zajęcia po angielsku

Zajęcia po angielsku, pytania na temat ulubionych zajęć

 

      Free time activities
 

Zajęcia w czasie wolnym

 

      dancing
  taniec 

 

      singing
  śpiewanie

 

      swimming
  pływanie

 

      going to the cinema
  chodzenie do kina

 

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich, książka z CD

      going to parties
  chodzenie na przyjęcia

 

      playing the piano
  granie na pianinie

 

      playing the guitar
 granie na gitarze

 

      playing computer games
 gra w gry komputerowe

 

      reading books
 czytanie książek

 

      reading magazines
 czytanie magazynów

 

      playing tennis
  gra w tenisa

 

      doing shopping
  robienie zakupów

 

      learning English
  nauka angielskiego

 

  

Przykłady:

 

      I like reading books in my free time.

Ja lubię czytać książki w wolnym czasie.

 

      Kate loves going shopping at the weekend.

Kate uwielbia chodzić na zakupy w weekend.

 

      Do you like learning English?

Czy lubisz uczyć się angielskiego?

 

  

co robisz w wolnym czasie po angielskuPytania na temat ulubionych rzeczy i zajęć

      Your favourite things
Twoje ulubione rzeczy

 

      What do you like doing in your free time?
(łot du ju lajk duink in jor fri tajm) Co lubisz robić w twoim wolnym czasie?

 

 

      What is your favourite TV programme?
(łot is jor fejworit tiwi program) Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny?  

 

What is your favourite film? (łot is jor fejworit film) Jaki jest twój ulubiony film?

 

      Who is your favourite film star?
(hu is jor fejworit film star) Kto jest twoją ulubioną gwiazdą filmową?

 

What is your favourite book? (łot is jor fejworit buk) Jaka jest twoja ulubiony książka?

What is your favourite sport? (łot is jor fejworit sport) Jaki jest twój ulubiony sport?

 

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD

      What is your favourite kind of music?
(łot is jor fejworit kajnd of mjuzik) Jaki jest twój ulubiony rodzaj muzyki? 


      Do you have a lucky number?
(du ju hef e laki namber) Czy masz swoją szczęśliwą liczbę? 

 

      Do you like going to parties?
(du ju lajk goink tu partis) Czy lubisz chodzić na przyjęcia?

 

      What kind of food do you like best?
(łot kajnd of fud du ju lajk best) Jaki rodzaj żywności lubisz najbardziej?

      What city do you like the most?
(łot siti du ju lajk de mołst) Jakie miasto lubisz najbardziej?

 

Ćwiczenie. Zajęcia po angielsku, jak spędzasz czas wolny. Ulubione czynności, zwroty i wyrażenia. Sprawdź, czy już umiesz.

 

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także: