Future Simple czas przyszły  Future Simple czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy:

  • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia,
  • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

 

 

 

Budowa zdań w czasie Future Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I will wait. (aj łil łejt) Ja poczekam. Will I wait? (łil aj łejt) Czy ja poczekam? I won’t wait. (aj łont łejt) Ja nie poczekam.
You will buy. (ju łil baj) Ty kupisz. Will you buy? (łil ju baj) Czy ty kupisz? You won’t buy. (ju łont baj) Ty nie kupisz.
He will pay. (hi łil pej) On zapłaci. Will he pay? (łil hi pej) Czy on zapłaci? He won’t pay. (hi łont pej) On nie zapłaci.
She will get. (szi łil get) Ona dostanie. Will she get? (łil szi get) Czy ona dostanie? She won’t get. (szi łont get) Ona nie dostanie.
It will be. (it łil bi) To będzie. Will it be? (łil it bi) Czy to będzie? It won’t be. (it łont bi) To nie będzie.
We will bring. (łi łil brink) My przyniesiemy. Will we bring? (łil łi brink) Czy my przyniesiemy? We won’t bring. (łi łont brink) My nie przyniesiemy.
You will see. (ju łil si) Wy zobaczycie. Will you see? (łil ju si) Czy wy zobaczycie? You won’t see. (ju łont si) Wy nie zobaczycie.
They will sell. (dej łil sel) Oni sprzedadzą, one sprzedadzą. Will they sell? (łil dej sel) Czy oni sprzedadzą, czy one sprzedadzą? They won’t sell. (dej łont sel) Oni nie sprzedadzą, one nie sprzedadzą.

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy


 

Zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym

 

  • Zdanie oznajmujące tworzymy, dodając „will” do pierwszej formy czasownika.
  • Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie słów np. will I, will you, will she
  • W zdaniach przeczących do „will” dodajemy słówko „not”: ,,will not” – w skrócie „won’t”.

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

I will do the shopping. Zrobię zakupy.

Peter will cook dinner. Peter ugotuje obiad.

They will call you on Monday. Oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

Zdania pytające:

Will I do the shopping? Czy ja zrobię zakupy?

Will Peter cook dinner? Czy Peter ugotuje obiad?

Will they call you on Monday? Czy oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek?

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego


 

Zdania przeczące:

I won’t do the shopping. Ja nie zrobię zakupów.

Peter won’t cook dinner. Peter nie ugotuje obiadu.

They won’t call you on Monday. Oni nie zadzwonią do ciebie w poniedziałek.