godziny po angielsku

 

Godziny po angielsku

      What's the time?
Która godzina?

 

 

Jak możemy zapytać o godzinę?

 

      Excuse me.
Can you tell me the time, please? Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina? 

      What is the time please?
  Proszę, powiedz która godzina? 

 

      What time is it now?
Która jest teraz godzina?

Angielski dla początkujących - od podstawowych słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It is seven
  Jest siódma  

      It is nine.
Jest dziewiąta.  

      It is four.
Jest czwarta.

 

Jeżeli mamy godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.
Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.
 Jest czwarta po południu

      It is five p.m.
 Jest piąta po południu

      It is six p.m.
 Jest szósta po południu

 

Jeżeli mamy godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.
Jest druga rano.

      It is four a.m.
Jest czwarta rano.

      It is six a.m.
Jest szósta rano.

 

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”.

 

      It’s five past ten.
Jest pięć po dziesiątej.

      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej. 

      It’s twenty past three.
Jest dwadzieścia po trzeciej.

      It’s twenty five past seven.
Jest dwadzieścia pięć po siódmej.

      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej. 

 

Aby poprawnie przetłumaczyć zdanie zawierające określenie czasu „wpół do” (np. jest wpół do czwartej) powinniśmy go zamienić na „jest pół godziny po” (czyli: jest pół godziny po trzeciej).

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej. (dosłownie tłumacząc: jest pół godziny po trzeciej) 


      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej. (dosłownie tłumacząc: jest  pół godziny po siódmej)

It’s half past nine. Jest wpół do dziesiątej.

It’s half past eleven. Jest wpół do dwunastej.

 

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, możemy zamiast określenia np. „wpół do siódmej” powiedzieć jest „szósta trzydzieści”. 

      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści.

It’s ten thirty. Jest dziesiąta trzydzieści.

It’s four thirty. Jest czwarta trzydzieści.

Jeżeli chcemy użyć określenia czasu „za” używamy słowa „to” .

 

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma 

It’s five to three.  Jest za pięć trzecia.

It’s twenty to nine. Jest za dwadzieścia dziesiąta.

It’s twenty five to twelve. Jest za dwadzieścia pięć dwunasta.

It’s quarter to eight. Jest za kwadrans ósma.

 

Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

 

 

 

...
Ładowanie

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 Zobacz także: