korespondencja po angielskuZwroty przydatne w korespondencji biznesowej

Business English, Business letters

Początek listu lub e-maila

Dear Personnel Director, Szanowny Dyrektorze ds.personalnych

Dear Sir or Madam, Szanowny Panie lub Pani

Dear Mr Kowalski, Szanowny Panie Kowalski,

Dear Mrs Kowalska, Szanowna Pani Kowalska,

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

 Nawiązanie do rozmowy, listu, ogłoszenia…

 

With reference to  W nawiązaniu  do…

 

our converstaion naszej rozmowy

your advertisement in  Express ogłoszenia w Express

your letter of 23 rd January Twojego listu z dnia 23 stycznia

your phone call today Twojego dzisiejszego telefonu

Thank you for your letter of January5 th Dziękuję za list z 5 stycznia

 

 Powód pisania: aby potwierdzić, dowiedzieć się…

 

w nawiązaniu do rozmowy po angielsku
I am writing to Piszę, aby: 

 confirm potwierdzić…

 enquire about dowiedzieć się o…

apologize for przeprosić za…

Acknowledging the receipt of your letter Potwierdzając otrzymanie Twojego listu…

I am pleased to inform you Miło mi poinformować was, że…

I am writing on behalf of Piszę w imieniu …

I have received your address from Otrzymałem wasz adres od…

 

Prośba: będę wdzięczny…

 

Could you possibly?  Czy mógłbyś …

I would be grateful if you could Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł …

I shall be grateful for Będę wdzięczny za …

Could you inform us about your terms and prices. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących warunków płatności i cen.

 

Reklamacja

 

Unfortunately Niestety…

I am afraid that Obawiam się, że …

 

 

We regret to inform you that we must complain about Przykro nam poinformować, że musimy złożyć skargę (reklamację) w sprawie…

We have to complain about the quality of Musimy złożyć skargę na jakość…

Could you please investigate the matter. Czy mógłbyś zbadać sprawę…

We suggest you Proponujemy…

Dołączanie dokumentów 

I am enclosing Załączam …

Please find enclosed W załączniku…

Zwroty na zakończenie

Thank you for your help.  Dziękuję za pomoc.

Please contact us again if we can help in any way.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli będziemy w czymś pomocni.

Please contact us again if there are any problems. Proszę się z nami skontaktować, jeżeli są jakieś problemy.

Please contact us again if you have any questions.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli masz jakieś pytania.

Be so kind to let us have an early confirmation. Prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie.

I look forward to your early reply.  Oczekuję na szybką odpowiedź.

 

Skróty używane w korespondencji

 

e.g. for example na przykład

enc. enclosed, enclosures załączniki

esp.  especially zwłaszcza

etc.et cetera i tak dalej

i.e. that is to jest

incl.  including łącznie

inv. invoice  faktura, rachunek

Ltd Limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

n/a non applicable nie dotyczy

o/s out of stock zapas wyczerpany

payt payment  płatność

pcs pieces sztuki

p.d. per day  dziennie

wt weight  waga

 

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn