Zaproszenie na urodziny po angielsku – wzory, przykłady i przydatne zwroty

zaproszenie na urodziny po angielsku przykładyNie wszystkie umiejętności nabywane w szkole przydają się w codziennym życiu, jednak umiejętność napisania poprawnego zaproszenia na urodziny po angielsku z pewnością będzie dla Ciebie przydatna, szczególnie jeżeli będziesz mieć w przyszłości kontakt z obcokrajowcami. Poza tym jest to jeden z rodzajów zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty lub na maturze. Jak zatem napisać zaproszenie na urodziny po angielsku?

 

Struktura zaproszenia na urodziny po angielsku i przydatne wskazówki

Do napisania zaproszenia w języku angielskim warto podejść tak samo, jak do podobnego zaproszenia pisanego po polsku. Zaproszenie to krótka forma wypowiedzi, dlatego powinna zawierać nie więcej niż kilka zdań. W zależności od osoby, do której się zwracamy w zaproszeniu, wybieramy styl formalny lub nieformalny. Pierwszym elementem zaproszenia jest tytuł, który zazwyczaj pisze się drukowanymi literami. W przypadku zaproszenia na urodziny jako tytuł mogą posłużyć ,,BIRTHDAY PARTY” lub „INVITATION”. Pisanie głównej części zaproszenia zaczynamy od podania informacji podstawowych, jak np. kto i z jakiej okazji pisze zaproszenie oraz gdzie i kiedy odbędzie się uroczystość. Następnie dodajemy bardziej szczegółowe informacje jak np. ubiór obowiązujący na imprezie, plan eventu lub prośba potwierdzenia przybycia. Na końcu umieszczamy krótkie zakończenie, formę grzecznościową dostosowaną do odbiorcy oraz podpis. Spójrzmy teraz na kilka przykładów nieformalnych i formalnych zaproszeń na urodziny.

Przykłady zaproszeń nieformalnych

 1. INVITATION

Dear Johnny,

I’d like to invite you to my birthday party on Sunday, February 21. The party starts at seven at my place. It will be an evening of great fun. I hope you can come. Convey my regards to your parents.

XYZ

 1. ZAPROSZENIE

Drogi Jasiu,

Chciałabym Cię zaprosić na moje urodziny, które odbędą się w niedzielę 21 lutego. Impreza zaczyna się o siódmej u mnie w domu. Będzie to wieczór wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że będziesz mógł przyjść. Przekaż moje pozdrowienia swoim rodzicom.

XYZ

2. BIRTHDAY PARTY

Dear Anna,

I’m organizing a surprise party for Adam. The birthday party will take place on Friday, June 12, at The Street ABC at 5 p.m. Please let me know if you can come.

XYZ

2. IMPREZA URODZINOWA

Droga Anno,

Organizuję przyjęcie niespodziankę dla Adama. Przyjęcie urodzinowe odbędzie się w piątek 12 czerwca w The Street ABC o godzinie 17.00. Proszę daj mi znać, czy możesz przyjść.

XYZ

Jak odpowiedzieć na nieformalne zaproszenie na urodziny?

Dear XYZ,

Thank you very much for your invitation. I’d be pleased to come to your birthday party and spend time with you and our friends. I’m looking forward to seeing you!

Droga XYZ,
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Z przyjemnością przyjdę na Twoje przyjęcie urodzinowe i spędzę czas z Tobą i naszymi przyjaciółmi. Już nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy!

Dear XYZ,

Thank you for your invitation, I appreciate it. I’d love to come to your birthday party, but unfortunately, I can’t. I’ll be away when the party takes place. I hope we’ll make up for it and meet as soon as possible.

Droga XYZ,
Dziękuję za zaproszenie, doceniam je. Bardzo chciałbym przyjść na Twoje przyjęcie urodzinowe, ale niestety nie mogę. Nie będzie mnie wtedy, gdy impreza będzie się odbywała. Mam nadzieję, że uda nam się to nadrobić i spotkamy się tak szybko, jak to możliwe.

Nieoficjalne zaproszenie na urodziny po angielsku – przydatne zwroty i sformułowania

zaproszenie na urodziny po angielsku wzory zaproszeńPo przejrzeniu powyższych przykładów nietrudno zauważyć pewnych schematów, które towarzyszą każdemu zaproszeniu. Zebraliśmy więc podstawowe zwroty, które możesz wykorzystać przy pisaniu nieformalnego zaproszenia.

Tytuł:

Invitation Zaproszenie
Birthday party Przyjęcie urodzinowe
Invitation to my birthday party  Zaproszenie na moje przyjęcie urodzinowe

It’s Mark’s Birthday! Są urodziny Marka!

Birthday party celebrating John Green Przyjęcie urodzinowe z okazji urodzin Johna Greena

Zwrot do odbiorcy:

 • Dear… – Drogi/droga…
 • Dear Friends! — Drodzy przyjaciele
 • Treść główna:
 • I’m organizing…  Organizuję…
 • I’m having a party to celebrate…  Urządzam przyjęcie, by świętować…
 • I’m holding...  Organizuję…
 • I would like to invite you/I’d like to invite you…  Chciałbym Cię zaprosić…
 • I am inviting you to… Zapraszam Cię/Was na…
 • Come to my birthday party!  Przyjdź na moje przyjęcie urodzinowe
 • Please join us for…  Proszę przyłącz się do nas…
 • Join us to celebrate…  Dołącz do nas, aby obchodzić…
 • You are welcome to… Proszę przyjść…
 • Celebrate with us!  Świętuj razem z nami!
 • You are invited! Zapraszam!

Informacje o przyjęciu:

 • The party starts at…  Przyjęcie/impreza zaczyna się o godzinie…
 • The party will take place in…  Impreza odbędzie się w…
 • The party will take place at…  Impreza odbędzie się o…
 • You can come with…  Możesz przyjść z…
 • You are welcome to bring your friend. Zapraszamy do przyprowadzenia przyjaciela/przyjaciółki.
 • The party finishes at…  Impreza kończy się o…
 • The club/bar/restaurant is located in the city centre. Klub/bar/restauracja znajduje się w centrum miasta.

Co będzie się dziać na imprezie:

 • There will be a lot of food and drinks.  Będzie jedzenie i napoje.
 • There will be lots of fun.  Będzie bardzo fajnie.
 • Drinks and snacks will be provided  Jedzenie i picie będą zapewnione
 • Food and drink will be provided.  Zapewniamy jedzenie i napoje
 • We’ll be talking about…  Będziemy rozmawiać o…

Prośba o potwierdzenie przybycia:

 • Please let me know if you can come. Proszę dać mi znać, czy możesz przyjść.
 • Let me know in advance if you…  Daj mi znać, gdybyś…
 • Let me know if you’re coming. Daj mi znać, czy przyjdziesz.
 • Call me back.  Zadzwoń do mnie.
 • Please write back.  Proszę odpisz.
 • Please reply!  Proszę o odpowiedź!
 • R.S.V.P. by 31st March to ann1234@gmail.com Prosimy o potwierdzenie przybycia do 31 marca na adres ann1234@gmail.com

Dodatkowe informacje:

 • In case of… W razie…
 • To get there, take a taxi.  Aby tu dotrzeć, pojedź taksówką.
 • How about…  Co powiesz na…
 • Why don’t…  Czemu nie…

Zakończenie:

 • I can’t wait to see you there!  Nie mogę się doczekać, aż Cię zobaczę!
 • I am looking forward to seeing you there!  Nie mogę doczekać się spotkania!
 • You can’t miss it!  Nie możesz tego przegapić!
 • I hope to see you there. Mam nadzieję, że Cię tam zobaczę.
 • See you there! Do zobaczenia na miejscu!

Przykłady zaproszeń formalnychzaproszenie na urodziny po angielsku przydatne zwroty

 1. INVITATION

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

I would be delighted to have you present at my birthday party at 6 p.m. on 7th May at the XYZ Restaurant. I would be glad if you could confirm your attendance in advance. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

Yours sincerely  

Szanowna Pani/Miss/Mrs/Mr/Dr + nazwisko
Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby był Pan/Pani obecny/a na moim przyjęciu urodzinowym 7 maja o godz. 18.00 w Restauracji XYZ. Byłoby mi miło, gdyby mógł Pan/Pani wcześniej potwierdzić swoją obecność. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.
Z poważaniem

2. INVITATION

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

On behalf of Adam Johnson, we would like to invite you to a birthday party, which will take place in ABC Palace at 7 p.m. on 15 June.  If you require directions to the venue, please let us know.

Yours sincerely 

Szanowna Pani/Miss/Mrs/Mr/Dr + nazwisko
W imieniu Adama Johnsona chcielibyśmy zaprosić Państwa na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się 15 czerwca w ABC Palace o godzinie 19.00. Jeśli potrzebuje Pani/Pan wskazówek jak dojechać na miejsce, prosimy o informację.
Z poważaniem

Jak odpowiedzieć na formalne zaproszenie na urodziny?

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

I appreciate your kind invitation, and I am happy to accept it. I look forward to seeing you.

Yours sincerely 

Szanowna Pani/Panie/Panie/Panie/Dr + nazwisko

Doceniam Państwa zaproszenie i z przyjemnością je przyjmuję. Cieszę się na spotkanie z Państwem.

Z poważaniem

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

Thank you for your invitation. I regret to inform you that I can not attend the party. 

Yours sincerely

Szanowna Pani/Panie/Pani/Panie/Dr + nazwisko
Dziękuję za zaproszenie. Z przykrością informuję, że nie mogę uczestniczyć w przyjęciu.
Z poważaniem

Oficjalne zaproszenie na urodziny po angielsku – przydatne zwroty i sformułowania

Napisanie formalnego zaproszenia różni się przede wszystkim zwrotem do odbiorcy oraz tonem wykorzystywanych sformułowań. Ton zaproszenia powinien być oficjalny, nie powinien zawierać skrótów ani potocznych wyrażeń.

Zwrot do odbiorcy:

 • Mr. Nowak  Panie Nowak
 • Mrs. Nowak  Pani Nowak (zamężna, w tym np. wdowa)
 • Miss Nowak Panno Nowak
 • Ms. Nowak (forma neutralna)

Treść główna:

 • I would be delighted to have you present…  Byłbym zaszczycony Państwa obecnością…
 • I would like to invite you to take part in… Chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w…

Dodatkowe zwroty:

 • On behalf of… W imieniu…
 • Please confirm your attendance. Proszę potwierdzić swoją obecność.
 • For further/more information…  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej…
 • Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania i wątpliwości, bez wahania proszę skontaktować się ze mną

Zakończenie:

 • Yours sincerely, Z poważaniem, (Jeśli znamy nazwisko adresata)
 • Yours faithfully, Z poważaniem, (Jeśli nie znamy nazwiska adresata)

Napisanie zaproszenie na urodziny po angielsku nie jest najtrudniejszym zadaniem pisemnym, które można otrzymać na egzaminie. Niemniej jednak, warto przećwiczyć tę umiejętność i zapamiętać podane przez nas zwroty. W ramach praktyki zachęcamy teraz do napisania dwóch zaproszeń – formalnego i nieformalnego.