części ciała po angielsku

Części ciała po angielsku

      Parts of the body

Części ciała

 

      body
(bodi) ciało

  

      head
(hed) głowa

   

      hand
(hend) ręka

  

      arm
(arm) ramię

 

      leg
(leg) noga 

 

      finger
(finger) palec (u ręki)

 

      toe
(toł) palec (u nogi)

 

      foot
(fut) stopa

Angielski dla początkujących - od podstawowych słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

      eye
(aj) oko

 

      ear
(ir) ucho

 

      knee
(ni) kolano

 

      nose
(nołs) nos

 

      face
(fejs) twarz

 

 

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Przykłady:

      Give me your hand.

Daj mi rękę.

 

      Her eyes are blue.

Jej oczy są niebieskie.

  

      I can see the smile on your face.

Widzę uśmiech na twojej twarzy.

 

Naucz się nazw części ciała na wesoło! Nie tylko dla dzieci. Słuchaj i powtarzaj. Popularne wierszyki angielskie:

 

      Ten Little Fingers

Ten Little Fingers, Ten Little Toes, 

Two Little Ears and One Little Nose, 

Two Little Eyes that shine so bright, 

And one little mouth, 

To kiss mother, GOOD NIGHT!

Dziesięć małych palców

Dziesięć małych Palców u Rąk, dziesięć małych Palców u Stóp, 

Dwa małe Uszy i jeden mały Nos, 

Dwa małe Oczka, które świecą się mocno, 

I jedne małe usta, 

Aby pocałować mamę na dobranoc!

 

      Head Shoulders Knees and Toes

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

And eyes and ears and mouth and nose, 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Głowa, Ramiona, Kolana i Palce u stóp

Głowa, ramiona, kolana i palce u stóp, kolana i palce, 

Głowa, ramiona, kolana i palce u stóp, kolana i palce, 

I oczy i uszy i usta i nos, 

Głowa, ramiona, kolana i palce u stóp, kolana i palce.

 

Ćwiczenie na części ciała po angielsku. Przekonaj się, czy już umiesz słowa takie jak ciało lub twarz.

 

 

 

...
Ładowanie

 

Angielski dla początkujących — od słówek części ciała aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

Zobacz także: