życzenia świąteczne po angielskuŻyczenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem

 

      Christmas wishes
  

Świąteczne Życzenia

 

      I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Życzę Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

 

      Have a wonderful Christmas and a best New Year.

Życzę Ci cudownych Świąt Bożego Narodzenia i najlepszego Nowego Roku.

 

 

      May your days be happy heart be light
and your Christmas be joyful and bright.

Merry Christmas!    

Niech Twoje dni będą szczęśliwe, serce lekkie, a Święta radosne i szczęśliwe. Wesołych Świąt! 

 

      Wishing you all the joys of the holiday season and a Happy New Year!

Życzymy wszystkim radości z Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

      May this Christmas bring smiles at your doorstep joy in your heart

and love and togetherness of friends and family in your home.  

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą uśmiechy do Twoich drzwi, radość w sercu i… miłość i wzajemne spotkania przyjaciół i rodziny. 

 

życzenia po angielsku z tłumaczeniem 

      May your home glow with joy And your heart sparkle with good cheer.

Merry Christmas.  

Niech Twój dom jaśnieje radością a serce tryska dobrym nastrojem Wesołych Świąt.

 

   
 

      The spirit of Christmas is in the peace joy and hope that it brings

may it touch your heart and remain in your part of the world, today and always. Merry Christmas   

Nastrój Świąt Bożego narodzenia w pokoju, radości i nadziei którą przynosi niech dotknie Twojego serca i pozostanie w Twojej części świata dzisiaj i zawsze. Wesołych Świąt.

 

 

      In this joyful season...

Warm thoughts and happy smiles are my wishes for you and yours. 

May this Christmas greet you with all its good tidings and warmth. Merry Christmas   

W tej radosnej porze … Dużo ciepłych myśli i uśmiechów pełnych szczęścia To moje życzenia dla Ciebie i Twoich bliskich Niech te Święta powitają Cię dobrymi nowinami i ciepłem Wesołych Świąt.

 

      I am dreaming of white Christmas

with every Christmas card I write,
May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.

Happy Christmas.

Marzę o białych Świętach, z każdą świąteczną kartką, którą wypisuję.
Niech twoje dni będą wesołe i szczęśliwe a twoje wszystkie Święta Bożego Narodzenia białe.
Szczęśliwych Świąt.  

Szybki angielski w rozmowie, proste konwersacje z życia wzięte. Nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ!

Szybki angielski w rozmowie, proste konwersacje z życia wzięte. Nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ!

      May the Christmas season fill your home with family

and friends,

your heart with love, and your life with laughter.

Niech Święta wypełnią twój dom rodziną i przyjaciółmi, twoje serce miłością a twoje życie śmiechem.

 

      To a joyful present and a well remembered past.

Best wishes for Happy Holidays and a magnificent New Year.

Życzę Ci aby teraźniejszość była radosna a przeszłość dobrze wspominana.
Najlepsze życzenia Świąteczne oraz wspaniałego Nowego Roku.

 

 

The meaning of Christmas is held in our hearts and shared with family and friends. I’m sending you messages of faith and hope for a beautiful holiday season.

Znaczenie Świąt Bożego Narodzenia jest w naszych sercach, rodziny i przyjaciół. Wysyłam życzenia wiary i nadziei w ten piękny świąteczny czas.

With greetings of peace and prosperity. I’m wishing the very best for you during this special time.

Przesyłam życzenia pokoju i pomyślności. Życzę wszystkiego, co najlepsze w tym wyjątkowym czasie.

 

Christmas is the most magical time of year. Let’s share the magic with each other this entire season and in the new year.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej magiczny czas w roku. Podzielmy się tą magią ze sobą podczas świąt oraz w nowym roku.

 

With Christmas come faith, hope, and love. I wish all these things for you and your family during the holiday season.

Wraz z Świętami Bożego Narodzenia przychodzi wiara, nadzieja i miłość. Tego wszystkiego życzę Tobie i Twojej rodzinie w świątecznym okresie.

 

Życzenia świąteczne SMS

From home to home,

and heart to heart,

from one place

to another.

The warmth and joy

of Christmas,

brings us closer

to each other.

Z domu do domu,

z serca do serca,

z jednego miejsca

do drugiego.

Ciepło i radość

 Świąt Bożego Narodzenia,

zbliża nas coraz bliżej

do siebie.

 

Jingle bells

Jingle bells

what fun it is

to wish our friends

a very happy Merry Christmas.

Dzwonią dzwonki

Dzwonią dzwonki

och, co za przyjemność

życzyć naszym przyjaciołom

bardzo szczęśliwych Wesołych Świąt

 

At Christmas, all roads lead home.

Podczas Świąt Bożego Narodzenia wszystkie drogi prowadzą do domu.

 

May this Christmas be so special that you never ever feel,
Lonely again and be surrounded by loved ones.

 Niech te Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe, tak abyś nigdy nie czuł

się znów samotny, a był z tymi, którzy Ciebie kochają.

 

Wish we could be together this Christmas. Thinking of you with love!

Chciałbym, abyśmy byli razem w Święta Bożego Narodzenia. Myślę o Tobie z miłością!

 

 

Remember, during this beautiful holiday season that loves makes all things possible. Merry Christmas to you and your family.

Pamiętaj, że podczas tych pięknych Świąt, miłość sprawia, że wszystko jest możliwe. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn