Zaproszenie na urodziny po angielsku – wzory, przykłady i przydatne zwroty

zaproszenie na urodziny po angielsku przykłady

W dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej współpracujemy z ludźmi z różnych stron świata, umiejętność komunikowania się w języku angielskim staje się niezbędna. Jednym z praktycznych aspektów tej kompetencji jest umiejętność napisania zaproszenia na urodziny w tym języku.

Nie tylko ułatwi to komunikację z obcokrajowcami, ale także może okazać się pomocne w kontekście edukacyjnym, będąc jednym z potencjalnych zadań na egzaminie ósmoklasisty czy maturalnym.

Zastanawiasz się, jak sprawnie i poprawnie napisać takie zaproszenie? W naszym artykule znajdziesz wskazówki i praktyczne porady, które pomogą Ci opanować tę umiejętność.

 

Struktura zaproszenia na urodziny po angielsku: praktyczne wskazówki i porady

Tworzenie zaproszenia na urodziny w języku angielskim nie różni się znacząco od tego procesu w języku polskim. Mimo to, istnieją pewne uniwersalne zasady, które warto mieć na uwadze, aby zaproszenie było czytelne i eleganckie. Zaproszenie, będąc krótką formą wypowiedzi, powinno być zwięzłe, ale jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje.

Wybór stylu – formalnego czy nieformalnego – zależy głównie od relacji z osobą, którą zapraszamy.

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego tytułu, który zazwyczaj pisze się drukowanymi literami, aby przyciągnąć uwagę. Możliwe opcje to na przykład „BIRTHDAY PARTY” lub „INVITATION”.

W głównej części zaproszenia zaczynamy od przedstawienia najważniejszych informacji: kto organizuje uroczystość, z jakiej okazji, oraz data i miejsce wydarzenia.

Następnie warto dodać dodatkowe detale, takie jak sugerowany strój, plan imprezy czy informacje o konieczności potwierdzenia obecności.

Na zakończenie nie zapomnij dodać serdecznego słowa oraz swojego podpisu, aby nadać zaproszeniu osobisty charakter.

W kolejnej części artykułu przedstawimy Ci przykłady zaproszeń formalnych i nieformalnych, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak zastosować powyższe wskazówki w praktyce.

 

Przykłady zaproszeń nieformalnych

zaproszenie na urodziny po angielsku przydatne zwroty

 1. INVITATION

Dear Johnny,

I’d like to invite you to my birthday party on Sunday, February 21. The party starts at seven at my place. It will be an evening of great fun. I hope you can come. Convey my regards to your parents.

XYZ

 1. ZAPROSZENIE

Drogi Jasiu,

Chciałabym Cię zaprosić na moje urodziny, które odbędą się w niedzielę 21 lutego. Impreza zaczyna się o siódmej u mnie w domu. Będzie to wieczór wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że będziesz mógł przyjść. Przekaż moje pozdrowienia swoim rodzicom.

XYZ

2. BIRTHDAY PARTY

Dear Anna,

I’m organizing a surprise party for Adam. The birthday party will take place on Friday, June 12, at The Street ABC at 5 p.m. Please let me know if you can come.

XYZ

2. IMPREZA URODZINOWA

Droga Anno,

Organizuję przyjęcie niespodziankę dla Adama. Przyjęcie urodzinowe odbędzie się w piątek 12 czerwca w The Street ABC o godzinie 17.00. Proszę daj mi znać, czy możesz przyjść.

XYZ

Jak odpowiedzieć na nieformalne zaproszenie na urodziny?

Dear XYZ,

Thank you very much for your invitation. I’d be pleased to come to your birthday party and spend time with you and our friends. I’m looking forward to seeing you!

Droga XYZ,
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Z przyjemnością przyjdę na Twoje przyjęcie urodzinowe i spędzę czas z Tobą i naszymi przyjaciółmi. Już nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy!

Dear XYZ,

Thank you for your invitation, I appreciate it. I’d love to come to your birthday party, but unfortunately, I can’t. I’ll be away when the party takes place. I hope we’ll make up for it and meet as soon as possible.

Droga XYZ,
Dziękuję za zaproszenie, doceniam je. Bardzo chciałbym przyjść na Twoje przyjęcie urodzinowe, ale niestety nie mogę. Nie będzie mnie wtedy, gdy impreza będzie się odbywała. Mam nadzieję, że uda nam się to nadrobić i spotkamy się tak szybko, jak to możliwe.

Nieoficjalne zaproszenie urodzinowe po angielsku – przydatne zwroty i sformułowania

zaproszenie na urodziny po angielsku wzory zaproszeńTworząc nieformalne zaproszenie na urodziny, warto zwrócić uwagę na pewne stałe elementy, które pojawiają się w większości tego typu wiadomości. Poniżej prezentujemy zestawienie praktycznych zwrotów i sformułowań, które możesz wykorzystać, aby Twoje zaproszenie było zarówno serdeczne, jak i profesjonalne.

Tytuł:

Invitation Zaproszenie
Birthday party Przyjęcie urodzinowe
Invitation to my birthday party  Zaproszenie na moje przyjęcie urodzinowe

It’s Mark’s Birthday! Są urodziny Marka!

Birthday party celebrating John Green Przyjęcie urodzinowe z okazji urodzin Johna Greena

Zwrot do odbiorcy:

 • Dear…  Drogi/droga…
 • Dear Friends! Drodzy przyjaciele
 • Hey Everyone! Hej Wszyscy!
 • Treść główna:
 • I’m organizing…  Organizuję…
 • I’m having a party to celebrate…  Urządzam przyjęcie, by świętować…
 • I’m holding...  Organizuję…
 • I would like to invite you/I’d like to invite you…  Chciałbym Cię zaprosić…
 • I am inviting you to… Zapraszam Cię/Was na…
 • Come to my birthday party!  Przyjdź na moje przyjęcie urodzinowe
 • Please join us for…  Proszę przyłącz się do nas…
 • Join us to celebrate…  Dołącz do nas, aby obchodzić…
 • You are welcome to… Proszę przyjść…
 • Celebrate with us!  Świętuj razem z nami!
 • You are invited! Zapraszam!

Informacje o przyjęciu:

 • The party starts at…  Przyjęcie/impreza zaczyna się o godzinie…
 • The party will take place in…  Impreza odbędzie się w…
 • The party will take place at…  Impreza odbędzie się o…
 • You can come with…  Możesz przyjść z…
 • The celebration kicks off at… Świętowanie rozpoczyna się o…
 • You are welcome to bring your friend. Zapraszamy do przyprowadzenia przyjaciela/przyjaciółki.
 • The party finishes at…  Impreza kończy się o…
 • The club/bar/restaurant is located in the city centre. Klub/bar/restauracja znajduje się w centrum miasta.
 • Venue: [Location]  Miejsce: [Lokalizacja]

Atrakcje imprezy, co będzie się dziać na imprezie:aproszenie na urodziny po angielsku

 • There will be a lot of food and drinks.  Będzie jedzenie i napoje.
 • There will be lots of fun.  Będzie bardzo fajnie.
 • We have a fun-filled evening planned Planujemy wieczór pełen zabawy
 • Drinks and snacks will be provided  Jedzenie i picie będą zapewnione
 • Expect lots of food and drinks  Spodziewaj się mnóstwa jedzenia i napojów
 • Food and drink will be provided.  Zapewniamy jedzenie i napoje
 • We’ll be talking about…  Będziemy rozmawiać o…

Prośba o potwierdzenie przybycia:

 • Please let me know if you can come. Proszę dać mi znać, czy możesz przyjść.
 • Let me know in advance if you…  Daj mi znać, gdybyś…
 • Let me know if you’re coming. Daj mi znać, czy przyjdziesz.
 • Call me back.  Zadzwoń do mnie.
 • Please write back.  Proszę odpisz.
 • Please reply!  Proszę o odpowiedź!
 • Please let me know if you can make it  Proszę daj mi znać, czy będziesz mógł przyjść
 • Kindly RSVP by [Date] Prosimy o potwierdzenie przybycia do [Data]
 • R.S.V.P. by 31st March to ann1234@gmail.com Prosimy o potwierdzenie przybycia do 31 marca na adres ann1234@gmail.com

Dodatkowe informacje:

 • In case of… W razie…
 • In case of any dietary restrictions, let us know W przypadku jakichkolwiek ograniczeń dietetycznych, prosimy o informację
 • How to get there: [Directions] Jak dojechać: [Wskazówki]
 • To get there, take a taxi.  Aby tu dotrzeć, pojedź taksówką.
 • How about…  Co powiesz na…
 • Why don’t…  Czemu nie…

Zakończenie:

 • I can’t wait to see you there!  Nie mogę się doczekać, aż Cię zobaczę!
 • Can’t wait to celebrate with you!  Nie mogę się doczekać, aby świętować razem z Tobą!
 • I am looking forward to seeing you there!  Nie mogę doczekać się spotkania!
 • You can’t miss it!  Nie możesz tego przegapić!
 • I hope to see you there. Mam nadzieję, że Cię tam zobaczę.
 • See you there! Do zobaczenia na miejscu!
 • Looking forward to seeing you! Nie mogę się doczekać spotkania!

Przykłady zaproszeń urodzinowych formalnychzaproszenie na urodziny po angielsku przydatne zwroty

 1. INVITATION

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

I would be delighted to have you present at my birthday party at 6 p.m. on 7th May at the XYZ Restaurant. I would be glad if you could confirm your attendance in advance. If you have any questions, please do not hesitate to contact me.  

Yours sincerely  

Szanowna Pani/Miss/Mrs/Mr/Dr + nazwisko
Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby był Pan/Pani obecny/a na moim przyjęciu urodzinowym 7 maja o godz. 18.00 w Restauracji XYZ. Byłoby mi miło, gdyby mógł Pan/Pani wcześniej potwierdzić swoją obecność. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.
Z poważaniem

2. INVITATION

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

On behalf of Adam Johnson, we would like to invite you to a birthday party, which will take place in ABC Palace at 7 p.m. on 15 June.  If you require directions to the venue, please let us know.

Yours sincerely 

Szanowna Pani/Miss/Mrs/Mr/Dr + nazwisko
W imieniu Adama Johnsona chcielibyśmy zaprosić Państwa na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się 15 czerwca w ABC Palace o godzinie 19.00. Jeśli potrzebuje Pani/Pan wskazówek jak dojechać na miejsce, prosimy o informację.
Z poważaniem

Jak odpowiedzieć na formalne zaproszenie na urodziny?

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

I appreciate your kind invitation, and I am happy to accept it. I look forward to seeing you.

Yours sincerely 

Szanowna Pani/Panie/Panie/Panie/Dr + nazwisko

Doceniam Państwa zaproszenie i z przyjemnością je przyjmuję. Cieszę się na spotkanie z Państwem.

Z poważaniem

Dear Ms/Miss/Mrs/Mr/Dr + surname

Thank you for your invitation. I regret to inform you that I can not attend the party. 

Yours sincerely

Szanowna Pani/Panie/Pani/Panie/Dr + nazwisko
Dziękuję za zaproszenie. Z przykrością informuję, że nie mogę uczestniczyć w przyjęciu.
Z poważaniem

Oficjalne zaproszenie na urodziny po angielsku – przydatne zwroty i sformułowania

Napisanie formalnego zaproszenia różni się przede wszystkim zwrotem do odbiorcy oraz tonem wykorzystywanych sformułowań. Ton zaproszenia powinien być oficjalny, nie powinien zawierać skrótów ani potocznych wyrażeń.

Zwrot do odbiorcy:

 • Mr. Nowak  Panie Nowak
 • Mrs. Nowak  Pani Nowak (zamężna, w tym np. wdowa)
 • Miss Nowak Panno Nowak
 • Ms. Nowak (forma neutralna)

Treść główna:

 • I would be delighted to have you present…  Byłbym zaszczycony Państwa obecnością…
 • I would like to invite you to take part in… Chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w…
 • We are honored to invite you… Mamy zaszczyt zaprosić Państwa…
 • It would give us great pleasure to have you at… Bylibyśmy zachwyceni mogąc gościć Państwa na…

Dodatkowe zwroty:

 • On behalf of… W imieniu…
 • On behalf of [Your Name/Your Organization]… W imieniu [Twoje Imię/Twoja Organizacja]…
 • Please confirm your attendance. Proszę potwierdzić swoją obecność.
 • For further/more information…  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej…
 • For further details, please feel free to contact us at… Po więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu pod adresem…
 • Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania i wątpliwości, bez wahania proszę skontaktować się ze mną

Zakończenie:

 • Yours sincerely, Z poważaniem, (Jeśli znamy nazwisko adresata)
 • Yours faithfully, Z poważaniem, (Jeśli nie znamy nazwiska adresata)

Napisanie zaproszenie na urodziny po angielsku nie jest najtrudniejszym zadaniem pisemnym, które można otrzymać na egzaminie. Niemniej jednak, warto przećwiczyć tę umiejętność i zapamiętać podane przez nas zwroty. W ramach praktyki zachęcamy teraz do napisania dwóch zaproszeń – formalnego i nieformalnego.