odmiana czasownika have  Odmiana czasownika have – mieć, po angielsku

 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”. Pytanie utworzymy poprzez przestawienie: Have I got, have you got, itp…

Uwaga!

Pytania z czasownikiem have możemy również tworzyć za pomocą operatora do lub does + pierwsza forma czasownika. Przeczenie utworzymy dodając not do have: I have not got (skrót I haven’t got) has not got (skrót hasn’t got). Przeczenia z czasownikiem have możemy również utworzyć za pomocą operatora don’t lub doesn’t + pierwsza forma czasownika.  

 

Odmiana czasownika mieć

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I have got ja mam Have I got? Czy ja mam? I haven’t got Ja nie mam
You have got ty masz Have you got? Czy ty masz? You haven’t got Ty nie masz
He has got on ma Has he got ? Czy on ma? He hasn’t got On nie ma
She has got ona ma Has she got? Czy ona ma? She hasn’t got Ona nie ma
It has got ono ma, to ma Has it got? Czy ono ma? Czy to ma? It hasn’t got Ono nie ma, to nie ma
We have got my mamy Have we got? Czy my mamy? We haven’t got My nie mamy
You have got wy macie Have you got? Czy wy macie? You haven’t got Wy nie macie
They have got oni mają, one mają Have they got? Czy oni mają, czy one mają? They haven’t got Oni nie mają, one nie mają

Przykłady zdań

He has got a big house. On ma duży dom.

Has he got a big house? Yes, he has. Czy on ma duży dom ? Tak, on ma.

He hasn’t got a big house. On  nie ma dużego domu.  

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

She has got a good cat. Ona ma dobrego kota.

Has she got a good cat? No, she hasn’t. Czy ona ma dobrego kota ? Nie, ona nie ma.

She hasn’t  got a good cat. Ona nie  ma dobrego kota.  

We have got an old computer. My mamy stary komputer.

Have we got an old computer? Yes, we have.

Czy my mamy stary komputer? Tak, mamy.

We haven’t  got an old computer . My nie mamy starego komputera.

  They have got four books. Oni mają cztery książki.

Have they got many books? No, they haven’t.

Czy oni mają dużo książek? Nie, nie mają.

They haven’t  got many books. Oni nie mają dużo książek.  

 

Ćwiczenie. Odmiana czasownika have got w zdaniach oznajmujących. Ja mam, ty masz, on ma… Sprawdź, czy umiesz.

 

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także: