Czas teraźniejszy ciągły

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous

  Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie,
  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych na przyszłość.

 

Budowa zdań

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I am going out.  Ja wychodzę. Am I going out?  Czy ja wychodzę? I am not going out. Ja nie wychodzę.
You are meeting.  Ty się spotykasz. Are you meeting?  Czy ty się spotykasz? You aren’t meeting.  Ty się nie spotykasz.
He is playing. On gra. Is he playing?  Czy on gra? He isn’t playing.  On nie gra.
She is cooking.  Ona gotuje. Is she cooking?  Czy ona gotuje? She isn’t cooking.  Ona nie gotuje.
It is flying.  To lata. Is it flying?  Czy to lata? It isn’t flying.  To nie lata.
We are eating.  My jemy. Are we eating? Czy my jemy? We aren’t eating. My nie jemy.
You are smoking. Wy palicie. Are you smoking?  Czy wy palicie? You aren’t smoking. Wy nie palicie.
They are looking.  Oni patrzą. Are they looking?  Czy oni patrzą? They aren’t looking.  Oni nie patrzą.

 

 

 Zasady tworzenia zdań

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

  • Zdanie oznajmujące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (am, is, are) oraz końcówkę –ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy (playing, cooking, eating).
  • Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.
  • Zdanie przeczące tworzymy, dodając słówko „not” do odpowiedniej formy czasownika „być” oraz czasownik z końcówką ing.

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

I am drinking tea now. Teraz piję herbatę.

Look! He is smiling. Patrz! On się uśmiecha.

They are sitting in the kitchen at the moment. One siedzą w kuchni w tej chwili.

Zdania pytające:

Am I drinking tea now? Czy ja teraz piję herbatę?

Look! Is he smiling? Patrz! Czy on się uśmiecha?

Are they sitting in the kitchen at the moment? Czy one siedzą w kuchni w tej chwili?

Zdania przeczące:

I am not drinking tea now. Ja teraz nie piję herbaty.

Look! He is not smiling! Patrz! On  się nie uśmiecha!

They are not sitting in the kitchen at the moment.

One nie siedzą w kuchni w tej chwili.  

 

 

Często stosowane są skróty:

I am not = I’m not 

are not = aren’t 

is not = isn’t 

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn