odmiana czasownika być po angielsku     Odmiana czasownika być po angielsku (to be) w czasie teraźniejszym 

 

Odmiana w czasie Present Simple.

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I am (aj em) Ja jestem Am I? (em aj) Czy ja jestem? I am not (aj em not) Ja nie jestem
You are (ju ar) Ty jesteś Are you? (ar ju) Czy Ty jesteś? You are not (ju ar not) Ty nie jesteś
He is (hi is) On jest Is he? (is hi) Czy on jest? He is not (hi is not) On nie jest
She is (szi is) Ona jest Is she (is szi) Czy ona jest? She is not (szi is not) Ona nie jest
It is (it is) Ono jest, to jest Is it? (is it) Czy ono (to) jest? It is not (it is not) Ono nie jest
We are (łi ar) My jesteśmy Are we? (ar łi) Czy my jesteśmy? We are not (łi ar not) My nie jesteśmy
You are (ju ar) Wy jesteście Are you? (ar ju) Czy wy jesteście? You are not (ju ar not) Wy nie jesteście
They are (dej ar) Oni są, one są Are they? (ar dej) Czy oni są? Czy one są? They are not (dej ar not) Oni nie są, one nie są

  Stosowane skróty:

I am = I’m

You are = You’re

He is = He’s

She is = She’s

It is = It’s

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

We are = We’re

You are = You’re

They are = They’re

I am not = I’m not

You are not = You aren’t

He is not = He isn’t

She is not = She isn’t

It is not = It isn’t

We are not = We aren’t

You are not = You  aren’t

They are not = They aren’t  

 

Przykłady zdań

I am a student. Jestem studentem.

Am I a student? Czy ja jestem studentem?

I am not a student. Nie jestem studentem.

  You are a boy. Ty jesteś chłopcem.

Are you a boy? Czy ty jesteś chłopcem?

You are not a boy. Ty nie jesteś chłopcem.

  She is a girl. Ona jest dziewczynką.

Is she a girl? Czy ona jest dziewczynką?

She is not a girl. Ona nie jest dziewczynką.

  We are workers. My jesteśmy pracownikami.

Are we workers? Czy my jesteśmy pracownikami?

We are not workers. My nie jesteśmy pracownikami.  

 

Ćwiczenie. Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym. Zdania oznajmujące. Sprawdź, czy umiesz.

 

 

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także:  

 

Ćwiczenie. Odmiana czasownika – to be (być) w czasie teraźniejszym. Zdania pytające

 Ćwiczenie. Odmiana czasownika – to be (być) w czasie teraźniejszym. Zdania przeczące.

 

Fiszki online. Odmiana czasownika – to be (być) w czasie Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące