was were odmiana Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku

 

Jak już zapewne wiesz, czasu Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. „Byłem lub byłam” w języku angielskim to według odmiany „was” lub „were”.

 

 

 

Odmiana czasownika Być w czasie Past Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I was (aj łos) Ja byłem Was I? (łos aj) Czy ja byłem? I wasn’t (aj łoznt) Ja nie byłem.
you were (ju łer) ty byłeś Were you? (łer ju) Czy ty byłeś? you weren’t (ju łerent) ty nie byłeś
he was (hi łos) on był she was (szi łos) ona była it was (it łos) ono było, to było Was he? (łos hi) Czy on był? Was she? (łos szi) Czy ona była? Was it? (łos it) Czy ono było, czy to było? he wasn’t (hi łoznt) on nie był she wasn’t (szi łoznt) ona nie była it wasn’t (it łoznt) ono nie było, to nie było
we were (łi łer) my byliśmy  Were we? (łer łi) Czy my byliśmy? we weren’t (łi łerent) my nie byliśmy
you were (ju łer) wy byliście Were you? (łer ju)Czy wy byliście? you weren’t (ju łerent) wy nie byliście
they were (dej łer) oni byli, one były Were they? (łer dej) Czy oni byli, czy one były? they weren’t (dej łerent) oni nie byli, one nie były

 

 

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

  Pytania ogólne tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Was I  czy ja byłem?, Were you  czy ty byłeś?

W zadaniach przeczących do czasownika was lub were dodajemy słówko not np. I was not ja nie byłem, You were not  ty nie byłeś.

Często stosowane skróty: was not = wasn’t (łoznt) were not = weren’t (łerent)

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

You were at the cinema yesteday. Ty byłeś wczoraj w kinie.

He was in Warsaw last year. On był w Warszawie w ubiegłym roku.

We were in the restaurant  on Sunday. My byliśmy w restauracji w niedzielę.

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego


Zdania pytające:

Were you at the cinema yesterday? Czy ty byłeś wczoraj w kinie?

Was he in Warsaw last year? Czy on był w Warszawie w ubiegłym roku?

Were we in the restaurant on Sunday? Czy my byliśmy w restauracji w niedzielę?

Zdania przeczące:

You weren’t at the cinema yesterday. Nie było cię wczoraj w kinie.

He wasn’t in Warsaw last year. Jego nie było w Warszawie w ubiegłym roku.

We weren’t in the restaurant on Sunday. Nas nie było w restauracji w niedzielę.