much, many

Much, many,

How much? How many?

a lot of, a few, a little

 

Much – dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. much water – dużo wody, much money – dużo pieniędzy, much time – dużo czasu, much work – dużo pracy, w zdaniach pytających i przeczących.

I haven’t got much free time. Nie mam dużo wolnego czasu.  

W zdaniach oznajmujących much może występować w połączeniu z przysłówkami too  lub so.

  People eat too much sugar. Ludzie jedzą zbyt dużo cukru.

We love you so much. Kochamy ciebie tak bardzo.    

 

How much? Ile?

Pytanie “How much” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Warto zwrócić uwagę, że rzeczownik pieniądze jest w języku niepoliczalne. Pytanie How much używamy w pytaniach o cenę i wagę.

How much money do you want? Ile chcesz pieniędzy?

How much is this poster? Ile kosztuje ten plakat?

How much is that dress? Ile kosztuje tamta sukienka?

How much are those jeans? Ile kosztują tamte dżinsy?

How much are these tickets? Ile kosztują te bilety?

How much do you weigh? Ile ważysz?

How much time do you have? Ila masz czasu?

 

how much, how manyMany – dużo, wiele

Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. many people – dużo ludzi, many books – dużo  książek, many lamps – dużo lamp, many eggs – dużo jajek, many balloons – dużo balonów.

We haven’t got many friends. My nie mamy wielu przyjaciół.  

Are there many books in your room? Czy jest wiele książek w twoim pokoju?

Do you eat many eggs? Czy jesz wiele jajek?

 

How many? Ile?

Pytanie “How many” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi.

 How many cats has she got? Ile ona ma kotów?

How many cars are there? Ile tam jest samochodów?

How many people can you see? Ile ludzi widzisz?

How many sandwiches do you need? Ile kanapek potrzebujesz?

How many apples do you want? Ile chcesz jabłek?

How many hours do you watch TV every day? Ile godzin dziennie oglądasz telewizję?

How many students are there in your class? Ile studentów jest w twojej klasie?

 

 

A lot of (lots of) – dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi.

 I have got a lot of books. Mam dużo książek.

Has she got a lot of money? Czy ona ma dużo pieniędzy?

He drinks a lot of orange juice. On pije dużo soku pomarańczowego.

My brother earns lots of money. Mój brat zarabia dużo pieniędzy.

We don’t need a lot of friends. My nie potrzebujemy dużo przyjaciół.

 

A few – kilka, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. a few books – kilka książek, a few chairs – kilka krzeseł, a few days – kilka dni, a few carrots – kilka marchewek, a few apples – kilka jabłek.

Wait a few days. Zaczekaj kilka dni.

Give me a few books. Daj mi kilka książek.

I would like to buy a few carrots. Chciałbym kupić kilka marchewek. 

There are a few good restaurants here. Jest tutaj kilka dobrych restauracji.

Do you have any questions? Yes, a few. Czy masz jakieś pytania? Tak, kilka.

 

A little – mało, niewiele, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. a little money – mało pieniędzy, a little time – mało czasu, a little water – mało wody.

There is a little milk in the bottle. W butelce jest trochę mleka.

I want a little coffee. Chcę trochę kawy.    

Would you like to drink some mineral water? Only a little. Czy chciałbyś napić się wody mineralnej? Tylko trochę.

She earns a little money. Ona zarabia mało pieniędzy.

We need a little time. Potrzebujemy trochę czasu.

 

Ćwiczenie. Much, many. Duże wiele, Które słowo jest poprawne w danym zdaniu? Sprawdź, czy umiesz. 

 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn