lub niepokój.

Rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami przymiotników jest ważne dla poprawnego opisywania własnych emocji oraz reakcji na otaczający świat.

 

Przydatne zwroty i wyrażenia

emocje po angielskuPytania o emocje i uczucia

 • How are you feeling today? Jak się dzisiaj czujesz?
 • How do you feel about…? Jak się czujesz z…? (Co myślisz o…?)
 • How do you feel about that? Co o tym sądzisz?/Jakie masz uczucia na ten temat?
 • What’s up with you? Co się z tobą dzieje? (Co z Tobą?)
 • What’s making you feel so sad? Co sprawia, że czujesz się taki smutny?
 • Are you okay? You seem a bit upset.Wszystko w porządku? Wyglądasz na trochę zmartwionego.
 • Is something bothering you? Czy coś cię trapi?
 • Are you feeling sad about…? Czy czujesz smutek z powodu…?
 • Do you feel comfortable talking about it? Czy czujesz się komfortowo (dobrze) rozmawiając o tym?
 • What’s been on your mind lately? O czym ostatnio myślałeś?
 • Why are you so excited? Dlaczego jesteś tak podekscytowany?
 • Can you describe your feelings? Czy możesz opisać swoje uczucia?
 • Have you been feeling lonely lately? Czy ostatnio czułeś się samotny?

Wyrażanie własnych emocji i uczuć

 • I’m feeling a bit down. Czuję się trochę przygnębiony.
 • I’m worried about my exams. Martwię się o moje egzaminy.
 • I’m feeling quite happy, thank you. Czuję się całkiem szczęśliwy, dziękuję.
 • I’m sad because… Jestem smutny, ponieważ…
 • I’m just a little stressed about work. Po prostu trochę stresuję się pracą.
 • I’m delighted to hear that. Bardzo miło mi to słyszeć. (Jestem zachwycony, słysząc to.)
 • That makes me so frustrated. To mnie bardzo frustruje.
 • I’m overwhelmed with work. Jestem przytłoczony pracą.
 • I couldn’t be happier! Nie mógłbym być szczęśliwszy!
 • That makes me so angry. To mnie tak złości.
 • I was surprised to hear that. Byłem bardzo zaskoczony, gdy to usłyszałem.

Reagowanie na emocje innych

 • I’m sorry to hear you’re feeling that way. Przykro mi słyszeć, że tak się czujesz.
 • Is there anything I can do to help? Czy mogę jakoś pomóc?
 • That’s great to hear! Świetnie to słyszeć!
 • I understand why you would feel that way. Rozumiem, dlaczego tak się czujesz.
 • I’m here for you, no matter how you feel. Jestem tu dla Ciebie, bez względu na to, co czujesz.
 • It’s okay to feel this way. To normalne, że tak się czujesz.
 • It’s completely natural to feel that way. To całkowicie naturalne, aby tak się czuć.
 • I can see why you would feel that way. Rozumiem, dlaczego tak się czujesz.
 • I’m sorry you’re feeling this way. Przykro mi, że tak się czujesz.
 • It’s great to see you so happy! Wspaniale jest widzieć cię tak szczęśliwym!
 • That must have been really exciting for you. To musiało być dla Ciebie naprawdę ekscytujące.

Zwroty pocieszające i motywujące

Cheer up! – Rozchmurz się!

Calm down! – Uspokój się!

Take it easy! – Wyluzuj!

Keep your chin up! – Głowa do góry!

Don’t give up! – Nie poddawaj się!

Stay strong! – Bądź silny!

Take a deep breath! – Weź głęboki oddech!

Look on the bright side! – Popatrz na jasną stronę!

Keep going! – Kontynuuj!

Hang in there! – Trzymaj się!

You can do it! – Możesz to zrobić!

Stay positive! – Zachowaj pozytywne myślenie!

Never lose hope! – Nigdy nie trac nadziei!

Believe in yourself! – Wierz w siebie!

Stay focused! – Skup się!

Keep fighting! – Walcz dalej!

You got this! – Dasz radę!

Zwroty pozytywnej reakcji

That’s great! – To świetnie!

Fantastic! – Fantastycznie!

Awesome! – Niesamowite!

Excellent! – Doskonale!

Wonderful! – Wspaniale!

Amazing! – Zdumiewające!

Superb! – Znakomicie!

Incredible! – Niewiarygodnie!

Marvelous! – Cudownie!

Brilliant! – Genialnie!

Splendid! – Wspaniale!

Outstanding! – Wyjątkowo!

Terrific! – Wspaniale!

Fabulous! – Fantastycznie!

Top-notch! – Pierwszorzędnie!

Magnificent! – Wspaniale!

Super! – Super!

Cool! – Super!

Impressive! – Imponująco!

Idiomy związane z emocjami

Oto przegląd popularnych angielskich idiomów związanych z emocjami, wraz z przykładami ich użycia w kontekście wyrażania uczuć.

Over the moonbyć zachwyconymbyć w siódmym niebie

I was over the moon when I found out I won the lottery. Byłem zachwycony, kiedy dowiedziałem się, że wygrałem na loterii.

 To get cold feet – poczuć strach, zwątpienie przed ważnym wydarzeniem

She got cold feet just before her wedding. Ona poczuła strach tuż przed swoim ślubem.

A bundle of nerves – bardzo nerwowy, zestresowany, kłębek nerwów

 My brother was a bundle of nerves before the job interview. Mój brat był kłębkiem nerwów przed rozmową kwalifikacyjną.

To wear your heart on your sleeve – nie kryć swoich uczuć, nosić serce na dłoni

My grandmother always wears her heart on her sleeve, so you always know how she feels. Moja babcia zawsze nosi serce na dłoni, więc zawsze wiesz, co czuje.

To have a heart of gold – mieć złote serce, być bardzo dobrym i życzliwym

 My sister has a heart of gold; she’s always helping others. Moja siostra ma złote serce; zawsze pomaga innym.

To have a heavy heart – mieć ciężkie serce, czuć smutek

I had a heavy heart when I heard about the problem. Miałem ciężkie serce, kiedy usłyszałem o problemie.

To be on cloud nine – być w siódmym niebie

 She’s been on cloud nine since she met her boyfriend. Odkąd poznała swojego chłopaka, jest w siódmym niebie.

To be in seventh heaven – być niezwykle szczęśliwym, w siódmym niebie

After getting the job, I was in seventh heaven. Po otrzymaniu pracy byłem w siódmym niebie.

To hit the roof – wpaść w szał, bardzo się zdenerwować

My mother hit the roof when she saw the mess in the kitchen. Moja mama wpadła w szał, kiedy zobaczyła bałagan w kuchni.

To have butterflies in one’s stomach – mieć tremę, czuć motylki w brzuchu

I always have butterflies in my stomach before speaking in front of the class. Zawsze mam motyle w brzuchu przed wystąpieniem przed klasą.

 To be on top of the world – czuć się najlepiej na świecie, być bardzo szczęśliwym, być wniebowziętym

 Winning the competition made me feel on top of the world. Zwycięstwo w konkursie sprawiło, że poczułem się bardzo szczęśliwy. (na szczycie świata)

To be green with envy – być zielonym z zazdrości

Tom was green with envy when he saw my new phone. Tom był zielony z zazdrości, kiedy zobaczył mój nowy telefon.

To cry over spilt milk – płakać nad rozlanym mlekiem, martwić się o coś, czego nie można zmienić

 There’s no use crying over spilt milk. It will be better next time. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Następnym razem będzie lepiej.

To be walking on air – być bardzo szczęśliwym, być w siódmym niebie, unosić się w powietrzu z radości

 She’s been walking on air since she passed her driving test. Odkąd zdała egzamin na prawo jazdy, jest w siódmym niebie.

To see the glass half full – być optymistą, widzieć szklankę do połowy pełną

 Even in difficult times, my best friend sees the glass half full. Nawet w trudnych czasach mój najlepszy przyjaciel jest optymistą. (widzi szklankę do połowy pełną)

 

Regularne stosowanie poznanych słów, zwrotów, wyrażeń i idiomów sprawi, że Twój język stanie się bardziej naturalny i wyrazisty. Nie zapominaj, że każda konwersacja jest szansą na wyrażenie własnych myśli i uczuć, co sprzyja budowaniu głębszych relacji z innymi. Dlatego też, wyrażaj swoje emocje z pewnością siebie i autentycznością, co uczyni Twój angielski jeszcze bardziej żywym i barwnym.