Miesiące po angielsku wymowa

Miesiące po angielsku: nazwy miesięcy z wymową, skróty, powiedzenia, porady i ćwiczenia 

 

      Months
Miesiące 

 
      January
(dżeniueri) styczeń

      February
(februeri) luty

      March
(marcz) marzec

      April
(ejpril) kwiecień

      May
(mej) maj

      June
(dżun) czerwiec

      July
(dżulaj) lipiec

      August
(ogest) sierpień

hello
      September
(september) wrzesień

      October
(oktołber) październik

      November
(nowember) listopad

      December
(disember) grudzień  

Przykłady:

 

      in January
w styczniu

 

      in December
w grudniu

 

      I was born in March.
Urodziłem się w marcu.

      She was born in April.
Ona urodziła się w kwietniu.

 

 

miesiące po angielsku - skróty

Miesiące – skróty


Miesiące po angielsku. Skróty

 

Skrót nazwy miesiąca tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy miesiąca. W miesiącach, których nazwa składa się z trzech lub czterech liter (May, June, July) skróty czasami nie są stosowane. Skrót nazwy miesiąca – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki? W języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

Nazwa miesiąca – skrót styczeń -January – Jan luty – February – Feb marzec – March – Mar kwiecień – April – Apr maj – May – May czerwiec – June – June (Jun) lipiec – July – July (Jul) sierpień – August – Aug wrzesień – September – Sep październik- October – Oct listopad – November – Nov grudzień- December – Dec  

 

 
 
 
Przysłowia i powiedzenia związane z miesiącami

 

miesiące po angielsku

Styczeń, luty, marzec, kwiecień…

A warm January, a cold May. Ciepły styczeń, zimny Maj.

Beautiful May mornings and beautiful January evenings. Piękne są poranki w Maju i piękne są styczniowe wieczory.

When February is rainy, it’s very profitable. Kiedy w lutym pada, dobry rok się zapowiada.

For every fog in March there’s a frost in May. Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle mrozu w maju znaczy.

April showers bring May flowers. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

When April is rainy, and May is windy, the year will be fruitful. Gdy kwiecień  jest deszczowy a maj wietrzny, cały rok będzie owocny.

Flowers in May and fruiting in June. Kwiaty w maju, owoce w czerwcu.

Cook in June and July, dish it out in August and September. Gotuj w czerwcu i lipcu, podawaj w sierpniu i wrześniu.

Don’t plow during September and don’t seed during October. Nie oraj we wrześniu i nie sadź w październiku.

December takes but June repays you. Co zabrał grudzień, czerwiec odpłaca.

 

Thirty days has September,
April, June, and November,
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one;
Excepting leap year, that ‘s the time
When February’s days are twenty-nine.”

Trzydzieści dni ma wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.

Luty ma tylko dwadzieścia osiem, reszta miesięcy ma trzydzieści jeden.

Wyjątkiem  jest rok przestępny, gdy luty ma dwadzieścia dziewięć dni.

 
 
Porady i wskazówki
 

 Nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą miesiąca używamy przyimka “in” np. in May w maju. Ucząc się nazw miesięcy, warto zwrócić uwagę na wymowę litery “r” , która występuje w miesiącach: January, February, March, April, September, October, November, December. Nie jest ona tak twarda jak w języku polskim, tylko brzmi miękko. Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem. Na początku nauki często mylą się miesiące June – czerwiec oraz July – lipiec. Jak łatwiej zapamiętać nazwy miesięcy? Użyj skojarzeń, np. urodziłem się w marcu (marzec – March), rok szkolny zaczyna się we wrześniu (wrzesień – September), Święta Bożego Narodzenia są w grudniu (grudzień – December) itp… Jeżeli chcesz sprawdzić, czy nauczyłeś się nazw miesięcy, sprawdź, czy znasz je na wyrywki, a nie tylko recytujesz jak wierszyk, po kolei.

Ćwiczenie – ułóż nawy miesięcy w odpowiedniej kolejności 

 

 

 

...
Ładowanie

 

Angielski dla początkujących – od nazw miesięcy aż po Twoją pierwszą  konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.  

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn