rozmówki angielskie w banku

 

Zwroty w banku po angielsku, cena, pensja

 

W banku, słowa i zwroty

 

current account rachunek bieżący

savings account rachunek oszczędnościowy

bank statement wyciąg bankowy

cash gotówka

credit card karta kredytowa

expiry date data wygaśnięcia ważności

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

debit card  karta debetowa

overdraft debet

interests odsetki

banking charges  opłaty bankowe

account balance saldo na rachunku

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Przykłady:

How would you like to pay? Cash.

Jak chciałbyś zapłacić? Gotówką.

Check the expiry date on your passport before you travel.

Sprawdź datę wygaśnięcia ważności twojego paszportu, zanim wyjedziesz w podróż.

How much interest will you pay on your credit card?

Ile odsetek zapłacisz korzystając z karty kredytowej?

 

 Cena, słowa i zwroty

 

cena netto po angielskuprice cena

net netto

gross  brutto

net price cena netto

gross price cena brutto

prices change ceny się zmieniają

prices rise ceny rosną

price list cennik

retail price cena detaliczna

wholesale price cena hurtowa

 negotiate prices negocjować ceny

discount rabat, zniżka

cheap tani

expensive drogi

low-priced goods towary po niskiej cenie

high-priced goods towary po wysokiej cenie

loss strata

profit zysk

expenditure wydatek

tax  podatek

rent czynsz

 

Przykłady:

They want to know the net amount and the tax rate.

Oni chcą znać sumę netto i stawkę podatkową.

I hate paying taxes.

Nienawidzę płacenia podatków.

Do you have to pay the rent?

Czy musisz płacić czynsz?

 

 

 

Pensja, słowa i zwroty

 salary pensja miesięczna

wage pensja tygodniowa

benefits świadczenia, korzyści

expenses wydatki

income  dochód, przychód

insurance  ubezpieczenie

rise  podwyżka

30 000 pounds per year  30000 funtów rocznie

50 pounds per day  50 funtów dziennie

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

1000 pounds OTE On-Target Earnings  1000 funtów, w podane wynagrodzenie jest wliczona prowizja

 

Przykłady:

An important way to save money is to reduce expenses.

Ważnym sposobem, aby oszczędzić pieniądze jest obniżenie wydatków.

I think you should buy travel insurance.

Myślę, że powinieneś kupić ubezpieczenie podróżne.

When do I get a pay rise?

Kiedy dostanę podwyżkę płacy?

 

 

 

Zobacz także: 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn