much, many,

Much, many, a few, a little po angielsku, ćwiczenia

 

Much – dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. much water – dużo wody, much money – dużo pieniędzy, much time – dużo czasu, w zdaniach pytających i przeczących.

How much money do you want? Ile chcesz pieniędzy?

I haven’t got much free time. Nie mam dużo wolnego czasu.  

W zdaniach oznajmujących much może występować w połączeniu z przysłówkami too  lub so.

  People eat too much sugar. Ludzie jedzą zbyt dużo cukru.

We love you so much. Kochamy ciebie tak bardzo.    

 

Many – dużo, wiele

Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. many people – dużo ludzi, many books – dużo  książek, many lamps – dużo lamp.  

How many cats has she got? Ile ona ma kotów?

We haven’t got many friends. My nie mamy wielu przyjaciół.  

 

 

A lot of/lots of – dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi.

  I have got a lot of books. Mam dużo książek.

Has she got a lot of money? Czy ona ma dużo pieniędzy?  

 

A few – kilka, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. a few books – kilka książek, a few chairs – kilka krzeseł.

Wait a few days. Zaczekaj kilka dni.

Give me a few books. Daj mi kilka książek  

 

A little – mało, niewiele, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. a little money – mało pieniędzy, a little time – mało czasu.

There is a little milk in the bottle. W butelce jest trochę mleka.

I want a little coffee. Chcę trochę kawy.    

 

Ćwiczenie. Much, many. Duże wiele, Które słowo jest poprawne w danym zdaniu? Sprawdź, czy umiesz. 

 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn