zaimki osobowe: wy, my, oni, ona

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Odmiana zaimków:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

I (aj) ja

You (ju) ty

He (hi) on

She (szi) ona

It (it) ono, to

We (łi) my

You (ju) wy

They (dej) oni, one  

  Przykłady zdań:

I love Helen. Ja kocham Helen.

You can dance. Ty umiesz  tańczyć.

He is a boy. On jest chłopcem.

She is from London. Ona jest z Londynu.

 

 

It is a dog. To jest pies.

We must go. My musimy iść.

You play tennis. Wy gracie w tenisa.

They are at home. Oni są w domu.  

 

 

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

 

Zaimki osobowe na przykładzie celownika (komu? czemu?) i biernika (kogo? co?) 

Aby łatwiej zrozumieć zasadę zaimków najlepiej dodać czasownik np. give me  – daj mi,  show him – pokaż jemu, help us – pomóż nam, know them – znać ich.

 

 

 Odmiana zaimków:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

Me (mi) mi, mnie

You (ju) tobie, ci, ciebie

Him (him) jemu, mu,jego

Her (her) jej, ją

It (it) go

Us (as) nam, nas

You (ju) wam, was

Them (dem) im, ich, je  

  Przykłady zdań:

Give me the key. Daj mi klucz.

I can help you. Mogę ci pomóc.

I know him very well. Znam go bardzo dobrze.

Show her the room. Pokaż jej pokój.

I like it. Lubię to.

She can help you. Ona może wam pomóc.

Give us some money. Daj nam trochę pieniędzy.

I don’t want them. Nie chcę ich.    

 

Ćwiczenie. Angielskie zaimki: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one… Sprawdź, czy umiesz.

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także:

Ćwiczenie. Zaimki:  tobie, jemu, jej…

Fiszki online. Zaimki: ja, ty, on, ona, my, wy, oni…

 Fiszki online. Zaimki: tobie, jemu, jej…