godziny po angielsku

 

Godziny po angielsku

      What's the time?
Która godzina?

 

      What is the time please?
  Proszę, powiedz która godzina? 

 

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It is seven
  Jest siódma 

 

It is nine. Jest dziewiąta. 

It is four. Jest czwarta.

It is two p.m. Jest druga po południu.

 

Po angielsku nie mówimy czternasta (fourteen)

Podobnie: Jest szesnasta – It is four p.m. Jest osiemnasta It is six p.m.

 

It is two a.m. Jest druga rano.

 It is four a.m. Jest czwarta rano.

It is six a.m. Jest szósta rano.

 

„Past” oznacza „po”.

 

      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej 

      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej 

 

 

W języku angielskim mówimy „jest pół godziny po”: czyli:

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej 

  Jest pół godziny po trzeciej, czyli wpół do czwartej. 

 

      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej 

 Jest  pół godziny po siódmej, czyli wpół do ósmej 

 

To” oznacza „do”, „za”.

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma 

 


      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści

 

Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

 

 

 

...
Ładowanie

 

 Zobacz także: