rozmowa telefoniczna po angielsku

 

Rozmowa przez telefon po angielsku

 

      Telephone conversation

Rozmowa telefoniczna

 

 

      It is Jan Kowalski here

Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

 

      This is Jan Kowalski here

Mówi Jan Kowalski, Jan Kowalski przy telefonie.

Uwaga! Nie mówimy: I am Jan Kowalski

 

      Can I speak to Anna Nowak please?

Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

      Please hold on.

Proszę zaczekać.

 

      Speaking

 Przy telefonie. (Anna Nowak)

 

      Is this a good time to call?

Czy to odpowiedni moment na rozmowę? (Czy możemy teraz porozmawiać?)

 

      Sorry I can't talk now. I am very busy.

Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem bardzo zajęty/zajęta.

 

      Please call tomorrow.

Proszę, zadzwoń jutro.

 

      Phone again please.

Proszę, zadzwoń ponownie.

 

      Could I leave a message?

Czy mógłbym zostawić wiadomość?

 

      I am calling about...

Dzwonię w związku z …

 

      I am calling to confirm that...

Dzwonię, aby potwierdzić, że..

 

      Can I ask who is calling?

Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

 

      Could you repeat please?

Czy mógłbyś powtórzyć?

 

      Could you tell Mister Brown that...

Czy mógłbyś powiedzieć panu Brown, że…

 

rozmowa telefoniczna po angielsku zwrotyZwroty przydatne przy rozmowie telefonicznej, część 2

Can I speak to the manager, please? Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

I’m afraid Mrs. Green isn’t in her office at the moment. Obawiam się, że pani Green nie ma teraz w biurze.

Do you know what time she will be back? Czy wiesz o której godzinie będzie z powrotem?

Could you do me a favour? Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?

Can I leave a message? Czy mogę zostawić wiadomość?

Can I take a message? Czy mam przekazać wiadomość?

Could you tell me your name and address, please? Czy mógłbyś mi powiedzieć swoje imię, nazwisko i adres?

I will call again later. Zadzwonię ponownie później.

I will try again later. Spróbuję ponownie później.

 

Ćwiczenie. Rozmowa telefoniczna po angielsku, część 1. Zwroty takie jak dzwonić, przy telefonie lub jestem zajęty. Sprawdź, czy je umiesz.

 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także: 

 

 

 

 
Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn