Liczby po angielsku 1-100, cyfry i liczebniki z wymową i ćwiczeniami

 
      Numbers from one to twenty
Liczebniki od jednego do dwudziestu

cyfry po angielsku

Numbers

 

      1 one
(łan) jeden

 

      2 two
(tu) dwa

 

      3 three
(fri) trzy

 

      4 four
(for) cztery

 

      5 five
(fajf) pięć

 

Szybka Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa po polsku, Mega praktyczny zestaw do nauki PROMOCJA 

 
 

      6 six
(siks) sześć

 

      7 seven
(sewen) siedem
 
 
      8 eight
(ejt) osiem
 
 
      9 nine
(najn) dziewięć
 

      10 ten
(ten) dziesięć

 
      11 eleven
(ilewen)
jedenaście
 

      12 twelve
(tłelf) dwanaście

 

      13 thirteen
(fertin) trzynaście

 

      14 fourteen
(fortin) czternaście

 

      15 fifteen
(fiftin) piętnaście

 

      16 sixteen
(sikstin) szesnaście

 

      17 seventeen
(sewentin) siedemnaście

 

      18 eighteen
(ejtin) osiemnaście

 

      19 nineteen
(najntin) dziewiętnaście

 

      20 twenty
(tłenti) dwadzieścia

  

Hello Szybki Angielski

Hello Szybki Angielski. Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki od podstaw. Sprawdź teraz!


Liczebniki angielskie z wymową 30 -100

      30 thirty
(ferti) trzydzieści

 

      40 forty
(forti) czterdzieści

 

      50 fifty
(fifti) pięćdziesiąt

 

      60 sixty
(siksti) sześćdziesiąt

 

      70 seventy
(sewenti) siedemdziesiąt

 

      80 eighty
(ejti) osiemdziesiąt

 

      90 ninety
(najnti) dziewięćdziesiąt

 

      100 one hundred
(one handred) sto

 

 
 

 

liczby po angielskuTworzenie liczebników od 20 -100 opiera się na następującej zasadzie: do liczebnika dziesiętnego dodajemy liczebnik 1-10.

Przykłady liczb:

 

      21 twenty one
dwadzieścia jeden 

      32 thirty two
trzydzieści dwa 

      43 forty three
czterdzieści trzy 

      54 fifty four
pięćdziesiąt cztery 

      65 sixty five
sześćdziesiąt pięć

      76 seventy six
siedemdziesiąt sześć

      87 eighty seven
osiemdziesiąt siedem

      98 ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem

 

  

 

Połącz naukę z zabawą. Słuchaj i powtarzaj, angielski na wesoło!

 Wierszyki i rymowanki pomocne w zapamiętaniu cyfr i liczb 

 

      One banana two bananas

One banana, two bananas,

Three bananas, more

Four bananas, five bananas,

Six bananas, more.

Seven bananas, eight bananas,

Nine bananas, more

Ten yellow bananas! 

Jeden banan, dwa banany

Jeden banan, dwa banany,

Trzy banany i jeszcze więcej

Cztery banany, pięć bananów,

Sześć bananów i jeszcze więcej.

Siedem bananów, osiem bananów,

Dziewięć bananów i jeszcze więcej.

Dziesięć żółtych bananów!

 

 

      Counting in Two’s

Two, four, six, eight

Meet me by the garden gate

If I’m late, don’t wait.

Two, four, six, eight.

Liczenie dwójkami

Dwa, cztery, sześć, osiem

Spotkaj się ze mną przy bramie w ogrodzie

Jeżeli się spóźnię, nie czekaj.

Dwa, cztery, sześć, osiem.

 

      Monkeys on the Bed

Five Little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mummy called the doctor and the doctor said

“No more monkeys jumping on the bed”.

 

Four little monkeys jumping on the bed….

 Małpy na łóżku

Pięć małych małpek skakało po łóżku

Jedna spadła i uderzyła się w głowę.

Mama wezwała lekarza i lekarz powiedział:

Żadnych więcej małp skaczących po łóżku”.

 

Cztery małe małpy skakały po łóżku…

 

      Once I caught a fish alive

 One, two, three, four, five, 

Once I caught a fish alive, 

six, seven, eight, nine, ten, 

Then I let it go again.

Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 

Which finger did it bite?

This little finger on the right.

Raz złapałem żywą rybkę

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Raz złapałem żywą rybkę,

sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,

Potem wypuściłem ją na wolność.

Dlaczego ją wypuściłeś?

Ponieważ ugryzła mnie w palec.

W który palec Ciebie ugryzła?

W ten mały palec z prawej strony.

 

Szybka Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa po polsku, Mega praktyczny zestaw do nauki PROMOCJA 

 

Ćwiczenie. Sprawdź, czy umiesz cyfry i liczebniki 1-20, od jednego do dwudziestu

 

...
Ładowanie
 

 

 

Zobacz także:


Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn