angielski w biurze

Angielski w biurze, zwroty i słownictwo

 

Praca w biurze, zwroty i wyrażenia

answer the phone  odebrać telefon

cancel an order  odwołać zamówienie

check the phone number  sprawdzić numer telefonu

copy documents  kopiować dokumenty

do business  robić interesy

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

enclose a document załączyć dokument

get a discount  dostać rabat

make out an invoice  wystawić fakturę

negotiate prices negocjować ceny

place an order  złożyć zamówienie

run a business  prowadzić firmę

send an e-mail  wysłać e-mail

serve a customer  obsługiwać klienta

sign a document  podpisać dokument

write a report  napisać sprawozdanie

Przykłady zdań:

Can you answer the phone, please?  Czy możesz odebrać telefon?

You should copy documents to a USB flash drive.  Powinieneś skopiować dokumenty do napędu USB.

I would like to get a 10 percent discount.  Chciałbym dostać 10% rabatu.

 

 

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy

Szybki angielski w rozmowie, książka z CD. Angielski z prostym zapisem wymowy


Przedmioty biurowe, dokumenty

 

envelope  koperta

stamp  znaczek

calculator  kalkulator

scissors  nożyczki

ruler  linijka

stapler  zszywacz

invoice  faktura

 

 

contract  umowa

price list  cennik

order form  zamówienie, formularz zamówienia

sales report raport sprzedaży

user manual  podręcznik użytkownika

minutes  protokół

 

Przykłady:

I need a large envelope. Potrzebuję dużej koperty.

Have you seen my scissors? Czy widziałeś moje nożyczki?

Can you send me an invoice? Czy możesz wysłać mi fakturę?

 

 

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego


Komputer i sprzęt komputerowy w biurze

 

computer  komputer

keyboard  klawiatura

screen  ekran

printer  drukarka

mouse   mysz

loudspeakers głośniki

scanner   skaner

web camera   kamera internetowa

software  oprogramowanie

hardware  sprzęt

 

 

Przykłady:

Do you spend a lot of time looking at a computer screen?

Czy spędzasz dużo czasu patrząc w ekran komputera?

What is wrong with the keyboard?

Co się dzieje (co jest nie tak) z klawiaturą?

We should download free software. 

Powinniśmy pobrać darmowe oprogramowanie. 

 

Wyjątkowe rozmówki angielskie - od słówek i zwrotów aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn