stopniowanie przymiotników angielski

Stopniowanie przymiotników – angielski

 

Stopniowanie przymiotników krótkich (jednosylabowych)

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np.big, bigger, the biggest. Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. safe, safer, the safest. Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , wtedy zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. dry, drier, the driest.

 

 

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
large bardzo duży, wielki larger większy the largest największy
small mały smaller mniejszy the smallest najmniejszy
wide szeroki wider szerszy the widest najszerszy
nice miły nicer milszy the nicest najmilszy
hot gorący hotter gorętszy the hottest najgorętszy
big duży bigger większy the biggest największy
tall wysoki taller wyższy the tallest najwyższy
dry suchy drier bardziej suchy the driest najbardziej suchy
safe bezpieczny safer bezpieczniejszy the safest najbezpieczniejszy

 

 

 

stopniowanie przymiotników tabela, ćwiczeniaStopniowanie przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
beautiful piękny more beautiful piękniejszy the most beautiful najpiękniejszy
expensive drogi more expensive droższy the most expensive najdroższy
intelligent inteligentny more intelligent inteligentniejszy the most intelligent najinteligentniejszy
careful ostrożny, staranny, uważny more careful ostrożniejszy the most careful najostrożniejszy
interesting interesujący more interesting bardziej interesujący the most interesting najbardziej interesujący
dangerous niebezpieczny more dangerous niebezpieczniejszy the most dangerous najniebezpieczniejszy
extraordinary niezwykły, nadzwyczajny more extraordinary bardziej niezwykły the most extraordinary najbardziej niezwykły
difficult trudny more difficult trudniejszy the most difficult najtrudniejszy
extravagant ekstrawagancki more extravagant bardziej ekstrawagancki the most extravagant najbardziej ekstrawagancki

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego


 

Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to: good (dobry), bad (zły), far (daleko), many, much (dużo), little (mało).

Tabela z wyjątkami stopniowania:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
good dobry better lepszy the best najlepszy
bad zły worse gorszy the worst najgorszy
far daleko further dalej the furthest najdalej
many, much dużo more więcej the most najwięcej
little mało less mniej the least najmniej

 

 

Ćwiczenie. Stopniowanie przymiotników po angielsku. Sprawdź, czy znasz poprawną odpowiedź.

 

...
Ładowanie

 

 

 Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn