Czas teraźniejszy prosty - Present Simple

Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

 Czasu Present Simple używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają,

• mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe lub powszechnie znane

 

  Budowa zdań, przykłady

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I go.  Ja chodzę. Do I go?  Czy ja chodzę? I don’t go.  Ja nie chodzę.
You meet.  Ty spotykasz. Do you meet?  Czy ty spotykasz? You don’t meet. Ty nie spotykasz.
He plays. On gra. Does he play?  Czy on gra? He doesn’t play. On nie gra.
She cooks  Ona gotuje. Does she cook?  Czy ona gotuje? She doesn’t cook.  Ona nie gotuje.
It costs To kosztuje. Does it cost? Czy to kosztuje? It doesn’t cost.  To nie kosztuje.
We get up.  My wstajemy. Do we get up? Czy my wstajemy? We don’t get up. My nie wstajemy.
You watch.  Wy oglądacie. Do you watch?  Czy wy oglądacie? You don’t watch.  Wy nie oglądacie.
They know.  Oni wiedzą, one wiedzą. Do they know?  Czy oni wiedzą/czy one wiedzą? They don’t know. Oni nie wiedzą/one nie wiedzą.

 

Zasady tworzenia zdań  

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

 

  • W zdaniu oznajmującym do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s lub -es (comes, meets, runs, goes).
  • W zdaniu pytającym używamy operatora „do” lub „does”, czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
  • Zdanie przeczące tworzymy, stosując operator „don’t” (skrót od „do not”) lub „doesn’t” (skrót od „does not”) plus czasownik w formie podstawowej.

Przykłady zdań

Zdania oznajmujące

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

He trains very hard. On trenuje bardzo ciężko.

They live in Paris. Oni mieszkają w Paryżu.

Zdania pytające

Do you go to school every day? Czy chodzisz do szkoły każdego dnia?

Does he train hard? Czy on trenuje ciężko?

Do they live in Paris? Czy oni mieszkają w Paryżu?

Zdania przeczące

I don’t go to school every day. Ja nie chodzę do szkoły każdego dnia.

He doesn’t train hard. On nie trenuje ciężko.

They don’t live in Paris. Oni nie mieszkają w Paryżu.

 Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej

1 Jeżeli czasownik kończy się samogłoską -o, dodajemy -es.

She goes to school at 8 o’clock.

2 Do czasowników kończących się -ch, -sh, -s, -x, lub -z dodajemy -es.

He teaches English.

3 Jeśli czasownik jest zakończony samogłoską-y poprzedzoną spółgłoską, wtedy usuwamy -y i dodajemy końcówkę -ies.

She cries at night.  

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Present Simple:

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

always – zawsze

often – często

usually – zwykle

sometimes – czasami

rarely/seldom – rzadko

never – nigdy

on Fridays/Sundays… – w piątki/niedziele

every week/year… – każdego tygodnia/roku…

every two/four… weeks/months… – co dwa/cztery… tygodnie/miesiące…

once/twice/three times… a day/week… – raz/dwa/trzy razy … dziennie/w tygodniu..  

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn